Nyt fra Formanden

I formandens seneste nyhedsbrev skriver Jesper Møller blandet andet om det nyligt afholdte bestyrelseseminar, arbejdet med de politiske reformer og giver en status på den sportslige vision, den kommercielle udvikling og meget mere

Nyt fra Jesper Møller
EM-SLUTRUNDER OG VM-KVAL
Sommerens slutrunder og sidste landskampe er i godt i gang.
Først fik vi sendt Herre-A-landsholdet på sommerferie med en god sejr i Kasahkstan – godt at se angriberne score og Christian Eriksen fortsætte sin scoringsstime. Herefter har vi haft U21-landsholdet til EM-slutrunde i Polen, hvor holdet var endt i en svær pulje med Italien, Tyskland og Tjekkiet. Efter to nederlag – og godt spil – mod de store fodboldnationer Italien og Tyskland, vandt U21-drengene en flot sejr over Tjekkiet i den sidste kamp.

Om få uger drager vi så til Holland, hvor det gælder EM for kvinderne, der er kommet i pulje med Belgien, Norge og værtslandet. Vi glæder os til at heppe på holdet, der senest har fået både Danske Spil og Arbejdernes Landsbank som ny sponsorer – og både Viborg og DR som fortsatte partnere, når VM-kvalifikationen går i gang til efteråret. Opbakningen og interessen viser, at der er fantastisk gang i pige- og kvindefodbold i Danmark – både i bredden og i eliten.

HISTORISK BESTYRELSESSEMINAR
Weekenden den 17-18. juni afholdt bestyrelsen sit årlige seminar, der på mange måder blev en stor succes. Seminaret var det første efter de nye aftaler mellem DBU, Foreningen af Lokalunioner og Divisionsforeningen samt efter rapporten fra den Politiske Kommission og begge dele var grundlaget for rigtigt gode debatter. Samtidig fik vi drøftet fodbold – med meget spændende oplæg fra U21-landstræner Niels Frederiksen og talentchef Flemming Berg om nutidens og fremtidens talenter.

Der var stor ros til administrationen for planlægning og afvikling af seminaret, der havde følgende hovedtemaer:

POLITISKE REFORMER SAT I GANG
I marts kom den politiske kommission med sin rapport og anbefalinger til politiske reformer i dansk fodbold. Siden har kommissionen været til dialogmøder hos Divisionsforeningen og de forskellige Lokalunioner for at få input til anbefalingerne.

Bestyrelsen brugte en halv dag på at drøfte rapportens anbefalinger og perspektiver og besluttede i enighed at arbejde hen imod:
  • … at etablere en fodboldens kongres, hvor vi kan få en fælles debat om et idépolitisk program for dansk fodbold med øget inddragelse af DBU’s Repræsentantskab og andre relevante deltagere. Vi ønsker et oplæg på formatet og muligheden for at afvikle første kongres i 2018.
  • … at arbejde målrettet for øget mangfoldighed med større repræsentation af kvinder i bestyrelser, udvalg og faggrupper. Samtidig ønsker vi at afvente anbefalinger og input fra Kvindekommissionen.
  • … at fortsætte drøftelsen om mulig afskaffelse af 70-års-reglen samt indførelse af valgperioder med et nyt oplæg til næste møde.
  • … at sikre, at der fortsat skal være mindretalsgarantier
  • … at bestyrelsen skal have en mere strategisk og politisk rolle – og at antallet af medlemmer reduceres fra de nuværende 16 til 9
  • … at nedlægge forretningsudvalget og posten som kasserer.
  • … at fortsætte drøftelsen om et revisionsudvalg med oplæg fra Chr. Kofoed og Thomas Jensen.
  • … at få klarere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers roller og kompetencer.
  • … at analysere og drøfte den bedste model for Kvindeelitegruppen og Kvindedivisionsforeningens repræsentation og reference, herunder fremtidig organisering af ansvaret for fremtidig udvikling af pige- og kvindefodbolden.
  • … at formandskabet – formand og to næstformænd – også skal være repræsenteret i både bredde- og prof-udvalg fremadrettet.

Vi har bedt kommissionens formænd, hhv. Benny Olsen og Ole Jacobsen og administrationen, om at komme med oplæg til ovenstående til næste bestyrelsesmøde, hvor vi vil drøfte og beslutte næste skridt. Herefter vil vi sende forslagene i høring hos Foreningen af Lokalunioner og hos de to Divisionsforeninger, hvorefter vi til bestyrelsesmødet i november kan have 3. behandling og beslutte hvilke forslag, der skal til afstemning til Repræsentantskabsmødet i 2018.

Dermed vil vi allerede i efteråret sikre, at Repræsentantskabet bliver involveret i det videre arbejde.
Den politiske kommission er nu formelt nedlagt og vi ønsker vi at takke medlemmerne for deres arbejde og tid til at udfordre dansk fodbold til arbejdet med politiske reformer. Det har været et flot stykke arbejde, som vi glæder os til at arbejde videre med.

FOKUS PÅ KOMMERCIEL UDVIKLING
På bestyrelsesseminaret havde vi også planlagt tema om den økonomiske og kommercielle udvikling, hvor vi havde besøg af de tre eksterne medlemmer af bestyrelsen i DBU A/S, Mika Bildsøe-Lassen, Thomas Olsen og Thomas Bertelsen. Deres deltagelse er historieskrivning i DBU og jeg vil gerne rose dem for deres engagement og input og for deres deltagelse ved bestyrelsesseminaret. Vi har brug for deres objektive tilgang ift. at skabe sikkerhed for, at DBU’s bestyrelse uden hensyntagen til særinteresser får skabt overblik over, hvorledes DBU og fodbolden i Danmark kan kapitalisere og kommercialisere på alle fodboldens produkter.

Som bekendt har vi efter en række svære år fået godt styr på økonomien og har de sidste par år haft mindre overskud og dermed råd til igen at investere i udviklingen af dansk fodbold. Vi kan dog se, at vi fortsat vil være pressede i de kommende år, så vi skal fortsat være gode til at prioritere i omkostningerne – og til at skabe grundlag for nye indtægter. Vi har bedt om yderligere oplæg om mulige tiltag, så vi både sikre en stabil og robust økonomi og samtidig får råderum til at investere i udvikling, så vi også i fremtiden står stærkt.

GANG I DEN SPORTSLIGE VISION
Arbejdet med en ny National Sportslig Vision bliver et meget vigtigt projekt fremadrettet. Det er her, vi på tværs af dansk fodbold skal skabe endnu stærkere spiller- og talentudvikling og sikre, at vores indsatser følges ad og sammen skaber stærkere landshold og klubhold, stærkere spillere og talenter – og i det hele taget skaber en stærkere fremtid for dansk fodbold både i eliten og bredden.

Bestyrelsen har besluttet en struktur for det fremadrettede arbejde med en politisk styregruppe og en administrativ koordineringsgruppe (se nedenfor), der sammen skal sikre fremdrift, udvikling og involvering.
I løbet af efteråret vil der blive afholdt regionale workshops for at sikre bredest mulig involvering og indsamling af viden og input til, hvordan vi sammen gør dansk fodbold endnu stærkere. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med både eksisterende og nye projekter og tiltag inden for spiller- og talentudvikling.

Bestyrelsen har samtidig besluttet en tidsplan, hvor der udover de regionale workshops i efteråret planlægges en national høring med fokus på spiller- og talentudvikling og oplæg fra både danske og internationale eksperter. Det kan blive en del af en eventuel fodboldkongres i foråret 2018.

IMPLEMENTERING AF AFTALER
Som en konsekvens af aftalerne er vi også godt i gang med at kigge på de eksisterende faggrupper, idet nogle opgaver er overgået til henholdsvis Divisionsforeningen og Lokalunionerne, ligesom der kan være behov for at kigge på områder i DBU. Vi ønsker naturligvis ikke at sige farvel til gode ledere, idet vi har brug for alle kræfter, men vi skal også sikre, at vi fortsat har en klar adskillelse mellem lovgivende, dømmende og udøvende instanser, så vi ikke bringer interessekonflikter mv ind i vores struktur. Det betyder bla., at Bestyrelsen har besluttet at nedlægge Lovgruppen, der i løbet af efteråret vil blive erstattet af en ny gruppe, der får til opgave at følge de nye aftaler. På samme måde vil vi bruge efteråret til sammen med Lokalunionerne at kigge på, hvordan vi bedst strukturerer arbejdet i børn, ungdom og seniorgrupperne.

Administrativt er det besluttet, at fire medarbejdere flytter fra DBU Bredde til dagligt at arbejde fra Lokalunioner i henholdsvis København, Roskilde og Odense. Der er også blevet overdraget forskellige opgaver og ansvarsområder fra DBU til Divisionsforeningen, lige som de sidste detaljer om opgaver og praktik er ved at være på plads.

NYT GAVE- OG REJSEREGULATIV
Sidste år besluttede DBU’s bestyrelse et nyt Code of Conduct, der skal sikre åbenhed og ordentlighed i DBU’s arbejde. Som del af det har vi siden arbejdet på at formulere et nyt gaveregulativ og et nyt rejseregulativ, der sætter rammer og regler for, hvordan vi kan give og modtage gaver og for vores forbrug i forbindelse med rejser. De nye regler følger på mange områder reglerne i det offentlige (kommuner, ministerier mm) og sætter ord på de regler og rutiner, der allerede har fungeret i DBU i årevis.

Udover bestyrelsesseminaret og det efterfølgende bestyrelsesmøde, er følgende værd at nævne:

VIGTIG UEFA-POST TIL METTE BACH
Som nævnt er der godt gang i dansk kvindefodbold i disse år – og nu får vi også et internationalt skulderklap for det stærke arbejde. Det sker, når Mette Bach-Kjær fra bestyrelsen træder ind i Women’s Football Committee i UEFA fra 1. juli og dermed får mulighed for at påvirke udviklingen af kvindefodbold på tværs af hele Europa. Samtidig er det et godt bevis på, at vores arbejde med en international strategi har båret frugt, da vi de sidste år har arbejdet målrettet for at øge dansk fodbolds indflydelse i UEFA og FIFA.
Udover udnævnelsen af Mette Bach-Kjær til Women’s Football Committee, er DBU’s næstformand, Thomas Christensen, rykket op som næstformand i Club Licensing Committee, mens projektchef Kennet Grønlund Rasmussen fra DBU’s administration er udpeget til UEFA’s Grassroot Football Panel.
Læs mere her: www.dbu.dk/Nyheder/2017/Juni/mbk_uefa_udvalg

TILLYKKE TIL MESTRENE!
Sommertid betyder sæsonafslutning mange steder i dansk fodbold. Derfor et kæmpe tillykke til alle mestre – i alle aldre, alle niveauer, piger og drenge, kvinder og mænd. Og også tillykke til alle dem, der har vundet flotte 2. og 3. pladser – eller bare vundet de gode oplevelser og fællesskaber.
I toppen af dansk fodbold skal selvfølgelig lyde et særligt tillykke til FC København og Brøndby IF med mesterskaberne for hhv herre- og kvinde-fodbold. Begge klubber har haft flotte sæsoner og begge vundet The Double – og tilmed også klaret sig godt i de europæiske turneringer. Vi glæder os til at følge dem og de andre danske hold i europæisk fodbold i næste sæson efter sommerferien.

GODE DEBATTER PÅ FOLKEMØDET
Igen i år var DBU og dansk fodbold repræsenteret på Folkemødet på Bornholm, hvor vi har fået en række invitationer til debatter og gode arrangementer. Undertegnede deltog selv i debat om menneskerettigheder i sportens verden i dialog med DIF-formand Niels Nygaard og Amnesty Internationals generalsekretær, Trine Christensen. Derefter deltog jeg også i debat om perspektiv og udbytte i de Velfærdsalliancer, som DBU og Lokalunionerne indgår med kommuner på tværs af landet. Den debat blev arrangeret af Ringkøbing-Skjern Kommune, som vi samtidig underskrev en ny aftale med.
Udover de forskellige debatter giver Folkemødet os mulighed for at møde en masse samarbejdspartnere og interessenter – borgmestre, folketingsmedlemmer, fondsdirektører mfl – og sikre synlighed for fodboldens bidrag til det danske samfund.

FANTASTISK FLOT POKALFINALE

For andet år i træk havde vi en udsolgt DBU Pokalfinale med fantastisk stemning i Parken. Rigtigt godt.
Stor tak til de mange, der gjorde en kæmpe indsats for at få det hele til at fungere, særligt i forhold til at sikre en sikker afvikling af kampen. Der var brug af pyroteknik og en del sammenstød mellem politi og fans før og efter kampen. Men som helhed var der tale om en fantastisk finale.
Det store fremmøde og den kæmpe interesse for DBU Pokalfinalen er et godt udgangspunkt for det fremadrettede arbejde med at udvikle pokalturneringen i et tæt samarbejde mellem DBU, Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner.

EFTERSYN AF DISCIPLINÆRINSTANS

Efter pokalfinalen meldte Fodboldens Disciplinærinstans ud, at den ikke har hjemmel til at følge op på de omtalte problemer i pokalfinalen – samt at instansen opfordrer til en afklaring af dette område. Det er relevante input, som vi bør lytte til.

Dette og andre forhold – både regler og sammensætning - bør vi se på i en samlet revision af Fodboldens Disciplinærinstans i løbet af efteråret. Jeg har allerede haft et længe planlagt møde med Jens Hjortskov, formand for Disciplinærinstansen, der er kommet med gode input.

Læs mere her:
www.dbu.dk/nyheder/2017/juni/dbuformand_oensker_nye_regler_for_disciplinaerinstans

MANGE GÆSTER TIL LANDSKAMP
I juni har vi fejret 25-året for den største triumf i dansk fodbold – EM-sejren i Sverige i 1992. Jubilæet blev markeret med en flot revanchekamp mellem Danmark og Tyskland på Brøndby Stadion som optakt til VM-kvalifikationskampen mod Kasakhstan. Kampen solgte ikke så mange billetter som forventet til en kamp mod de tyske verdensmestre – kun 15.000.
Til gengæld havde vi en masse gode gæster, både EM-heltene fra 1992, Kvindekommissionen og kvindelandsholdet og ikke mindst repræsentanter fra vores 1600 klubber, der var blevet inviteret til et særligt arrangement før kampen. Jeg holdt en kort tale for de mange frivillige og takkede for deres indsats på bestyrelsens vegne – og jeg fik rigtigt mange positive tilbagemeldinger for, at vi havde inviteret dem. Selve afviklingen af kampen – og de mange arrangementer – forløb rigtigt godt på Brøndby Stadion.

I forhold til det svigtende billetsalg må vi overveje om vi bør have endnu flere landskampe udenfor hovedstads-området, hvor vi generelt oplever større opbakning fra både fans og de lokale arrangører.
Læs mere her: www.dbu.dk/nyheder/2017/juni/dbu_vil_afproeve_placering_af_landskampe

FÆLLES INDSATS MOD HOMOFOBI
Til herrelandskampen mellem Danmark og Tyskland markerede vi den fælles indsats mod homofobi med regnbuefarvede anførerbinde, hjørneflag og flag ved stadion – samt en række andre tiltag. Markeringen er en del af den store kampagne, vi har besluttet i bestyrelsen og som også omfatter markeringer til Superliga-runder i maj samt materiale til breddeklubberne i august. Vi har fået mange gode reaktioner på det. Vi samarbejder med blandt andet Amnesty International om materialet.

I begyndelsen af maj deltog jeg i en høring i Folketinget, hvor også Spillerforeningen, klubrepræsentanter, fan-repræsenter og andre holdt indlæg. Vi fik markeret vores holdning og indsats på området og har fået mange positive tilbagemeldinger.
Læs mere her: https://www.dbu.dk/nyheder/2017/juni/landsholdsspillere_mod_homofobi

BESØG HOS KVINDEKOMMISSIONEN
Den 6. juni blev der afholdt det 2. møde i Kvindekommissionen og jeg var forbi for at hilse på. Jeg deltog ikke i mødet – det er jo ikke min rolle – men fik indtryk af, at der er gang i mange gode diskussioner og at kommissionen nok skal komme med mange, spændende anbefalinger, som vi så kan forholde os til i bestyrelsen.

Den endelige rapport er planlagt til at være færdig efter årsskiftet, men kommissionen har varslet, at de nok kommer med anbefalinger undervejs.
Flere medlemmer fra kommissionen kommer på besøg til sommerens EM-slutrunde og ser kampen mellem Danmark og Holland den 20 juli.

NYE SPONSORER TIL KVINDERNE
Opbakningen til kvindelandsholdet fortsætter på alle måder.
Den seneste måned har vi fået hele tre nye sponsorer til kvindelandsholdet, først både Danske Spil og Arbejdernes Landsbank som store sponsorer og nu også B&O som sponsor og leverandør af god lyd til spillerne til EM-slutrunden. Det er tre stærke partnere, der alle ønsker at arbejdet sammen om udviklingen af kvindefodbold.

Samtidig har både Viborg Kommune og DR valgt at forlænge samarbejdet med kvindelandsholdet og vil være vært og broadcaster, når holdet til efteråret indleder kvalifikationen til VM-slutrunden i 2019. DR sender også venskabskampen mod England her på lørdag den 1. juli – tilmed på DR1, så holdet får den størst mulige opbakning, både på Gladsaxe Stadion og foran tv-skærmen.

FODBOLDSKOLER OVER ALT

Sommer er lig fodboldskoler – og igen i år er der tusindvis af danske børn på DBU’s Fodboldskoler i hele landet.
Fodboldskolerne fejrer også 25-året for den danske EM-triumf i 1992 med øvelser inspireret af Schmeichels redninger og scoringerne fra John Faxe, Kim Vilfort og Henrik Larsen. Som bekendt blev de første fodboldskoler skabt med de indtægter, der kom fra EM-triumfen.
Der er solgt over 26.000 billetter, og forventningen er, at vi lander tæt på 27.000 deltagere, hvilket er næsten samme niveau som sidste år. Rigtigt flot. Vi forventer øget salg de næste uger og en god afvikling af skolerne over hele landet. Herfra skal lyde stor tak til trænere og andre frivillige, der skaber de gode oplevelser for de mange fodboldskolebørn.
Der er særlig grund til at fejre de 34 fodboldskoler, der – sammen med heltene fra EM-triumfen i 1992 – kan fejre 25 års jubilæum. De ansvarlige for fodboldskolerne blev fejret til landskampen mellem Danmark og Tyskland og bliver også hædret med en speciel gave, som overrækkes af repræsentanter fra DBU på de forskellige fodboldskoler.

Læs mere her: http://www.dbu.dk/nyheder/2017/juni/fodboldskolen_jubilaeum

OG OGSÅ GET2FODBOLDSKOLER
Igen i år afholdes der også Get2Fodbodskoler i samarbejde mellem DIF og DBU. Der bliver 12 Get2Fodboldskoler i år - på tværs af hele landet. En ny undersøgelse fra DIF viste forleden, at foreningsliv har stor betydning for børn fra udsatte boligområder. En vigtig del af det er Get2Fodboldskoler, hvor vi i år forventer stor tilslutning til de 12 skoler - og deltagelse af endnu flere piger og kvindelige trænere end tidligere – men vi vil fortsat meget gerne vil have endnu flere.

UNDERSØGELSE: DBU ER RYKKET TÆTTERE PÅ KLUBBERNE

Samarbejdet mellem klubber, kommuner og DBU og Lokalunionerne er blevet væsentligt stærkere over de seneste år. Det viser en omfattende undersøgelse, som evalueringsinstituttet Ineva har foretaget. Evalueringen omfatter arbejdet med DBU Kommunestrategi og vores nye Velfærdsalliancer, der blev lanceret i 2014 og som siden har ført til 47 forskellige partnerskaber med landets kommuner med fokus på fodbold i samspil med sundhed, skole- og socialområdet. Evalueringen viser stor glæde og tilfredshed både blandt kommuner og fodboldklubber. Det styrkede samarbejde har ført til en række projekter på tværs af klubber og kommuner - med DBU og de respektive lokalunioner som stærke partnere - og til glæde for alle parter. DBU Kommunestrategi blev sat i gang med støtte fra DIF og har bl.a. bevist, at fodbold kan skabe motionstilbud til patientgrupper, øge beskæftigelsen i kommunen og indgår meningsfyldte samarbejde med landet skoler.

Det er rigtigt positivt, at vores ønsker med Kommunestrategien og de nye Velfærdsalliancer ser ud til at lykkes og at vi i et stærkere samspil mellem klubber, kommuner og DBU og Lokalunioner kan skabe nye projekter med fodbold, børn og voksne, piger og drenge. Det kan vi alle være stolte af!

FODBOLD OG GENFORENING I 2020
I 2020 er der flere store begivenheder i Danmark. Dansk fodbold er som bekendt medvært for EURO 2020 med fire kampe i Telia Parken og fejring over hele landet i samarbejde med klubber, kommuner og mange andre. Samtidig fejres 100 året for, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark og for, at mindretal lever i god ro og orden på begge sider af grænsen. Det bliver fejret af de lokale kommuner og byer i stor stil – og fodbold kan blive en del af fejringen. Sammen med DBU Jyllands Region 3 og Region 4 er vi i dialog med de lokale kommuner, klubber og den særlige arbejdsgruppe for fejringen om at skabe forskellige aktiviteter med fodbold i fokus. Derudover er vi i dialog med den tyske ambassade og Kulturministeriet, der også er del af fejringen. Vi vil løbende informere om planerne.

PARTNERSKAB MED RED BARNET
Fodbold kan give fællesskab, venskaber og styrket sundhed blandt børn og unge over hele landet. Det er udgangspunktet i en ny partnerskabsaftale, som DBU og Red Barnet har indgået. DBU og Red Barnet samarbejder allerede om projektet ’Plads til Alle’, der skal gøre fodbold tilgængeligt i socialt udsatte boligområder rundt omkring i landet. Derudover ønsker de to parter overordnet set at give flere piger og drenge fra ressourcesvage familier – heriblandt fra flygtninge – og indvandrerfamilier - mulighed for at spille fodbold. DBU og Red Barnet vil samtidig deltage i en række andre aktiviteter og arrangementer sammen i aftaleperioden frem til 2020.


STATUS PÅ INTERNATIONALE SAGER
• FIFA-REFORMER Et år er gået siden FIFA-præsident Infantinos første FIFA-kongres, og det er tid til at gøre status på implementeringen af FIFA-reformerne. Meget er sket, og der er stadig behov for yderligere handling og fokus på at få fortsat den gennemgribende reform af FIFA, der startede ved den ekstraordinære kongres i februar 2016, hvor Infantino jo blev valgt.
• NORDISK FORMANDSMØDE I forbindelse med FIFA-kongressen i Bahrein mødtes de nordiske formænd til vores jævnlige formandsmøder. Her fik vi diskuteret den såkaldte rest periode forud for VM i Rusland 2018, arbejdstageres forhold ved VM-stadioner i Rusland, eSport i Norden og meget andet.
• GARCIA-RAPPORT er langt om længe blevet offentliggjort. Det er på tide og vidner om fortsat øget transparens i FIFA. Indholdet er der ikke meget nyt i, men rapporten har også allerede har stor politisk betydning i FIFA og medvirket til at få fjernet to præsidenter og sat en masse reformer i gang. Nu skal vi bare følge op. I forhold til Qatars VM-værtskab, må vi forvente, at alle uregelmæssigheder sanktioneres, men det er - naturligvis - en opgave for det uafhængige disciplinærsystem, i sidste ende idrættens ankeinstans, CAS.

GODT MØDE MED AMNESTY
Jeg har for nyligt afholdt et møde med Amnesty International. På mødet var særligt status på VM-forberedelserne i Qatar på dagsordenen, og ved mødet deltog både Amnesty Internationals danske generalsekretær Trine Christensen og deres internationale chef James Lynch. Både DBU og Amnesty er dedikerede i at fortsætte arbejdet for at gøre opmærksom på menneskerettighedsovertrædelser i Qatar, og sammen vil vi i den kommende tid lægge mere pres på FIFA og de qatarske myndigheder for at fremme vilkårene for de mange migrantarbejderne i ørkenstaten.

2017 har allerede været et begivenhedsrigt halvår – også i Fodbolddanmark. Mange drager nu på velfortjent ferie, og til alle jer ønsker jeg en God Sommer!

JM

KALENDER 11/5-30/6 2017

2/5 Møde med Niels Nygaard i København
3/5 Høring om Homofobi i Folketinget
3/5 Opfølgningsmøde med Kenneth Reeh
4/5 Interview om Good Governance, Kenneth Cortsen
5/5 Fødselsdagsreception for Gert Lundgaard i Nykøbing F.
5/5 Indlæg om Good Governance på DIF's temamøde, Brøndby
6/5 Årsmøde i DIF i Idrættens Hus, Brøndby
6/5 Fødselsdag "Åben Hus" hos Ole Jacobsen i Hillerød
9/5 Møder i Bahrain med de Nordiske Formænd
10/5 UEFA møde, Bahrain
10-11/5 FIFA Kongres, Bahrain
17/5 Overrækkelse af dommerbeviser til flygtninge i Aalborg, DBU Jylland + Aalborg Kommune m.fl.
22/5 Skypemøde i Tilst med Kvindedivisionsforeningen
22/5 Møde i Tilst med Jens Sejer Andersen
23/5 Besøg hos Ekstra Bladet, København
23/5 Møde med Amnesty International, København
23/5 Møde med Carl Christian Ebbesen m.fl., Københavns Kommune, og Henrik Ravnild vedrørende velfærdsalliance
23/5 Statusmøde med Christian Kofoed og Kenneth Reeh
23/5 Møde med DIF's Good Governance gruppe
25/5 Pokalfinale BIF-FCK i Parken
28/5 Pokaloverrækkelse i Parken, FCK-Sønderjyske
29/5 Forretningsudvalgsmøde i Brøndby
29/5 Breddeudvalgsmøde i Brøndby
30/5 Møde med borgmesteren i Sønderborg
30/5 Klubmøde i Sønderborg FC
1/6 UEFA Women's Champions League Finale, Lyon-PSG, i Cardiff
3/6 Champions League Finale, Juventus-Real Madrid, i Cardiff
5/6 Middag med repræsentanter fra det tyske fodboldforbund og overborgmester Frank Jensen i København
6/6 Statusmøde med Claus Bretton-Meyer og Kenneth Reeh
6/6 Officiel frokost med Forretningsudvalget samt repræsentanter fra det tyske fodboldforbund, Brøndby Kommune, Brøndby IF og DIF
6/6 Hilse på deltagere fra DIF Get2Sport i Idrættens Hus
6/6 Statusmøde i disciplinærudvalget i Brøndby
6/6 Lovgruppemøde i Brøndby
6/6 Præsentation af DBU for DUF's netværk af unge politikere og folketingsmedlemmer
6/6 Underskrivelse af velfærdsalliance med Viborg Kommune
6/6 Velkomst i Michael Laudrup loungen til netværksarrangement
6/6 Tale til de frivillige og særlig tak til de 34 klubber med 25 års jubilæum for deres fodboldskoler
6/6 Danmark - Tyskland
8/6 Transport Aalborg - Kasakhstan
10/6 Kasakhstan - Danmark
12-14/6 Møder i Geneve, UEFA Com. mv.
15/6 Debat med Amnesty International Danmark om menneskerettigheder og sportsbegivenheder på Folkemødet på Bornholm
15/6 Underskrift af velfærdsalliance med Ringkøbing-Skjern Kommune
15/6 "Kan Foreningsdanmark bidrage til velfærden" - debat arrangeret af DBU i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune
16/6 Bestyrelsesmøde mv. i Krakow
17/6 Bestyrelsesseminar i Krakow
18/6 Bestyrelsesseminar i Krakow
18/6 U21 EM Danmark-Italien
19/6 Middag i Krakow med landstræner, A+ trænere m.fl.
20/6 Møder i Krakow 21/6 U21 EM Danmark-Tyskland
26/6 Møde i Brøndby med FLU vedr. breddeaftalen
26/6 Opfølgningsmøde med Claus Bretton-Meyer, Kenneth Reeh og Jakob Høyer
28/6 Møde med Niels Nygaard i St. Binderup 29/6 Møde med Jeppe Curth, Thomas Christensen og Bent Clausen i Tilst
29/6 Møde med Henrik Lehmann fra Nordea Fonden i Aalborg
30/6 Officiel frokost med borgmesteren i Gladsaxe og repræsentanter for det engelske forbund m.fl. i Lyngby
1/7 Landskamp Danmark-England i Gladsaxe