Otte nye anbefalinger til klubejerskaber er blevet præsenteret for DBU’s bestyrelse. Det anbefales blandt andet, at der indføres en godkendelsesproces for at opnå ejerskab af en dansk klub, undersøgelse af hvordan fortsatte investeringer i talentudviklingen kan styrkes og at forfalden ubetalt gæld bliver licens-udelukkende. Det er blot nogle af de nye anbefalinger, som en arbejdsgruppe netop har præsenteret for DBU’s bestyrelse. Nu skal rapporten med anbefalinger diskuteres bredt i dansk fodbold heriblandt med Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen.

Det fortæller formand i DBU, Jesper Møller:

”Når der investeres i danske klubber, skal det ske med ordentlighed og respekt for klubberne og deres arbejde. Derfor vil vi gerne takke for arbejdsgruppens anbefalinger. Nu vil vi drøfte dem bredt i dansk fodbold, så vi sikrer danske klubber og økonomien i fremtiden,” udtaler Jesper Møller.

Sideløbende har Divisionsforeningen drøftet udviklingen og udfordringerne, når det kommer til klubejerskaber, og nu er Divisionsforeningen også kommet frem til et regelsæt på området. Det forklarer Thomas Christensen, næstformand i DBU og formand for Divisionsforeningen:

”Vi har set frem til at modtage anbefalingerne til klubejerskaber i bestyrelsen, for det er nødvendigt med klare retningslinjer på området. Det er også noget, vi har haft stor fokus på i Divisionsforeningen, så det er godt, der er fælles fokus og rammer for de fremtidige klubejerskaber," siger Thomas Christensen.

 

Danske fodboldklubber skal sikres

Årsagen til anbefalingerne for klubejerskaber er for at sikre de danske klubber, værdier, økonomi og talentudvikling. Arbejdsgruppen har indhentet oplysninger fra relevante aktører herunder udenlandske ejere af danske klubber, der har erfaring med udenlandske ejere samt udenlandske fodboldforbund og ligaer. Alt sammen for at tage hensyn til klubberne og sikre dem i fremtiden, forklarer Jesper Jørgensen, der er formand for arbejdsgruppen og partner i Deloitte:

”Der er sket en kolossal udvikling og forandring i både danske og internationale fodboldklubber. Derfor er det relevant at kigge på, hvordan man med forskellige regler og rådgivning kan sikre fodboldens integritet og image, samt skabe de mest optimale rammer og sund økonomi i klubberne og dermed sikrer konkurrenceevnen og sammenhængskraften i dansk fodbold herunder beskytte den danske fodboldkultur,” udtaler Jesper Jørgensen.

Arbejdsgruppen blev nedsat af DBU’s bestyrelse i foråret 2021 og hele rapporten fra arbejdsgruppen kan læses her.

Fakta: 8 anbefalinger til klubejerskaber

  1. Indførelse af en godkendelsesproces. Dette kan ske via en fit&proper test, som skal gennemføres, før der kan opnås ejerskab i en dansk klub.
  2. Vejledende guide med forhold, der kan bruges af sælger til brug for de overvejelser, der bør gøres inden et salg af eller en investering i en klub.
  3. Skabelon til en samarbejdsaftale, som indeholder et inspirationskatalog med temaer som en samarbejdsaftale kan regulere. Formålet er at understøtte forventningsafstemningen mellem klubben og den ny ejer.
  4. Etablering af en følgegruppe, som foreløbigt over en periode på 2-3 år løbende følger og overvåger udviklingen i multiejerskaber.
  5. Det undersøges, hvordan en styrket regulering kan understøtte fortsat investering i talentudvikling.
  6. Det vedtages, at forfalden ubetalt gæld fra det professionelle fodboldselskab til moderklubben er licensudelukkende.
  7. Der indføres regler om oplysningspligt for klubber om finansielle transaktioner mellem klubber, som indgår i samme multiejerskab.
  8. Kvindedivisionsforeningen og DBU opfordres til at overvåge, hvilke muligheder og konsekvenser udenlandske investeringer har for udviklingen i dansk kvindefodbold.