Dommeren er en vigtig nøglespiller i fodboldverdenen. Sjældent med en fod på bolden, men altid med en vigtig rolle på banen.

- Vi betragter dommeren som en betydningsfuld del af fodbolden, og derfor investerer DBU Bredde og de danske fodboldklubber hvert år et stort millionbeløb i dommersektoren. Det gælder både menneskelige ressourcer, men også store økonomiske midler, forklarer DBU Breddes formand Bent Clausen.

Faktisk udgør dommerområdet en meget stor del DBU Bredde og dermed lokalunionernes samlede omsætning. Langt den største del af beløbet bliver sendt videre til den enkelte dommer i form af godtgørelser og kørselsrefusion for at dømme lokalunionernes turneringskampe.

4 millioner til fastholdelse og udvikling
I DBU Bredde er der desuden stor fokus på at fastholde og udvikle hver enkelt af de omkring 3500 aktive danske dommere. Sammenlagt bruger lokalunionerne omkring 4 mio. kr. årligt til fastholdelse og udvikling af dommerne. Beløbet afsættes hvert år og ligger nogenlunde stabilt, og afhænger blandt andet af dommernes interesse for at videreuddanne sig.

- Det gør vi, fordi vi synes, at det er vigtigt og rigtigt, og fordi vi er overbeviste om, at klubberne er enige med os. For hvem vil ikke gerne have dygtige og kompetente dommere, forklarer Jakob Koed, næstformand for DBU Bredde.

Midlerne er i regnskabsåret 2021 helt konkret blevet anvendt således:

  • Kr. 1.654.000 til vejledning og udvikling af dommerne
  • Kr. 1.737.500 til videreuddannelse af dommerne
  • Kr. 755.000 til bl.a. obligatorisk teorigennemgang, fysisk og teoretisk test samt øvrige aktiviteter

DBU Bredde investerer årligt 1.737.500 millioner kroner for at give dommerne mulighed for at videreuddanne og dygtiggøre sig via uddannelsestilbuddene: ”Dommer i praksis”, ”Dommeren som leder 1 & 2” samt linjedommer-kurserne. Derudover kan den erfarne dommer benytte sig af kurserne ”Den erfarne linjedommer” og ”Styrk din ledelse”.

Dertil kommer særlige inspirationstilbud, som både har fokus på faglige elementer, men også netværk og socialt samvær. De seneste år har lokalunionerne brugt mellem 556.584 og 755.000 kroner på større regionale dommerarrangementer. Disse arrangementer tiltrækker som regel ganske pæne deltagerantal.

Jagter 400 nye dommere
Parallelt med fastholdelses-aktiviteterne har indsatsen for at rekruttere nye dommere fortsat allerhøjeste prioritet.

Fra 2018 til 2021 er der uddannet over 1760 dommere, og lige nu sigtes der efter at uddanne yderligere 400 fodbolddommere i Danmark i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2022:

- Det er et ambitiøst mål, men både lokalt og på tværs af DBU Bredde har vi et stærkt dommerorganisatorisk setup, der er rustet til at håndtere opgaven. Men selvom der arbejdes hårdt i dommerorganisationen, er det vigtigt, at så mange som muligt tager ansvar for dette arbejde – det gælder i særdeleshed fodboldklubberne, hvor de fleste dommere trods alt kommer fra, siger Jakob Koed.

En helt afgørende komponent i indsatsen for at rekruttere og fastholde dommere er de frivillige i lokalunionernes udvalg og grupper.

-Dette vigtige arbejde finder sted i dagligdagen via lokalunionerne, hvor frivillige dommer-ildsjæle med forskellige fagkompetencer er helt centrale nøglespillere. Disse frivillige er helt afgørende for, at vi er i stand til at styrke og udvikle dommerområdet i alle dele af Danmark, herunder at vi kan rekruttere nye dommere, siger Jakob Koed.

Fokus på god sidelinje-adfærd
Men det er ikke nok at have fokus på rekruttering og fastholdelse i internt regi.

Adskillige lokale og nationale undersøgelser viser nemlig også, at dårlig adfærd på og udenfor banen hos spillere, trænere, forældre og øvrige tilskuere i forbindelse med fodboldkampene er med til at fjerne lysten til at fortsætte som dommer. Senest blev dette bekræftet i en DBU-rundspørge blandt 1.400 breddedommere fra 2021. Samme rundspørge viste dog også, at 92 procent af dommerne  enten er tilfredse eller meget tilfredse med at være dommer.

Kulturen skal ændres, og derfor har DBU Bredde gennem både nationale og lokale kampagner gennem de senere år investeret store beløb i forskellige kampagner, hvor budskabet bl.a. har været at udvise respekt over for dommerne. Senest har det været tilfældet ved kampagnen ”Råb Pænt”.

-Respekt og fair play vedrører i høj grad dommerfunktionen. Vi har derfor gennemført disse kampagner for at sætte fokus på, hvilke konsekvenser dårlig adfærd kan have for dommeren. Tallene taler deres tydelige sprog. Vi risikerer at miste dommere på grund af dårlig opførsel på banen, og det vil i sidste ende ramme fodboldklubberne selv. Derfor er der masse af gode grunde til at stramme op i forhold til adfærden på og omkring fodboldbanen. Heldigvis er langt de fleste fodboldkampe dog ganske uproblematiske, og heldigvis følger der langt flest gode og positive oplevelser med rollen som fodbolddommer, understreger DBU Breddes formand Bent Clausen.