Med ønsket om at fodbold skal være for alle, har DBU’s bestyrelse nu besluttet en række tiltag, som skal sikre de bedste forudsætninger for, at alle kønsidentiteter er velkomne i dansk fodbold. Tiltagene til inklusion af flere kønsidentiteter i dansk fodbold er blevet besluttet efter en særligt nedsat arbejdsgruppe har fremført sine anbefalinger.

I januar 2023 blev arbejdsgruppen for inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold nedsat, og siden har gruppen i samarbejde med DBU’s Governance- og Udviklingskomité udarbejdet en række anbefalinger, der første gang blev præsenteret for DBU’s bestyrelse i september. 

Efterfølgende har der været en høringsperiode, hvor anbefalingerne er blevet tilrettet med inputs fra blandt andre lokalunioner, Divisionsforeningen og DBU’s Kvindeeliteudvalg, inden de så blev præsenteret på det seneste bestyrelsesmøde i DBU. 

En enig bestyrelse bakker fuldt op om anbefalingerne og ser nu frem til at starte processen. 

”Det er meget vigtigt, at vi i Fodbolddanmark følger med tiden og samfundet omkring os, og et vigtigt skridt er at sikre inklusion af flere kønsidentiteter. Med det sætter vi to tykke streger under, at dansk fodbold er for alle. Jeg vil i den anledning takke arbejdsgruppen for deres store og grundige arbejde, som har været essentielt for, at vi har kunnet træffe denne beslutning. Der begynder nu et stort arbejde i vores administration for at sikre, at vi fra DBU’s side får skabt de rette rammer til inklusionen, så frivillige, trænere, klubber og lokalunioner landet over er rustet til denne vigtige ændring,” siger DBU’s formand, Jesper Møller.

Ansættelse af diversitetsmedarbejder

Implementeringen vil foregå over de kommende år, så rammerne omkring implementeringen bliver bæredygtig for alle parter. 

DBU vil lave en strukturel investering for øget diversitet. Som noget af det første vil DBU ansætte en diversitetsmedarbejder, hvis ekspertise på blandt andet dette område skal hjælpe med inklusionen. Derudover vil DBU også udvikle en egentlig diversitets- og inklusionspolitik, der skal understrege vigtigheden af, at alle kan være en del af dansk fodbold. 

Frem mod 2025 er målet at skabe rammerne for, at det i breddefodbolden bliver muligt for f.eks. transkønnede at spille sammen med det køn, de identificerer sig som, og ikke som i dag at spille med det køn, de blev tildelt ved fødslen. Metoden bygger på selvidentifikation, hvilket allerede er indført i tysk breddefodbold, og metoden har til formål at sikre, at alle føler sig inkluderede og velkomne, fordi man kan spille der, hvor man føler, man hører hjemme. En tillidsperson skal sikre, at de nye kommende regler benyttes efter hensigten og i den ånd, de er vedtaget i.

Også i elitefodbolden er der lagt op til ændringer ved at åbne herreeliterækkerne for transkønnede mænd, mens en specifik vurdering af hver enkelt person kan åbne for transkønnede kvinder i kvindeeliterækkerne. Derudover er der lagt op til at arbejde på at gøre stadionfaciliteterne mere inkluderende, så flere kan føle sig velkomne. 

Natasha Al-Hariri har været forperson i arbejdsgruppen for inklusion af flere kønsidentiteter i dansk fodbold, og hun er glad for, at bestyrelsen følger arbejdsgruppens anbefalinger: 

”Det her er, hvad vi har arbejdet for det seneste år, og vi er meget glade for, at DBU’s bestyrelse i enighed har lyttet til vores anbefalinger. Vi noterer os, at det vil tage noget tid at gennemføre dem til fulde. Uanset hvad er det her et kæmpe skridt for transkønnede, interkønnede og nonbinæres muligheder for at spille fodbold, og for dansk fodbold i det hele taget. Vi ser frem til at følge arbejdet med implementeringen af anbefalingerne.” 

Den præcise plan for implementering af initiativerne for bredde- og elitefodbolden vil blive præsenteret i løbet af foråret. 

Fakta om kønsidentitet

Betegner det eller de køn, en person identificerer sig med og er. Det er ens vedholdende indre og individuelle opfattelse af ens køn. Det køn, du identificerer dig som, kan være et andet køn end det, du blev tildelt ved fødslen, således at du er transkønnet, interkønnet, nonbinær, eller noget fjerde. Hvis din kønsidentitet stemmer overens med det køn, du blev tildelt ved fødslen, så er du derimod ciskønnet.