MENU

Kommission anbefaler politiske reformer

En kommission med eksterne eksperter har de sidste 16 måneder analyseret og diskuteret den politiske struktur i dansk fodbold og anbefaler store ændringer – blandt andet en lang mindre bestyrelse i DBU, større mangfoldighed og en ny årlig fodboldkongres. DBU’s formand vil nu drøfte med bestyrelsen og repræsentantskabet.


Formanden for den politiske kommission DBU bestyrelsesmedlem, Benny Olsen, under dagens repræsentantskabsmøde i Korsør. Foto: www.fodboldbilleder.dk 
Der skal afholdes en årlig fodboldkongres i Danmark – med diskussioner af udviklingen i dansk fodbold. Der skal formuleres et fodboldpolitisk program hvert fjerde år. Og så skal DBU’s bestyrelse reduceres fra de nuværende 16 medlemmer til blot syv medlemmer, samtidig med, at flere beslutninger kan træffes i andre udvalg. 
 
Det er blandt anbefalingerne fra den politiske kommission, der de sidste 16 måneder har analyseret og diskuteret den politiske kommission i dansk fodbold og som fredag afleverede sin 38 sider lange rapport til først DBU’s bestyrelse og dernæst Repræsentantskab, der er samlet i Korsør. Kommissionen har både interne DBU-bestyrelsesmedlemmer og eksterne eksperter, der har analyseret den nuværende struktur efter en række møder og dialog-workshops med repræsentantskabet. 
Analyser og drøftelser tydeliggør, at det politiske system i DBU og dansk fodbold mangler gennemsigtighed og åbenhed, mangfoldighed og kvinde-deltagelse – og bør styrke samarbejdet med DBU’s repræsentantskab langt mere, fortæller kommissionens formand, Benny Olsen fra DBU’s bestyrelse:
 
”Det er tydeligt for os, at der er brug for reformer og fornyelse i den politiske del af dansk fodbold. Det er uigennemsigtigt og uklart for de fleste og er ikke tilstrækkelig mangfoldighed og brug af de mange talenter og mulige kandidater i dansk fodbold. Der er slet og ret brug for reformer,” siger han. 
 
Derfor har kommissionen en række meget konkrete vurderinger og anbefalinger. 
 • Mere gennemsigtighed og åbenhed
 • Bedre udnyttelse af DBU’s talentmasse
 • Bedre brug af Repræsentantskabet i politikformuleringen i DBU 
 • Afholdelse af en årlig fodboldkongres med fokus på udvikling af dansk fodbold
 • Mere mangfoldighed – 30% kvinder i bestyrelser og udvalg inden for fem år 
 • Minimering af interessekonflikter og mere helhedssyn. 
 • Reduktion af DBU’s bestyrelse fra 16 til 7 medlemmer 
 
De forskellige forslag og anbefalinger vil ifølge kommissionen skabe større engagement på tværs af dansk fodbold – til glæde for udviklingen på tværs af både elite og bredde og hele landet, fortæller Ole Jacobsen, der har været næstformand i kommissionen og til dagligt er formand for DBU Sjælland og medlem af DBU’s bestyrelse. 
 
”Vi tror, at gennemførelsen af en række ændringer kan føre til en mere effektiv og dynamisk udvikling af DBU og dansk fodbold. Det handler om at aktivere hele repræsentantskabet, at gøre bestyrelsen fokuseret og mere strategisk i sit arbejde og at sikre langt større bevægelighed og mangfoldighed blandt de mange, der sidder i bestyrelse, udvalg og faggrupper,” siger Ole Jacobsen. 
 
Efter præsentationen for DBU’s bestyrelse og Repræsentantskab vil rapporten nu blive sendt til debat og behandling på en række fællesmøder mellem kommissionen og hhv. Foreningen af Lokalunioner og Divisionsforeningen. Herefter vil DBU’s formand, Jesper Møller, gerne følge kommissionens anbefaling om at få forslagene behandlet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til efteråret. 
”Først og fremmest vil jeg takke kommissionen for godt arbejde med mange spændende analyser og anbefalinger. Nu ønsker vi at drøfte det i DBU’s bestyrelse og med klubberne i både Divisionsforeningen og i Lokalunionerne. Derefter vil vi komme med vores forslag,” siger DBU’s formand. 
                                                                        
FAKTA 
Den politiske kommission blev nedsat i oktober 2015 af DBU’s bestyrelse. Formålet var at få analyseret den politiske struktur i DBU og dansk fodbold og få forslag til ændringer, der kan skabe en mere dynamisk, demokratisk og moderne struktur. 
I kommissionen har haft 12 medlemmer: 
 • Formand Benny Olsen (DBU’s bestyrelse og Divisionsforeningen) 
 • Næstformand Ole Jacobsen (DBU’s bestyrelse og Foreningen af Lokalunioner (FLU)) 
 • Medlem Anders La Cour (Copenhagen Business School) 
 • Medlem Christine Jøker Lohmann (Dansk Industri) 
 • Medlem Claus Steinlein (sportsdirektør, Udpeget af Divisionsforeningen) 
 • Medlem Jens Evald (Aarhus Universitet) 
 • Medlem Jens Sejer Andersen (Play the Game) 
 • Medlem Louise Høst (direktør i Metro-selskabet, udpeget af Kvindedivisionsforeningen) 
 • Medlem Søren Knudsen (redaktør, Udpeget af FLU) 
 • Medlem Søren Lüdeking (ledelseskonsulent Udpeget af FLU) 
 • Medlem Thomas Bach (bestyrelsesmedlem, Danmarks Idrætsforbund)
 
Læs rapporten her: 
 
Rapport
 

Log ind