Fodboldagenter er henover den seneste årrække blevet en større del af international fodbold. Derfor har regulering på området været nødvendig.

FIFA udstedte i 2008 ’FIFA Players Agents Regulations’. Et komplekst licenssystem for agenter med strikse regler for, hvordan fodboldagenter skulle agere over for spillere og klubber. Licenssystemet mødte hurtigt udfordringer i forhold til FIFA’s mulighed for opretholdelse af reglerne, da mange aktive agenter ikke lod sig registrere som fodboldagenter under FIFA’s regler.

I 2015 valgte FIFA derfor at deregulere agentområdet og udstedte i stedet ’FIFA Regulations on Working with Intermediaries’, hvorefter administrationen af minimumsreglerne fra FIFA og kompetencen til at fastsætte nationale regler for agentområdet blev uddelegeret til de enkelte nationale forbund.

DBU har siden vedtagelsen af sit agentcirkulære i 2015 arbejdet hårdt på at beskytte både spillere og klubber samt sikre det bedst mulige samarbejde mellem parterne. DBU reviderer løbende regler på området for at følge med udviklingen og komme problemer på området til livs.

Derfor har DBU fredag sendt et brev til alle professionelle klubber i dansk fodbold med opfordring til at skærpe opmærksomheden på klubbernes ansvar og forpligtelser på agentområdet:

”Vi har en vigtig opgave i at beskytte dansk fodbolds integritet med vores retningslinjer for agenterne. Langt de fleste agenter følger DBU’s regler og bidrager med kvalificeret rådgivning til både spillere og klubber i Danmark. Generelt oplever vi en stor respekt for reglerne på agentområdet, som endda er blevet strammet de seneste år,” siger Maria Wamsler, juridisk chef i DBU.

DBU har blandt andet indført en bredere definition af virket som fodboldagent, som giver bedre mulighed for at sanktionere overtrædelser af agentreglerne. Samtidig er reglerne for beskyttelse af mindreårige spillere ved indførelse af certificeringsordning og agenteksamen samt dobbeltrepræsentation blevet yderligere skærpet på nationalt plan i forhold til de nuværende regler på agentområdet fra FIFA.

”Vi er dog opmærksomme på, at der er plads til forbedring. Vi anerkender, at der et problem med agenter, der ikke lader sig registrere i DBU og derfor agerer ulovligt som agent i Danmark. Derfor har vi i dag sendt et brev til klubberne for at understrege vigtigheden af reglerne på fodboldagentområdet og klubbernes ansvar i den forbindelse. I DBU støtter vi derfor også fuldt op om og ser frem til, når FIFA inden længe strammer reglerne for fodboldagenter yderligere ved den varslede implementering af et nyt internationalt agentsystem under FIFA,” siger Maria Wamsler.

FIFA har også anerkendt, at der er brug for styrkelse og fornyelse af reglerne på agentområdet, og har siden slutningen af 2018 varslet nye regler og et nyt system på området. I slutningen af 2021 forventes det, at FIFA vedtager nye regler.

Disse regler vil blandt andet medføre, at alle fodboldagenter skal FIFA-certificeres via en eksamen under FIFA. Det nye agentsystem forventes desuden at blive implementeret med FIFA’s introduktion af det såkaldte ’clearing house’ for betalinger i forbindelse med transfers for netop at skabe yderligere transparens på området.

DBU følger udviklingen nøje og har løbende siden efteråret 2020 haft drøftelser med og ydet rådgivning til FIFA omkring udfærdigelsen af de nye regler på området baseret på de erfaringer, som DBU oplever i dansk fodbold.

Løbende dialog med agenter, klubber og spillere omkring agentområdet ser DBU som en meget vigtig faktor. Derfor arbejder DBU på at afholde et agentseminar til efteråret, hvor relevante interessenter kan gennemgå og drøfte reglerne for fodboldagenter i Danmark.

For at kunne operere som fodboldagent i Danmark under reglerne i DBU’s agentcirkulære skal man ansøge DBU om godkendelse ved at:

  • Indsende og underskrive en fodboldagent-erklæring
  • Undergå et baggrundstjek
  • Have en ren straffeattest

Personer uden mange års erfaring med at drive agentvirksomhed opfordres altid til at tage DBU’s agenteksamen, der udbydes to gange årligt. En bestået agenteksamen medfører tillige certificering fra DBU som fodboldagent og dermed ret til også at kunne repræsentere spillere under 18 år.

Du kan finde DBU’s agentcirkulære lige her .