Træneren er nøglen til flere og bedre fodboldspillere

Med målet om at skabe bedre fodboldrammer for børn og unge i landets fodboldklubber udruller DBU Bredde i 2018 satsningen ”Træneren er nøglen”. Satsningen fokuserer på uddannelse af trænere for at udvikle, fastholde og rekruttere spillere.

Træneren er det vigtigste parameter for at udvikle og holde børn og unge fast i landets fodboldklubber og give dem gode oplevelser med bolden på banen. Derfor har DBU Bredde sat ekstra fokus på trænerne i en ny satsning med titlen ”Træneren er nøglen”. Satsningen er en del af en National Sportslig Vision, som de næste 10 år fokuserer på spillerudvikling gennem uddannelse og udvikling af trænere, hvor der til breddefodbolden er afsat 4,5 millioner kroner om året.

”Vi ved, at spillerudvikling samt rekruttering og fastholdelse af spillerne er tæt forbundet med, at holdene og spillerne har trænere, som er dygtige fagligt og har en god personlig profil. Og vi ved, at den gode træner medvirker til øget trivsel hos spillerne samt involvering af forældrene. Derfor fokuserer ”Træneren er nøglen” på at udvikle trænere, hvor især uddannelse af trænere er omdrejningspunktet,” siger Bent Clausen, formand for Breddeudvalget.

”Træneren er nøglen” igangsættes i det nye år, hvor satsningen foreløbig vil udspille sig i to nationale projekter: TOP-centre og Trænerrådgivere.
 • - Projekt TOP-centre er elitefodboldens indsatsområde under den Nationale Sportslige Vision, hvor i 23 klubber – typisk licensklubber – sammen med DBU er ansvarlige for oprettelsen 29 TOP-centre.

  Herunder har breddefodbolden et støtteprojekt i form af uddannelse og inspiration til trænerne i de partnerklubber, som leverer spillere til TOP-centrene, samt kurser til de forældre, der har børn tilknyttet TOP-centrene.
  Formålet med dette støtteprojekt er at uddanne trænere med en børnetræneruddannelse, så træningen hjemme i egen klub kan løftes, samt at bidrage til øget forståelse af det gode fodboldmiljø hos forældre med børn tilknyttet et af TOP-centrene.
  Støtteprojektet er budgetteret til 500.000 kroner per år.

   
 • - Projekt Trænerrådgivere er trænerudviklingsforløb i landets klubber.
  Projektet tilbyder klubber et forløb med en trænerrådgiver, som skal inspirere trænerne og motivere dem til uddannelse samt planlægge uddannelsesforløb for klubbens trænere. Herudover skal trænerrådgiveren afholde møder for frivillige og forældre for at sikre det gode fodboldmiljø. 100 klubber vil i 2018 have en trænerrådgiver tilknyttet i et forløb med inspiration, sparring og afvikling af trænerkursus i form af C-uddannelsen. Klubbernes pris for et forløb bliver 2.000 kroner.
  Projektet er budgetteret til 2,7 mio. kroner per år.
Udover et koncentreret fokus på uddannelse af trænere og udvikling af spillere, fokuserer begge projekter også på rekruttering af frivillige, trænere og forældre, da alle parter er et vigtigt omdrejningspunkt for landets fodboldklubber. 

Log ind