Hver femte LGBTI+ person føler sig ikke i inkluderet i fællesskabet, mens mere end hver fjerde har oplevet nedsættende sprogbrug rettet mod sig selv. Det viser en ny undersøgelse fra Kulturministeriet, hvor 850 LGBTI+ personer har responderet.

Undersøgelsens resultater overrasker dog ikke Jesper Møller, formand i DBU:

“DBU har nultolerance overfor diskrimination og kæmper for, at fodbold er for alle. Kantar Gallups undersøgelse af diversiteten i dansk fodbold bekræfter desværre den samme problematik. Det er uacceptabelt. Idræt og fodbold skal være for alle uanset køn, race eller seksualitet. Derfor arbejder vi vedvarende med kampagner, information og skærpede regler for at komme homofobi og andre former for diskrimination på banen til livs,” siger Jesper Møller.

Øget fokus i fodboldverdenen har eksempelvis resulteret i et adfærdskodeks, som forbyder krænkelser og diskrimination. Og Fodboldens Uafhængige Disciplinærinstans har på den baggrund allerede fulgt op med sanktioner for blandt andet homofobisk adfærd.


DBU-formand tilfreds med øget opmærksomhed

Selvom resultaterne i den nye undersøgelse fra Kulturministeriet viser, at der er brug for forbedringer, så er det et skridt i den rigtige retning, at forholdende for LGBTI+ personer i idrættens verden nu er undersøgt. Det gør det lettere at gøre noget ved de problematikker, der er, understreger Jesper Møller:

“Undersøgelsen viser, at der er brug for fokus og forbedringer, så alle føler sig velkomne og respekteret i idrætslivet. Og med den viden vi har fra både diversitetsundersøgelsen af dansk fodbold og nu Kulturministeriets undersøgelse, så har vi konkret viden og anbefalinger at gå ud fra, som vi kan følge op på og dermed komme diskriminationen til livs.”

 

Øget viden betyder bedre trivsel

Kulturministeriet har gennemført undersøgelsen for at få mere viden om udfordringerne for LGBTI+ personer i idrættens verden. Viden, som skal resultere i bedre trivsel for seksuelle minoriteter.

DBU indgår i ‘Idrættens Regnbuekoalition’ som har fulgt undersøgelsen, og parterne ser frem til et større fokus på emnet. Koalitionen, som består af DBU, Spillerforeningen, Pan Idræt, DGI, DIF, Institut for Menneskerettigheder og Amnesty International, er et stærkt samarbejde mellem alle aktører, som står sammen om at bekæmpe homofobi og diskrimination.

På baggrund af Kulturministeriets rapport har parterne lavet en række anbefalinger til, hvordan man kan arbejde aktivt for at eliminere homofobi og diskrimination. Det indebærer eksempelvis kampagner, et onlineforum og idrætsforeninger, som kan gå forrest i arbejdet til inspiration for andre klubber og foreninger.

I forbindelse med publiceringen af rapporten har Kulturministeriet desuden øremærket 1,5 mio. kroner til arbejdet med at inkludere LGBTI+ personer i idrætten. Idrættens Regnbuekoalition, hvor også DBU deltager, skal dermed drive og eksekvere projekter og tiltag med midlerne fra ministeriet.

 

Læs Kulturministeriets rapport her og pressemeddelelse her.

Læs Kantar Gallups undersøgelse af diversitet i dansk fodbold her.