Udtalelse fra Fodboldens Etiske Råd om homofobi i dansk fodbold

Fodboldens Etiske Råd har på et møde drøftet forårets sag om homofobiske tilråb fra fans rettet mod FC Københavns Viktor Fischer og deraf sanktionen fra Fodboldens Disciplinærinstans. Som følge af dette har rådet sammenfattet en udtalelse, som du kan læse i denne artikel.

Udtalelse fra Fodboldens Etiske Råd om homofobi i dansk fodbold
Af: DBU Kommunikation

Fodboldens Etiske Råd har afholdt møde og drøftet forårets kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans om homofobi, der skete som konsekvens af homofobiske tilråb mod FC Københavns Viktor Fischer i Superligaen. I den forbindelse udtaler rådet:

Fodboldens Etiske Råd har med stor bekymring fulgt problemerne omkring homofobiske tilråb i forbindelse med afviklingen af et par kampe i Superligaen.

Den aktuelle adfærd strider helt klart mod alle de regler om diskriminerende adfærd, der er vedtaget såvel internationalt som ikke mindst hos DBU (fodboldens love § 1.6., der foreskriver, at DBU udøver sit virke uden urimelig forskelsbehandling i relation til alder, køn, etnisk oprindelse, religiøsitet og seksualitet) samt ordensreglementet for Superligaen (nr. 5 om, at racistiske, homofobiske og andre diskriminerende ytringer er strengt forbudt).

Der henvises endvidere til håndbogen “Vi spiller for Danmark”, hvor “Start 11’eren nr. 6" noterer, at vi støtter mangfoldighed og er imod enhver form for diskrimination. Ingen kan være i tvivl om regelsættet, og det er helt afgørende, at man i alle led af DBU-systemet vedholdende tager problemstillingen alvorligt og viser nul tolerance over for diskriminerende adfærd.

Etisk Råd konstaterer med tilfredshed følgende:

  • at de aktuelle sager er behandlet med stor alvor af alle parter,
  • at der fortsættes med en bred indsats mod diskrimination i alle grene af dansk fodbold,
  • at disciplinærmyndigheden af egen drift har taget konkrete sager op, og at de givne sanktioner vidner om den alvor, man bør behandle og sanktionere problemet med.

Slutteligt finder Etisk Råd bemærkningen om Viktor Fischers adfærd i en af de afsagte kendelser for uheldig. Disciplinærinstansen skriver således, at Viktor Fischer ved at juble efter en scoring ”på en uhensigtsmæssig måde kan have medvirket til at eskalere sagens omfang”. Det skaber usikkerhed om, hvem der havde ansvaret for de homofobiske tilråb – men dét ansvar kan efter Etisk Råds opfattelse ikke placeres hos den enkelte spiller, der er udsat for disse tilråb.

Fodboldens Etiske Råd består af:

  • Per Larsen (formand), formand for Børnerådet
  • Mogens Kjærgaard Møller (næstformand), admin. direktør i Rådet for Sikker Trafik
  • Birgitte Ladefoged, HR-direktør i Danfoss
  • Benedicte Schulin, ejer af Institut for Praktisk Etik
  • Jens Ringberg, journalist og politisk analytiker i DR
  • Henrik Funder Kristensen, afdelingsleder i Landbrugsstyrelsen
  • Hans Petersen, tidligere talentchef og tidligere midlertidig cheftræner i AGF

Log ind