Det er altafgørende at sikre den europæiske sportsmodel for fortsat at kunne sikre solidaritet mellem bredde og elite, og hvor op- og nedrykning er en naturlig del af fodboldens verden. 

Det mener de 26 lande, der nu har skrevet under på en fælles erklæring. I erklæringen opfordrer de 26 regeringer til at beskytte og styrke den europæiske sportsmodel, for kun på den måde kan man fortsat sikre solidaritet, ligestilling og økonomisk fairness, fortæller formand i DBU, Jesper Møller:

”Det er afgørende for dansk og international fodbold at bevare den europæiske sportsmodel for at sikre forbindelse mellem bredde og elite og samtidig værne om fællesskab og ligeværd for alle. Derudover skal der sikres balance og en solidarisk fordeling af indtægter til hele fodboldens fødekæde. Derfor vil jeg gerne takke regeringen og kulturministeren for at skrive under på erklæringen og støtte op om den europæiske sportsmodel, som vi kender den,” siger Jesper Møller.  


Lovpakke stemt igennem 

På dagens UEFA-kongres i Paris blev der stemt om en lovpakke med 29 forslag. Med lovpakkens vedtagelse følger UEFA op på afgørelsen fra EU-domstolen om European Soccer League og slår blandt andet fast, at det fortsat fremover vil være sportslige resultater, som bestemmer, hvem der kan deltage i de europæiske fodboldturneringer. 

Derudover kom der med lovpakkens vedtagelse også en præcisering af, at UEFA har retten til at etablere eller afvise turneringer og betingelserne for at deltage i disse, og en afklaring af den proces som skal følges, for at UEFA kan godkende eller afvise kampe og turneringer uden for UEFA-regi samt en afklaring af, at UEFA kan beskytte princippet om op- og nedrykning.

Endelig vedtog UEFA på kongressen en præcisering af overgangsbestemmelserne vedrørende, hvor mange perioder blandt andre UEFA's formand kan sidde.