Forældres opbakning, adfærd og engagement i deres barns idrætsdeltagelse er vigtig i forhold til børns oplevelse af at gå til idræt.

Derfor har Danmarks Idrætsforbund lavet en kampagne, der har som mål at skabe refleksion hos forældrene over, hvordan de agerer som idrætsforældre. Derudover ønsker DIF med kampagnen at støtte, vejlede og give forældrene deres bedste råd til, hvordan de bedst bakker op om barnets idrætsdeltagelse.

På DIF’s hjemmeside her kan du blive læse mere om kampagnen.

 

Gode fodboldforældre

I DBU vil vi gerne hjælpe klubberne med at skabe et godt samarbejde med fodboldbørnenes forældre. Derfor tilbyder vi klubberne at komme og holde oplægget ”Gode fodboldforældre”. Oplægget handler om forventningsafstemningen mellem forældre og klubben, om forældrerollen, trænernes rolle samt klubbens værdier og kultur for at fastholde og skabe et godt fodboldmiljø. Formålet er at styrke samarbejdet mellem klubben og spillernes forældre.

På denne side kan I som klub også finde materiale, så I selv kan holde oplægget for forældrene i klubben:

I tråd med DBU’s Børnestrategi

Forældres deltagelse og engagement i børns idrætsliv er utroligt vigtigt. Det er der således også sat fokus på i DBU’s Børnestrategi, hvor en af de 12 børnerettigheder lyder, at alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner. Samtidigt lyder en anden vigtig børnerettighed også, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvilket også inkluderer et godt samarbejde mellem fodboldklub og hjem.

Husk Respekten og Råb Pænt!

DBU har i de seneste år kørt flere kampagner, der skal medvirke til at fodboldkampe på alle niveauer i Danmark afvikles i en god og sportslig atmosfære med fokus på fairplay. 'Husk Respekten - også uden for banen' er en kampagne, der skulle være med til at sætte fokus på forældres og tilskueres adfærd omkring danske fodboldkampe. Kampagnen blev udrullet for første gang i 2016 og relanceret i efteråret 2018 på baggrund af en ny rundspørge i det danske fodboldmiljø.

’Råb Pænt’ var i 2021 DBU’s nye initiativ, der skulle følge op på blandt andet ’Husk respekten’. Indsatsen skulle gøre blandt andre forældre opmærksomme på at huske den gode adfærd på sidelinjen.