Cirka 40 procent af medlemmerne i dansk fodbold er børnefodboldspillere i alderen 0-12 år. Med DBU’s nye børnestrategi er børnefodbolden sat langt mere i centrum i dansk fodbold. Og det vil fortsætte i de kommende år.

Allerede nu har knap 150 danske klubber da også skrevet under på, at de vil prioritere børnefodbolden både organisatorisk og økonomisk, og det er vi som forbund stolte over. Vi kan også se, at interessen er stigende i en overraskende grad.

Som forening er I selv herrer over, hvordan I vælger at prioritere jeres økonomi, men som forbund anbefaler vi, at der generelt skal allokeres flere midler til børnefodbolden, end der bliver mange steder i dag. Man kunne for eksempel se på, hvor stor en andel af klubbens medlemmer, der er børn, og så allokere tilsvarende andel af klubbens økonomi til børneafdelingen.

Ofte betaler klubber i en eller anden størrelsesorden for en seniortræner til klubbens førstehold, men har I overvejet, hvad I kunne få ud af bruge tilsvarende midler til en børneudviklingstræner? Det er sådanne spørgsmål, vi gerne vil have alle klubber til at overveje.

Dermed ikke sagt, at det skal blive en kamp mellem senior- og børnefodbolden – det vinder ingen ved.

 

Gør det attraktivt at have med børnefodbold at gøre

Hvis det skal gøres attraktivt at beskæftige sig med børnefodbold, skal der tilføres økonomi til området, så der blandt andet kan sikres uddannelse til bærende kræfter i børnefodboldmiljøet. Flere ressourcer til børnefodbolden i klubben vil for eksempel også kunne muliggøre bedre faciliteter og materialer til børnene samt aflønning af en dygtig børneudviklingstræner, og måske også af nogle dygtige børnetrænere.

 

En klar anbefaling

Som forbund anbefaler vi, at alle klubber med børnefodbold tager et grundigt kig på klubbens økonomiske prioriteringer og sikrer, at der er den nødvendige økonomi til at løfte indsatserne, samt sikre kvaliteten i børnefodbolden. Den økonomiske prioritering i klubben som helhed må ikke være en begrænsning for at forbedre børnefodbolden.

Det er en forudsætning at prioritere børnefodbolden økonomisk, hvis man vil kunne kalde sig DBU Børneklub, men egentlig mener vi, at alle klubber bør gøre det, fordi alle fodboldbørn i Danmark fortjener økonomisk prioritering, så de kan få de bedst mulige fodboldoplevelser.