Så er den her - kunstgræsbanernes vejledning

Med en ny vejledning fra Miljøstyrelsen bliver det lettere for kommuner, idrætsorganisationer og klubber at anlægge, drive og arbejde med kunstgræsbaner.

Kunstgræsbaner forlænger fodboldsæsonen og tilbyder dermed bedre spillerforhold i vinterhalvåret, når sæsonen ikke er i gang. 
Og de seneste årtier er det kommer flere og flere kunstgræsbaner til. I dag er der rundt regnet 330 kunstgræsbaner i Danmark – et tal, der forventes at stige yderligere i de kommende år, vurderer Miljøstyrelsen. 

Hos DBU er Bjarne Christensen, der er formand for Græs og Miljø, glad for, at vejledningen nu ser dagens lys: 

”Fodbold er sundt og godt for børn, unge og for resten af samfundet. Derfor skal vores baner selvfølgelig også være det. Vi følger den nyeste forskning og viden på området tæt, og er løbende i kontakt med Miljøstyrelsen og andre relevante myndigheder på området. Den nye vejledning er god at tage udgangspunkt i, i det daglige arbejde i klubberne. Men på baggrund af debatten har vi samtidig sat gang i vores egen undersøgelse af behovet for at oparbejde viden om faciliteter, banepleje og miljøspørgsmål i DBU blandt klubber og kommuner,” forklarer Bjarne Christensen. 

Brug for ny vejledning
Netop hos Miljøstyrelsen har man kunne mærke en stor efterspørgsel efter vejledningen, og derfor er det med stor glæde, at den nu er klar, forklarer Sonja Canger, der er kontorchef hos Miljøstyrelsen, i en pressemeddelelse. 

”Den kan besvare en masse spørgsmål, både hvis man skal til at anlægge en kunstgræsbane, eller hvis man skal af med en udtjent bane. Der er også vejledning til den daglige brug af banerne. Der har været stor efterspørgsel efter vejledningen, så vi er glade for, at den nu er klar,” siger Sonja Canger.

Danmarks Idrætsforbunds medlemmer er blandt de største brugere af kunstgræsbaner i Danmark, og Niels-Christian Levin Hansen, bestyrelsesmedlem hos DIF, hilser også vejledningen velkommen.

”Der skal tænkes i bæredygtige løsninger for både nye og eksisterende idrætsfaciliteter. DIF har de seneste år fået en del henvendelser med spørgsmål om kunstgræsbaner, så vi har netop efterspurgt en sådan vejledning og glæder os over, at den nu har set dagens lys,” siger Niels-Christian Levin Hansen i pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen. 

Du kan læse mere her: 
Vejledningen om Kunstgræsbaner
Kortlægningsrapport


Log ind