Socialt udsatte skal med i foreningslivet

En ny aftale skal sikre, at socialt udsatte voksne får bedre adgang til et idrætslivet. Danmarks Idrætsforbund, DBU og OMBOLD har i dag indgået et samarbejde, som har til formål at arbejde for mere permanente støttestrukturer til udsatte-idrætten.

Fodboldspiller, dommer, træner eller holdleder klinger bedre i ørerne hos de fleste end socialt udsat, hjemløs eller kontanthjælpsmodtager. Når udsatte mennesker spiller OMBOLD gadefodbold kommer fodbolden, kammeraterne og idrætsfællesskabet i højsædet, og bekymringerne forsvinder for en stund.

Men idrætstilbud til socialt udsatte voksne er begrænsede, og er sjældent blevet til mere end midlertidige puljefinansierede projekter.

OMBOLD har igennem en årrække vist, hvordan idræt og det fællesskab, der følger med, har en kæmpe sundhedsmæssig og social effekt på samfundets mest udsatte grupper. Med aftalen ligger der fra DIF og DBU en anerkendelse af vores arbejde. Udsatte mennesker skal have bedre adgang til permanente idrætstilbud, som ikke er afhængig af midlertidige sociale puljer, som tilfældet er nu, ” siger Martin Svend Pedersen, sekretariatsleder i OMBOLD.

Udsatte kan få glæde af idrættens værdier
Samarbejdspartnerne vil arbejde for en mere permanent finansiering af udsatte-idrætten generelt, herunder også Idræt for Sindet, der arbejder med idræt for sindslidende, og som er en befolkningsgruppe, der ellers kan være svær at få engageret i foreningsidrætten:

”På trods af, at næsten halvdelen af Danmarks befolkning er aktive i foreningsidrætten som enten udøver eller frivillig, må vi erkende, at der er grupper i samfundet, som er svære at få med. Men det må ikke betyde, at de udsatte grupper skal frarøves muligheden for at få glæde af idrættens værdier, ” siger administrerende direktør i DIF, Morten Mølholm Hansen.

Udover den permanente støtte sigtes der mod at gøre det nemmere for udsatte grupper at blive en del af den etablerede foreningsidræt og sikre uddannelse af flere trænere, dommere mv. i OMBOLD. Derfor bidrager DIF med 100.000 kr. årligt de kommende tre år. 

DBU er specialister i at dygtiggøre folk inden for fodbolden, og med den økonomiske indsprøjtning fra DIF kan OMBOLD få del i en større kompetenceudvikling med afsæt i DBU’s omfattende uddannelsesprogram:

”Med 1650 klubber arbejder DBU dagligt på at få flere ind i fællesskabet og dele glæden ved at spille fodbold. OMBOLD handler både om idræt, socialt arbejde og sundhedsfremme, og det glæder os at DIF, DBU og OMBOLD sammen kan være en del af noget større. Så på den baggrund er det lige til højrebenet, at DIF og DBU stiller pladser til rådighed for OMBOLD på kurser og uddannelser af holdledere, dommere, trænere og instruktører, der arbejder med idræt for udsatte eller deltager i OMBOLD’s aktiviteter, ” siger DBU’s direktør Claus Bretton-Meyer.


Fakta:

Om OMBOLD: 
OMBOLD har siden 2003 arrangeret fodboldaktiviteter for samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger i byer over det meste af landet under mottoet ”Fodbold, Fællesskab og Forandring”. Aktiviteterne dækker over åbne træninger, AsfaltLigaen, hjemløselandsholdet, stævner og mesterskaber.

Socialt udsatte voksne: Omfatter mennesker over 18 år med sociale problemer eller med risiko for at få det. De er ofte kendetegnet ved at have ikke blot et enkelt problem som fx hjemløshed, men flere forskellige problemer fx misbrug, psykiske lidelser eller vold.

Log ind