DBU's bestyrelse foreslår politiske reformer

Større diversitet, kortere valgperioder samt afholdelsen af en fodboldkongres fra 2019 - og en reduktion af bestyrelsen fra 16 til syv medlemmer - er blandt de forslag, som DBU’s bestyrelse fremsætter til årets Repræsentantskabsmøde lørdag.

Der kan blive tale om historiske reformer i dansk fodbold, når DBU’s repræsentantskab lørdag skal stemme om markante ændringer i den politiske organisation.

Efter flere års debat og dialog vil DBU’s bestyrelse på lørdag fremsætte en række konkrete forslag til ændringer af den politiske struktur i dansk fodbold. Forslagene er baseret på anbefalinger fra blandt andet DBU’s Repræsentantskab og fra den politiske kommission, der for et år siden fremlagde en række forslag i en samlet rapport til DBU’s bestyrelse. Siden har der været afholdt dialogmøder med Repræsentantskabet og ved seneste møde i DBU’s bestyrelse blev det besluttet at fremsætte en række forslag, der blandt andet reducerer bestyrelsens størrelse fra de nuværende 16 medlemmer til syv medlemmer – heriblandt en repræsentant fra Kvindedivisionsforeningen.

DBU’s formand, Jesper Møller, takker for de mange input og den konstruktive dialog over de seneste 12 måneder frem mod de konkrete forslag fra DBU’s bestyrelse:

”Det er et historisk øjeblik, hvis Repræsentantskabet beslutter disse forslag. Vi har arbejdet med strukturdrøftelserne i årevis, og det har i hele forløbet været et ønske fra baglandet, at vi også kiggede på en reduktion af bestyrelsen og sammensætningen i det hele taget. Forslagene imødekommer dette, og skal samtidig sikre fortsat involvering af alle interessenter, så vi fastholder fællesskabet og sammenhængskraften. Vi ønsker hele tiden at styrke dialogen og samarbejdet med vore medlemmer og klubberne samt gøre det så enkelt og effektivt som muligt. Denne nye og moderniserede struktur vil yderligere understøtte dette arbejde og sikre den fortsatte udvikling af dansk fodbold,” siger Jesper Møller.

DBU’s formand har netop udsendt sin skriftlige beretning til DBU’s Repræsentantskab. Her præsenterer han de konkrete forslag:

  • ”At DBU’s bestyrelse reduceres til syv medlemmer. Heraf er én (formanden) valgt direkte af Repræsentantskabet. Tre (heriblandt én næstformand) er valgt af Foreningen af Lokalunioner, to (heriblandt en næstformand) er valgt af Divisionsforeningen og én er valgt af Kvindedivisionsforeningen.
  • Forretningsudvalget og funktionen som kasserer nedlægges, til gengæld etableres et internt økonomi- og aflønningsudvalg.
  • Der indføres valgperioder på 12 år for bestyrelsesmedlemmer og næstformænd, yderligere 12 år for formand. 70-års-reglen afskaffes.
  • Udover de fremsatte forslag har DBU’s bestyrelse besluttet, at fra 2019 skal afholdes en Fodboldens Kongres, hvor vi inviterer samtlige landets klubber til debat og dialog om udviklingen i dansk fodbold.
  • Sidst men ikke mindst har vi besluttet at sætte gang i en analyse og et efterfølgende strategiarbejde for at skabe større diversitet i sammensætningen af bestyrelse og fagudvalg, både i forhold til køn og etnicitet. Arbejdet skal følge DIF’s mål om at have 70/30-kønsfordeling i bestyrelsen.”

Dermed følger DBU’s bestyrelse størstedelen af de anbefalinger, der kom fra den politiske kommission til repræsentantskabsmødet i marts sidste år. Kommissionen havde medlemmer både internt fra fodboldens verden og fra andre institutioner, organisationer og brancher, der alle bidrog til analysen og anbefalingerne i en rapport til DBU’s bestyrelse. Formanden for den nu nedlagte kommission, bestyrelsesmedlem Benny Olsen, glæder sig over, at så mange af kommissionens anbefalinger er blevet hørt og taget med:

”Da vi lancerede kommissionen og dens arbejde lovede vi, at vi ville se på alle muligheder, og at der ikke skulle være hellige køer. At DBU’s bestyrelse nu vælger at fremsætte forslag med de fleste anbefalinger viser, at der har været behov – og mulighed – for at gennemføre gode, fremadrettede reformer i dansk fodbold,” siger han.

Hvis DBU’s Repræsentantskab vedtager de fremsatte forslag, vil de være gældende fra marts 2019.

Læs mere om Repræsentantskabsmødet 2018
Læs mere om den Politiske Kommission

Log ind