Fodboldåret 2023 blev et år med fremgang på mange niveauer. Kvindelandsholdet spillede VM i Australien med rekorder i både billetsalg, tv-seere og indtægter til de deltagende nationer. Herrelandsholdet kvalificerede sig til EM til sommer i Tyskland efter fem udsolgte hjemmekampe i årets løb. Og i foråret ramte dansk fodbold et rekordhøjt antal medlemmer i de danske fodboldklubber.

Både VM for kvinder og de udsolgte Herrelandskampe i Parken bidrager godt til, at DBU kom ud af 2023 med et overskud på 24,1 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 13,8 mio. kr.

Samtidigt har DBU haft afkast på værdipapirer på i alt 23,7 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at der var tab på 32 mio. kr. året før. Dette var grundet finansiel usikkerhed på grund af krigen i Ukraine.

DBU’s bestyrelse godkendte på et møde fredag den 2. februar regnskabet og anser ’det samlede resultat som tilfredsstillende’ og skriver i Bestyrelsens Beretning følgende:

”Fodboldåret 2023 har generelt været præget af fremgang for dansk fodbold – med sportslig succes for vores A-landshold, høje billetsalg og et rekordhøjt antal medlemmer. Sammen med et vanligt højt aktivitets­niveau har det betydning for DBU’s økonomi, både i forhold til indtægter og udgifter.”

Den ordinære drift giver et overskud på 1,2 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 16,2 mio. kr. Det betragteligt bedre resultat af den ordinære drift kan primært henføres til følgende forhold og ændringer i forhold til budgettet:

Forbedringer

  • Højere kommercielle indtægter fra partnerskabsaftaler, royalty mv +6 mio. kr.
  • Bedre økonomi i fem udsolgte herrelandskampe +12 mio. kr.
  • Overskud af Kvindelandsholdets deltagelse ved VM på +11 mio. kr.

Forringelser:

  • Lavere indtægt fra FIFA og UEFA-udviklingsmidler på -13 mio. kr.


Investering i dansk fodbold

Også DBU-direktør Erik Brøgger Rasmussen er tilfreds med årets resultat og har særligt fokus på, at overskuddet viser DBU’s evne til at øge indtægter og samtidigt holde igen med omkostninger, fortæller han:

”Dansk fodbold står et stærkt sted med rekordhøje medlemstal, gode sportslige resultater og god opbakning fra vores fans og kommercielle partnere. Det er vi meget taknemmelige for. De forskellige forhold giver højere indtægter, og når vi samtidigt er gode til at holde igen med omkostningerne, giver det et overskud, der kan investeres i dansk fodbold,” siger DBU-direktøren og slår samtidigt fast, at arbejdet fortsætter:  

”Vi vil fortsætte, så vi fortsat kan investere i fremtiden. Vi er i skarp konkurrence med både landshold og fodboldforbund fra hele verden, men også med andre idrætsgrene herhjemme, og derfor skal vi hele tiden udvikle os og blive bedre,” udtaler Erik Brøgger Rasmussen.

Størstedelen af DBU’s økonomi er fastlagt i flerårige aftaler med både DBU Bredde, Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen samt på futsal- og dommerområdet. Hertil kommer langvarige aftaler med kommercielle partnere, TV-aftalen med UEFA/TV 2 og andre samarbejdspartnere. En stor del af de aftaler er en del af den historiske investeringsplan, som DBU’s bestyrelse vedtog i februar 2022.

Forringelserne i indtægter fra FIFA’s og UEFA’s udviklingsmidler skyldes, at DBU ikke har fået pengene i 2023, men det forventes at ske i 2024.

Læs hele årsrapporten her.