Agenter i dansk fodbold skal arbejde under nye regler. Det er konsekvensen efter, at DBU’s bestyrelse har besluttet at implementere FIFA’s nye agentcirkulære (FFAR). Det er regler, der blandt andet betyder, at det ikke er muligt at agere som fodboldagent uden licens fra FIFA.

Rammerne blev sat af FIFA i december måned sidste år og er gældende world wide for alle fodboldagenter. Efterfølgende har alle nationale forbund af FIFA fået indtil den 30. september i år til at implementere reglerne i egne regler på nationalt plan.

DBU’s nye agentcirkulære træder i kraft den 1. oktober 2023.

I implementeringsfasen har DBU løbende orienteret relevante interessenter på området om FIFA’s nye regler for fodboldagenter, ligesom oplæg til nyt agentcirkulære har været sendt i høring hos disse, forinden bestyrelsens vedtagelse af det nye cirkulære.

”Jeg vil gerne takke alle parter, som har bidraget til implementeringen af reglerne. Vi har respekt for, at de nye regler kan give udfordringer, lige som vi er opmærksomme på retssager hos andre fodboldforbund. Vi er forpligtet til at implementere regler nu, og vi glæder os over, at FIFA intensiverer fokus på international gennemsigtighed på området,” siger DBU’s formand, Jesper Møller.

I det nye reglement er det blandt andet et krav, at fodboldagenter skal gennemføre og bestå en eksamen og derved opnå en FIFA-licens for at kunne fortsætte i virket. Derudover er der nu fastsat begrænsninger i størrelsen på agenthonorar og begrænset adgang til dobbeltrepræsentation.

Reglementet fra FIFA har mødt kritik fra fodboldagenter internationalt set, og på europæisk plan i særdeleshed i forhold til reglernes forenelighed med EU-konkurrenceretlige regler.

I juli traf Den Internationale Sportsdomstol (CAS) afgørelse om, at FFAR ikke er i strid med EU’s konkurrenceregler. Inden denne afgørelse fra CAS er det tyske fodboldforbund dog via det nationale domstolssystem i Tyskland blevet pålagt at afvente implementering af de nye agentregler på nationalt plan, indtil den europæiske domstol (ECJ) har taget stilling til om reglerne i FFAR er forenelige med EU-retten.

Det har medført, at FIFA indtil videre har suspenderet sit krav om implementering af agentreglerne pr. 30. september overfor det tyske forbund. FIFA oplyser samtidig, at alle øvrige nationale fodboldforbund fortsat er forpligtet til at implementere reglerne på nationalt plan med ikrafttræden den 1. oktober 2023.

En afgørelse fra den europæiske domstol afventes nu. Hvis EU-domstolen finder, at reglerne fra FIFA på agentområdet er i strid med EU-konkurrenceretlige regler, vil reglerne i DBU’s nationale regelsæt for fodboldagenter revideres i overensstemmelse hermed.