”Fremtidens Trænere” er et nyudviklet uddannelsesforløb, som DBU lancerer i partnerskab med Forenet Kredit. Målsætningen er at uddanne 240 flere unge trænere om året - først og fremmest ved gennemførsel af både UEFA C1 og UEFA C2-træneruddannelserne inden for samme år. 

Dette får de unge trænere ud af at være med: 

  • UEFA C1 og UEFA C2-træneruddannelse 
  • Besøg i både herre- og kvindelandsholdslejren og inspiration fra landstrænerne 
  • Tøjpakke og andre materialer, lavet specielt til ”Fremtidens Trænere” 
  • Et netværk med andre unge trænere 

 

"Fremtidens Trænere" er støttet af Forenet Kredit, og derfor koster det kun 875 kr. pr. træner at deltage i forløbet. 

 

Følgende krav skal være opfyldt for at kunne indstille trænere: 

  • Trænerne som indstilles, skal være mellem 13 og 20 år 
  • Trænerne skal være tilknyttet et hold i klubben, f.eks. som assistenttræner eller ungtræner 
  • De unge skal forpligte sig til at gennemføre hele forløbet (både UEFA C1 og UEFA C2) i 2022 
  • Det er kun klubber, som kan indstille trænere 
  • Der skal være en tovholder fra klubben, som er kontaktperson, og fungerer som bindeled mellem DBU og de indstillede trænere 

 

Indstillingsperioden løber fra onsdag den 2. marts til søndag den 27. marts 2022. 

 

Et partnerskab der skal understøtte og udvikle dansk fodbold 

DBU’s partnerskab med Forenet Kredit er blevet til, ud fra et fælles ønske om at understøtte og udvikle hele dansk fodbold. DBU tror på, at træneren er nøglen til at motivere endnu flere til at spille fodbold, og dermed er “Fremtidens Trænere” i samarbejde med Forenet Kredit særdeles vigtig i forhold til udviklingen af dansk fodbold.  

 

3000X840 1