Appelinstans frifinder FC Nordsjælland og Brøndby IF

FC Nordsjælland og Brøndby IF fik i januar frataget en del af sit økonomiske licenstilskud af Herreeliteungdomsgruppen for at have inviteret fodboldspillere yngre end U12 til træning. Fodboldens Appelinstans har nu frifundet begge klubber.

Appelinstans frifinder FC Nordsjælland og Brøndby IF
Af: Fodboldens Disciplinærinstans

Den 24. januar i år sanktionerede Herreeliteungdomsgruppen FC Nordsjælland og Brøndby IF for at invitere spillere yngre end U12 til træning og dermed bryde reglementet i L.01, ”Holdninger & Handlinger” og regelsættet ”Retningslinjer og Præciseringer”.

Herreeliteungdomsgruppen lagde i begge afgørelser vægt på, at ”der ikke har været tvivl om brud på Licensreglerne i 2018/2019-sæsonen”, samt ”at der er foregået inspirationstræning med spillere yngre end U12” i både FCN og i BIF. Derfor modtog de to klubber en økonomisk sanktion for overtrædelse af ”Holdninger & Handlinger” med tilhørende ”Retningslinjer og Præciseringer”, punkt 10.

Klubberne blev hver især frataget en del af sit økonomiske licenstilskud – FC Nordsjælland på 15.000 kroner og Brøndby på 10.000 kroner – og efterfølgende har begge klubber anket deres sanktion til Fodboldens Appelinstans.

Instansen har nu truffet afgørelse i begge sager og er kommet til den konklusion, at det ikke kan bevises, at hverken FC Nordsjælland eller Brøndby har inviteret spillere yngre end U12 til træning. Dermed omstødes de to kendelser, og klubberne fratages ikke deres respektive licenstilskud. FCN og BIF får samtidig tilbagebetalt ankegebyret på 1.000 kroner.

Fodboldens Appelinstans bemærker blandt andet i sin afgørelse, at det ikke kan udelukkes, at det er forældrene eller spillerne selv, der har taget kontakt til FC Nordsjælland og Brøndby IF, og derfor kan sanktionen ikke opretholdes.

Du kan læse de to kendelser i sin helhed herunder ved at klikke på den respektive klub.

FC Nordsjælland

Brøndby

Log ind