Fodboldens Appelinstans har den 24. september 2021 truffet afgørelse i ankesagen om Brøndby IF’s
mesterskabs-kamp den 24. maj 2021, hvor Fodboldens Disciplinærinstans i kendelse af 11. juni 2021 har idømt Brøndby IF en bøde på 450.000 kroner samt en betinget frakendelse af retten til at spille en hjemmekamp med tilskuere.

Fodboldens Disciplinærinstans fandt, at det var Brøndby IF’s ansvar, at portene blev stormet af tilskuere, at klubbens fans invaderede banen efter kampen, samt at der under kampen blev tændt romerlys og brugt anden form for pyroteknik. Brøndby IF har anket afgørelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans til Fodboldens Appelinstans, som nu har truffet afgørelse.

Brøndby ikke ansvarlig for gatecrash og fans på banen
Under behandlingen af sagen har Fodboldens Appelinstans blandt andet indhentet en udtalelse fra Københavns Vestegns Politi samt en supplerende udtalelse fra Brøndby IF.

Fodboldens Appelinstans har fundet, at Brøndby IF ikke kan drages til ansvar for ’gate crash’ og baneinvasion. Der var tale om en helt ekstraordinær situation, hvor åbningen af portene skete efter henvendelse fra politiet, fordi der var risiko for alvorlig personskade uden for Brøndby Stadion. Der var mange personer forsamlet uden for Brøndby Stadion, som blev presset op mod portene.

Politiet vurderede, at der var alvorlig risiko for personskade, hvorfor politiet henvendte sig til Brøndby IF, og i samråd med politiet åbnede Brøndby IF portene. Da der således uautoriseret kom flere tusinde personer ind på Brøndby Stadion, har Fodboldens Appelinstans fundet, at Brøndby IF heller ikke er ansvarlige for baneinvasionen, der skete efter kampen.

Bøde for romerlys og pyroteknik
Fodboldens Appelinstans derfor besluttet, at Brøndby IF alene skal idømmes en bøde på 125.000 kroner for den massive anvendelse af pyrotekniske artikler og har desuden fundet, at Brøndby IF ikke gjorde noget for at få pyroteknikken stoppet.

Du kan læse hele kendelsen HER