MENU

Historiske aftaler vedtaget med et markant flertal

Aftalerne om organisering af en række græsrods- og eliteopgaver blev vedtaget med stor opbakning ved DBU’s repræsentantskabsmøde i dag. Stemmetallet var 136 for og blot en imod. Formand Jesper Møller glæder sig over opbakningen til en ny national sportslig vision for dans fodbold.


De fire aftaleparter fra venstre, Bent Clausen, formand DBU Jylland, Thomas Christensen, formand i Divisionsforeningen, Jesper Møller, formand i DBU samt Henrik Ravnild, formand for Foreningen af Lokalunioner. Foto: www.fodboldbilleder.dk 

Med stemmetallet 136 for og en imod blev der i dag besluttet en ny fordeling af opgaver og kompetencer mellem DBU, Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner. De nye aftaler skal være grundlaget i en ny sportslig vision med fokus på talentudvikling og spillerudvikling på tværs af dansk fodbold. 

I den forgangne uge har der været en del debat om de nye aftaler, hvor der er blevet stillet spørgsmålstegn ved udformningen, kompetenceafgivelserne samt om justeringerne var muligt i henhold til DBU’s internationale forpligtelser overfor FIFA og UEFA. Allerede i torsdags godkendte UEFA og FIFA aftaleteksterne. 

Forslagene og aftalerne er indstillet af en enig bestyrelse, der nu vil arbejde videre med implementeringen af talerne og arbejdet med en ny national sportslig vision, fortæller DBU’s formand, Jesper Møller, der glæder sig over repræsentantskabets opbakning:

”Vi er glade for den store opbakning til at modernisere og fremtidssikre DBU og sammenhængskraften på tværs af dansk fodbold. Vi er glade for, at der har været en åben og god debat. Nu skal vi arbejde videre med den nye nationale sportslig vision med styrkelse af både talentudvikling og spillerudvikling i dansk fodbold,” siger Jesper Møller. 

Dagens beslutning vækker også glæde hos de to næstformænd. Bent Clausen, formand for DBU Jylland, er samtidig glad for den massive opbakning til forslaget:

”Med de nye aftaler kommer vi tættere på klubberne så vi kan understøtte deres arbejde med at udvikle dansk fodbold, på tværs af hele landet. Vi offentliggør snart de meget detaljerede anbefalinger fra belgiske Doublepass om talentudvikling. Og den viser tydeligt, at spiller- og talentudvikling starter i breddefodbolden. De nye aftaler er vigtige skridt i det arbejde, og gør det muligt for alle at udvikle sig,” siger Bent Clausen. 

Fra elite-siden er Thomas Christensen, næstformand i DBU og formand for Divisionsforeningen, glad for, at aftalerne nu er på plads: 

”Konkurrenceforholdene i forhold til international fodbold og konkurrerende brancher i Danmark gør, at det er nødvendigt hele tiden at kunne handle og være omstillingsparate for at sikre den bedst mulige udvikling af elitefodbolden i Danmark. Med den nye aftale, er der kortere fra tanke til handling, og det mener vi er godt. Ikke kun for eliten – men for hele dansk fodbold,” siger Thomas Christensen.

Aftalerne omfatter blandt andet:
  • Etablering af ny pulje på 45 mio. kr. over 10 år til spiller- og talentudvikling af piger og drenge i landets breddeklubber
  • Forøgelse af udviklingspenge i Udvalget for Professionel Fodbold på 5 mio. kr. om året til blandt andet talentudvikling
  • Ekstra investering på 2 mio. kr. om året til DBU Pokalen, der får fælles ejerskab mellem DBU, Divisionsforeningen og DBU´s Lokalunioner
  • Ansvaret for blandt andet børne- og ungdomsfodbold, klubrådgivning og breddeuddannelse flyttes fra DBU til Lokalunionerne for at være tættere på klubberne. DBU vil varetage en række specialistfunktioner, der kan understøtte Lokalunionerne og den fortsatte udvikling af dansk breddefodbold
  • Ansvaret for yderligere opgaver og kompetencer for de tre øverste rækker på herresiden overdrages fra DBU til Divisionsforeningen for ligeledes her at være tættere på klubberne. Den del af aftalen, der vedrører udviklingen af Herre-DM kræver godkendelse af DBU’s repræsentantskab før, at det kan aktiveres.


Læs mere: Konsekvenser af de nye aftaler

Log ind