Det er fantastisk, at mange fodboldklubber har en hjertestarter hængende. På den måde kan I være med til at redde liv, når et menneske får hjertestop uden for et hospital. Men det kræver noget at have en hjertestarter, da det er vigtigt, at man sikrer, at den fungerer. Det kan man nemlig ikke være sikker på eller automatisk regne med. For eksempel løber en hjertestarter typisk tør for batteri eller elektroderne tørrer ud efter fem år, men af forskellige årsager kan det ske før.

Derfor bør I som fodboldklub med en hjertestarter sikre jer følgende:

  • En person i klubben skal have det overordnede ansvar for hjertestarteren
  • Registrér hjertestarteren på hjertestarter.dk, så andre – ikke mindst Akutberedskabet ved et 1-1-2 opkald – kan se, at I har en. Desuden bliver hjerteløberne også kun henvist til registrerede hjertestartere, og kan dermed kun finde jeres, hvis I gør det
  • Opret en serviceaftale for hjertestarteren med nogen, der er medlem af Brancheforening for hjertestartere
  • Sørg for, at hjertestarteren er tilgængelig 24/7 og hænger udenfor i et varmeskab, så kan den også bruges, når klubben er lukket. Hjertestop sker også om natten og i sommerferien.
  • Tjek hjertestarteren ofte (fx om den stadig er på sin plads og om den er funktionsdygtig)
  • Overvej om jeres klub skal være en del af ”Hjertesikker Zone”

Når man registrerer klubbens hjertestarter på hjertestarter.dk, får man automatisk servicemeddelelser, som minder jer om at sikre, at jeres hjertestarter altid er klar til brug, hvis der sker et hjertestop.

Sørg også for at give ansvaret for hjertestarteren videre, hvis den person, der først har taget sig af hjertestarteren, stopper i klubben. Hvis en hjertestarter får lov til at hænge uden kontrol, er det ikke sikkert, at nogen opdager, når elektroder og batterier udløber eller om strømmen til varmeskabet er gået. Det er desuden forskelligt fra apparat til apparat, hvordan man ser, at de er udløbet eller defekte. 

Se mere om hjertestartere på TrygFondens hjemmeside her.

Og hos Brancheforening for Hjertestartere her.