En slidstærk kombination af naturligt græs og kunstgræs. Det er hvad man får med en moderne hybridfodboldbane, som DBU arbejder på at få bredt ud i Danmark. Derfor blev der i februar 2022 oprettet en pulje, som klubber rundt i landet nu kan melde deres interesse i.

De DBU-midler en klub eller en kommune kan få glæde af skal gå til anlæggelse af nye hybridbaner enten som stadion- og opvisningsbane, træningsbane eller breddebane.

DBU’s formand, Jesper Møller, glæder sig til, at flere klubber og kommuner i hele landet kan få moderne hybridbaner:

”Flere og flere vil gerne spille udendørs fodbold året rundt på så gode baner som muligt. Vi vil gerne støtte det som del af vores vision om at skabe bedre faciliteter og infrastruktur, så vi på den måde kan udvikle dansk fodbold. Det gælder både i talentudvikling og i udbredelsen af fodbold til flere børn og voksne,” siger han.

Processen for ansøgningen er delt op i to faser. I første omgang skal interesserede melde deres interesse i at få en andel i tilskudsmidlerne. DBU ser gerne at en interessetilkendegivelse indeholder minimum to aktører. Det vil sige en kommune og én eller flere klubber, der både kan være professionelle- eller breddeklubber.

Tilkendegivelse skal indeholde blandt andet en beskrivelse formålet med banen, en tidsplan for opførelse af banen, det forventet brug af banen og et overblik over slutfinansieringen af banen. 

De endelige ansøgningskrav bliver udarbejdet på baggrund af de indkomne interessetilkendegivelserne og vil blive offentliggjort i medio november 2022. Herefter starter anden del af processen, hvor DBU på baggrund af de indkomne interessetilkendegivelser inviterer klubber og kommuner til at indsende deres endelige ansøgning.

En uddybning af proces og vurderingskriterier findes i dette NOTAT.

Puljen på de 10 mio. kroner skal fordeles i følgende områder:
Viborg – til brug for blandt andre Kvindelandsholdet
København/Hovedstadsområdet
Sjælland
Lolland-Falster
Bornholm
Fyn
Nordjylland
Østjylland
Syd- og Sønderjylland
Vestjylland

Tidsplan

20. maj 2022 

Offentliggørelse af puljens foreløbige kriterier og muligheden for interessetilkendegivelse 

Uge 23 2022 

Offentliggørelse af DBU-hjemmeside med ansøgerinformation bl.a.  interessetilkendelsesformular på www.dbu.dk/hybridbanepulje 

15. okt. 2022 

Frist for indsendelse interessetilkendegivelse  

20. november 2022 

Udmelding af endelige kriterier og videre ansøgningsprocedure  

1. februar 2023 

Frist for endelig ansøgning  

1. april 2023 

Endelig udmelding om bevillingstilsagn eller afslag