Nyt licenssystem sigter mod stjernerne

Et nyt licenssystem for ungdom, herrer, sigter højt på dansk talentudviklings vegne med større transparens i indrangeringen og større belønning for klubbernes investering og succes med talentudvikling. Klubberne vil fremadrettet blive tildelt en score og et antal stjerner på flere parametre, der sammenlagt skal skabe et større incitament til at klubberne bliver endnu bedre til at talentudvikle.

Nyt licenssystem sigter mod stjernerne
DBU, klubberne og Divisionsforeningen sigter i fællesskab højt på dansk talentudviklings vegne i nyt og mere fleksibelt licenssystem. Foto: fodboldbilleder.dk
Af: DBU KOMMUNIKATION

Et nyt stjerne-system skal fra den kommende sæson på en enkelt og tilgængelig måde ranke de danske klubber fra nr. 1 og nedefter, ud fra hvor gode de er til at talentudvikle. Ud fra syv parametre som eksempelvis organisation, uddannelse og produktivitet tildeles klubben 1-5 stjerner (hele og halve) - der bygger på en samlet score, og hvor mange minimumskrav klubben opfylder.

”Med både de halve og hele stjerner, man kan tildeles, kommer vi op på hele ni niveauer i rankingen, hvor det gamle system var mere fastlåst i sine tre niveauer.  Vi tror på, at det med det nye system bliver et endnu mere brugbart redskab i klubbernes talentarbejde. Det bliver både nemmere og mere transparent for klubberne at se, hvor de befinder sig målt med de andre klubber, og dermed også hvad der skal til for at tage det næste skridt, som måske ikke er så stort som tidligere,” lyder det fra Teddy Pedersen.

Teddy Pedersen er formand for Herreeliteungdomsgruppen (HEG) og dermed ansvarlig for den styregruppe, der i 2 1/2 år undervejs har arbejdet med at udvikle det nye licenssystem. Systemet bygger videre på det eksisterende, men tager også nogle nye skridt for skabe et endnu større incitament for at få de danske klubber til at videreudvikle og styrke deres talentudvikling.

Det er derfor klubberne, DBU og Divisionsforeningen, i fællesskab har besluttet at ’ryste posen’ og gennem adskillige høringer, klubbesøg og empiriindsamling har fundet frem til det system, der nu lanceres:

”Det er vigtigt for os alle, at det har været en fælles rejse, og at klubberne har været med hele vejen og været med til at forme det nye licenssystem. Dels da det skaber større ejerskab i klubberne, men vi har også fået et godt system, da alle de gode ideer fra klubberne er forsøgt integreret ind i systemet," siger Ole Bjur, der er talentansvarlig i Divisionsforeningen og fortsætter:

”Åbenheden i rangeringen skal gerne skabe en større dynamik i systemet, da klubberne pludselig får en ide om, hvad der skal til for at flytte sig op og ned på listen. Man har lettere ved at planlægge investeringer på den korte og lange bane med henblik på at flytte sig. Omvendt bliver det også tydeligt hvad man risikerer, hvis man neddrosler sige investeringer. Det er nogle af intentionerne med det nye licenssystem, men vi bliver selvfølgelig meget klogere det kommende år, hvad systemet betyder for klubbernes adfærd,” slutter Ole Bjur

Klubber belønnes både på organisation og sportslig udvikling

Ud over selve rangeringen og tildelingen af stjerner, er der især tre område det nye licenssystem adskiller sig fra tidligere - nemlig på følgende områder:

  • Produktivitet: Belønning for succesfuld udvikling af egne spillere
  • Auditør-besøg: To eksterne auditører kvalitetssikrer systemet og foretager klubbesøg
  • Klar strategi: Der stilles krav til en talentudviklingsstrategi i klubberne

”Vi vil gerne give noget kredit til de klubber, der også på banen viser produktivitet i form af talenter, der slår igennem – både i klub- og landsholdsregi. Og derudover er det væsentligt, at vi også får skabt et incitament til, at man i klubberne har en strategi for, hvordan man vil arbejde med sine talenter. Det giver klubben en retning og et redskab for alle dem, der arbejder med talenter i hele organisationen, uanset din rolle,” slutter Teddy Pedersen.

De er dog ikke kun ud ad til, at stjernerækken på papiret er vigtige. Hvor du ligger afgør i lighed med tidligere, også hvilken U-række klubbens U17/U19 hold kommer til at blive indrangeret i.

Hvor de enkelte klubber ligger på listen og i hvilken række deres U17 og U19 hold bliver indrangeret offentliggøres mandag d. 29. april om eftermiddagen.

Dyk meget mere ned i det nye licensmanual her

Dette betyder fordelingen af stjerner

Log ind