Nye landsholdsaftaler styrker sportslig udvikling

DBU og Spillerforeningen er blevet enige om nye kollektive landsholdsaftaler, der sikrer bedre økonomi for Kvindelandsholdet samt enklere og bedre samarbejde fremadrettet.

Efter godt 12 måneders forhandlinger er der sat endeligt punktum i forhandlingerne om nye landsholdsaftaler for Kvindelandsholdet og U21-Herrelandsholdet. 

Det sker, efter at nye landsholdsaftaler for Kvindelandsholdet og U21-Herrelandsholdet i dag er blevet godkendt af DBU’s bestyrelse og tidligere er godkendt i Spillerforeningen, herunder af de to landsholds respektive Spillerråd. 

 

De nye aftaler omfatter øget investering i Kvindelandsholdet samt en række andre tiltag og ændringer i forhold til tidligere aftaler: 

 • Øget investering i styrkelse af Kvindelandsholdet på godt 2 mio. kr. om året.
 • Øget investering i honorar og stipendier til Kvindelandsholdet på 180 %. 
 • Den samlede betaling til spillerne på Kvindelandsholdet vil være ca. 4,4 mio. kr. om året. Stipendier og bonus bliver 2,8 mio. kr. Dertil kommer i øjeblikket ca. 1,1 mio. kr. fra sponsorer og 0,5 mio. kr. i forsikringsbetaling. Eventuel bonus for kvalifikation til og deltagelse i slutrunder er ikke indregnet.
 • Etablering af ny legatfond, der kan give flere midler til spillerne og dermed sikre dem endnu bedre udviklingsmuligheder. 
 • Større fleksibilitet i samarbejdet med kommercielle partnere for Kvindelandsholdet med henblik på at tiltrække flere partnere og øge indtægterne til spillere og sportslig udvikling. 
 • Øget investering i set up’et for Kvindelandsholdet på 320.000 kr. om året og for U21-Herrelandsholdet på 320.000 kr. om året.
 • Mere transparens omkring forsikring af spillerne. 
 • Faste regler for samarbejdsmøder, som sikrer bedre samarbejde mellem Spillerforeningen og DBU samt at møder ikke påvirker de sportslige forberedelser.
 • Håndtering af arbejdsgiver/lønmodtager-problematikken. 

Hos DBU er elitechef Kim Hallberg tilfreds med, at aftalerne endelig er på plads og at der nu kan være fokus på den fortsatte sportslige udvikling af Kvindelandsholdet.

”Kvindelandsholdet har stor betydning for dansk fodbold og vi er glade for, at vi med de nye aftaler kan sikre en øget investering i Kvindelandsholdet og dermed i fortsat udvikling af dansk kvindefodbold over de næste fire år. Samtidig er vi tilfredse med, at de nye aftaler sikrer mere enkelt og bedre samarbejde og fjerner uklarheder og risiko for eksempelvis voldgiftssager, der var i de tidligere landsholdsaftaler. Nu kan vi koncentrere os om sportslig udvikling og de to holds kamp for at kvalificere sig til VM og EM,” siger Kim Halberg. 

Hos Spillerforeningen er direktør Mads Øland glad for de nye aftaler: 

”Vi er glade for, at der nu er en ny kollektiv aftale på plads. Tak til LO og DIF for deres utrættelige arbejde som mæglere. En væsentlig forbedret økonomi til kvindelandsholdsspillerne betyder, at spillerne får bedre muligheder for at optimere den daglige træning, bedre muligheder for restitution og i det hele taget bedre muligheder for at kombinere dagligdagen med landsholdet, selvtræning og arbejdet i deres klubber. De forbedrede vilkår er med til at sikre, at der fortsat sker en positiv udvikling i toppen af dansk kvindefodbold, som vi alle sammen ønsker. Nu er det tid til at se fremad. Kvindelandsholdet skal kvalificere sig til VM og Herre U21 skal til EM. I Spillerforeningen glæder vi os til at udfolde samarbejdet med DBU omkring de to landshold,” siger han.

Begge aftaler er indgået med virkning fra 1. september 2017 for en 4-årig periode. 

FAKTA 

 • De nye landsholdsaftaler for Kvindelandsholdet og U21-Herrelandsholdet gælder fra 1. september 2017 til og med 31. august 2021. 
 • De nye aftaler omfatter en økonomisk investering i Kvindelandsholdet: 

  o Forhøjelse af honorar til Kvindelandsholdet, 840.000 kr. om året, 

  o Forhøjelse af stipendiater for Kvindelandsholdet, 940.000 kr. om året, gående fra 830.000 til 1.77 mio (113 %) 

  o Øget investering i Kost & Sundhed på Kvindelandsholdet, 320.000 kr./året. 

  o For U21-Herrelandsholdet er der øget investering på i alt 370.000 kr om året.

   
 • Honorar-satser og stipendiater for Kvindelandsholdet – før og nu: 
KVINDELANDSHOLDET Gl. aftale Ny aftale Øget omkostning %-vis stigning
Udtagelsesbonus pr. spiller
Kval Hjemme 2.500 4.000 1.500 60%
Kval Ude 2.500 4.000 1.500 60%
Kvalsejr bonus 0 4.000 4.000 NY
Kval uafgjort bonus 0 3.000 3.000 NY
Venskab hjemme 0 2.500 2.500 NY
Venskab Ude 0 2.500 2.500 NY
I alt Udtagelsesbonus 180.000 1.003.500 823.500 458%
Stipendier 830.000 1.768.000 938.000 113%
 • Gensidig transparens og indsigt i forsikringsforhold, så DBU og Spillerforeningen deler informationer om forsikringsforhold for landsholdsspillerne. DBU sikrer lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Rejseforsikring kører igennem DIFs ordning. Spillerforeningen håndterer øvrige forsikringer for spillere, nemlig forsikring imod karrierestop som fodboldspillere, samt ulykkesforsikring.
 • Etablering af en fond for Kvindelandsholdet med mulighed for at uddele legater til bruttolandsholdsspillere til støtte for deres sportslige udvikling. 
 • Fast struktur for møder mellem DBU, Spillerforeningen, de respektive Spillerråd og spillerne så samarbejdet fremmes og således, at møder ikke forstyrrer de sportslige forberedelser. Derudover vil DBU og Spillerforeningen afholde to årlige møder på ledelsesniveau (direktører og formænd).   
 • Arbejdsgiver-/lønmodtager-problematikken håndteres med følgende aftale-tekst: 

  o ”Der er enighed om, at der som hidtil ikke i aftalerne forholdes til, om DBU er arbejdsgiver i forhold til landsholdsspillere. Parterne forbeholder sig hver deres principielle stilling i den forbindelse. Der er samtidig enighed om, at ingen af parterne eller enkelte spillere kan påberåbe sig ændringer i de fornyede aftaler mellem DBU og Spillerforeningen i forhold til de hidtil gældende som argument for, at spillere er at betragte som lønmodtagere i forhold til DBU eller ej, eller som argument for, at DBU er at betragte som arbejdsgiver for spillere eller ej. Dette gælder også efter, at aftalerne nævnt i pkt. 1 ovenfor er udløbet. I tilfælde af, at en af parterne måtte ønske at starte en sag baseret på lovgivning, er parterne forpligtet til forinden at søge sagen løst via mægling mellem LO og DIF.


Læs mereForhandlingsprotokollat

Aftale Kvinde A-landsholdet

Vilkår for deltagelse Kvinde A-landsholdet

Tillæg til vilkår Kvinde A-landsholdet

Ansøgningsskema for ordinær stipendiepulje

Aftale U21-landsholdet

Vilkår for deltagelse U21-landsholdet

Tillæg til vilkår U21-landsholdetLog ind