For sjette år i træk har FIFA pålagt medlemslandene at offentliggøre, hvor mange penge landets klubber og spillere i de bedste rækker betaler fodboldagenter i kalenderåret.

I 2020 var de samlede udbetalte honorarer til fodboldagenter fra danske klubber eller deres spillere 67.231.087 kroner. Dette er et fald på cirka 10 procent i forhold til 2019, hvor det samlede beløb var 75.021.764 kroner. Faldet skyldes sandsynligvis corona-situationen med lidt færre transfers i sommerens transfervindue.

Den komplette opgørelse over agenthonorarer i 2020 kan ses her.

DBU har siden 2015 offentliggjort honorarbetalinger til agenter registeret i DBU fra danske klubber eller spillere i disse klubber. Det skyldes, at FIFA i april 2015 pålagde de enkelte nationale fodboldforbund hvert år at offentliggøre, hvor mange penge forbundets klubber og deres spillere i de bedste rækker betaler til fodboldagenter, for at skabe transparens på agentområdet.

Diagrammet herunder viser udviklingen i de samlede honorarer til agenter siden 2015:

Udvikling i honorarbetaling til fodboldagenter 2015-2020

Udviklingen i honorarbetalinger til fodboldagenter registeret i DBU skal ses i lyset af en ændring i opgørelsesmetoden i 2018. I perioden 2015-2017 opgjorde DBU, hvilke honorarer fodboldagenterne i det enkelte år havde ”erhvervet ret til” fra klubber og spillere. Siden 2018 har DBU opgjort de faktiske honorarbetalinger foretaget det respektive år fra danske klubber og spillere i danske klubber til registrerede fodboldagenter i DBU. Ændringen skete for at opnå et mere retvisende billede af de årlige honorarbetalinger til agenter, der opererer i Danmark.

Ændringen af opgørelsesmetoden kan derfor være en årsag til den væsentlige stigning i honorarer til fodboldagenter registreret i DBU fra 2017 til 2018. Derudover kan en eventuel stigning i spillernes generelle lønningsniveau samt den stigning af antallet af registrerede fodboldagenter under DBU, som fremgår nedenfor, være årsag til stigningen.

Udvikling i antallet af fodboldagenter 2015-2020 NY

Udviklingen i antallet af aktive registrerede fodboldagenter i DBU, siden DBU’s agentregler i april 2015 blev indført, er støt stigende. Dette skal ses i lyset af DBU’s øgede informationsindsats de seneste år overfor personer, der agerer som fodboldagent i Danmark, om behørig registrering som fodboldagent under DBU og dermed overholdelse af DBU’s agentregler.

Generel information om fodboldagenter og DBU’s regler på agentområdet kan findes her.