MENU

Skal du nå at blive klogere på din klub?

DBU’s Klubmåling er stadig åben for tilmeldinger, hvis du vil nå at være med i efterårsmålingen. Den kan give svar på, hvor i skal henad som klub.


Som klubmenneske kan det være svært at vide, hvor man præcist skal fokusere for, at ens medlemmer bliver flere eller gladere. Derfor har DBU i samarbejde med MSI Research lanceret Klubmålingen, der kan være med til at skabe overblik over, hvad dine medlemmer vil have, og hvordan du nemmest giver dem det.

Klubmålingen er en medlemsundersøgelse, hvor du kan spørge din klubs medlemmer om, hvad din klub gør godt og mindre godt. Det foregår gennem en spørgeskemaundersøgelse, som udsendes af MSI Research, og det endelige resultat er en rapport, som giver dig et overblik over dine medlemmers ønsker. MSI står for processen fra start til slut
.
I rapporten kan klubben se, hvilke indsatser der giver mest mulig gevinst for klubben, når det kommer til fastholdelse og rekruttering.

Brug din klubrådgiver
Det er muligt at benytte sig af en af DBU’s klubrådgivere, der fungerer som proceskonsulenter fra start til slut og er med til at fokusere implementeringen af de anbefalinger, som rapporten giver.

Alle klubformænd/bestyrelser kan få adgang til tilmeldingen på klubmaaling.dk. Tilmeldingen til efterårsmålingen vil løbe indtil den 1. oktober, hvorefter medlemmerne besvarer undersøgelsen. Dernæst indsamler og behandler MSI Research data og udarbejder rapporter til hver enkel klub.

Om klubmålingen
Klubmålingen er en medlemstilfredshedsundersøgelse.

Den spørger ind til konkrete emner som kammeratskab, sammenhold, respekt, faciliteter og spilletider.

I kan lave undersøgelsen på tre målgrupper i jeres klub - spillere, trænere og frivillige. Vil I undersøge én af målgrupperne – eksempelvis spillere – er prisen 4.500 kroner inkl. moms, mens to målgrupper koster 5.500 kroner inkl. moms og en undersøgelse for både spillere, trænere og frivillige koster 6.500 kroner inkl. moms.

Alle klubformænd/bestyrelser kan melde deres klub til på klubmaaling.dk

Undersøgelsen foregår online, og klubbens resultater vil være tilgængelige, når undersøgelsen er færdig.

MSI Research står for alt det praktiske, som eksempelvis udsendelse af spørgeskema, indsamling og behandling af data samt afrapportering.

Hvis du vil læse om klubbers erfaring med klubmålingen, kan du finde flere historier herunder:

Behov for viden om fastholdelse

Få hjælp til foreningsudvikling

Log ind