MENU

DBU styrker analysedelen

Fra sommer fastansætter DBU A-landsholdets præstationsanalytiker, Mounir Akhiat, på fuldtid til at styrke den analytiske på tværs af huset.

Mounir Akhiat har siden Åge Hareide tiltrædelse i marts 2016 været en fast bestanddel af staben bag A-landsholdet ved siden af sin fuldtidsansættelse i Brøndby IF. Fra de første testkampe i marts, var det den 43-årige præstationsanalytiker, der sikrede optagelser og analyse af A-landsholdets træninger og kampe.

Det stod dog hurtigt klart, at Mounirs kompetencer på videoanalyse kunne bruges bredere i huset. Fra 1. juni bliver han derfor fastansat, hvor 60 % af tiden skal bruges på analyse før og under Herre A-landsholdets samlinger, mens den resterende tid skal fordeles på de øvrige landshold samt i uddannelsesafdelingen og i forbindelse med udrulningen af DBU’s ambition om at opprioritere fagspecifik vidensopbygning, hvor videoanalyse kommer til at spille en central rolle.

”Det har været et ønske for Åge at kunne bruge Mounir mere end blot under samlingerne, og da vi også nemt kunne finde en række andre områder, hvor en person med Mounirs kompetencer kan hjælpe DBU, var det ikke en svær beslutning at tilbyde ham en fastansættelse,” fortæller DBU’s elitechef Kim Hallberg.

”Udover videoanalyse i forbindelse med samlinger, så kan Mounir hjælpe os med at hæve kvaliteten af vores uddannelsestilbud, samt indgå som en central brik i DBU’s øgede sats på videns- og kompetenceopbygning, eksempelvis i samarbejde med SDU, eller andre vidensinstitutioner” siger Kim Hallberg og fortsætter:

”Det er et område, der også er ved at blive opprioriteret ude i klubberne. Derfor bliver en af Mounirs opgaver også at understøtte denne udvikling, hvor end behovet måtte være. Jeg er ikke i tvivl om vigtigheden af analysedelen i et professionelt set up. På A-holdet har vi har kunnet se, at både spillere og staben har haft stort gavn af Mounirs arbejde. Vi er derfor meget tilfreds med, at vi nu kan udbygge dette yderligere,” slutter Kim Hallberg.

Mounir Akhiat ser frem til de nye udfordringer.

”Der skal ikke herske tvivl om, at jeg har været rigtig glad for min tid i Brøndby, men at blive en permanent del af landsholdsstaben i alle årets 365 dage giver mig endnu bedre muligheder for at kunne gøre en forskel, og så glæder jeg mig meget til, at kunne bidrage til alle de øvrige områder og dermed være med til at gøre videoanalyse til en endnu mere naturlig del af et professionelt miljø,” siger Akhiat.

Log ind