Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er DBU's øverste, besluttende organ.

Repræsentantskabet mødes én gang om året. 

Klubberne er enten direkte eller indirekte repræsenteret repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af 146 medlemmer, der alle har baggrund fra én af landets godt 1.600 klubber.

Alle klubber er indirekte repræsenteret i repræsentantskabet gennem deres respektive lokalunioner, mens gruppen af klubber i Danmarksturneringen ligeledes også er direkte repræsenteret.

Repræsentantskabets sammensætning
DBU's forretningsudvalg 4 repræsentanter  (formand, de to næstformænd og kasserer)
Lokalunionerne 78 repræsentanter
Klubberne i Herre-DM 48 repræsentanter
Klubberne i Herre DS 6 repræsentanter
Klubberne i Elitedivisionen for kvinder 8 repræsentanter
Klubberne 1 1. division, kvinder 2 repræsentanter

Repræsentantskabets medlemmer

DBU's bestyrelsesformand vælges for en fire-årig periode.

DBU's nuværende formand, Jesper Møller, blev valgt i 2014, da unionens daværende formand, Allan Hansen, valgte at trække sig tilbage efter 12 år som formand. 

DBU's næstformænd og kasserer vælges hvert andet ulige årstal.Repræsentantskabets opgaver

Forslag til ændringer af væsentlige emner som for eksempel antallet af klubber i Danmarksturneringen, betalt fodbold og aldersgrænsen for kontraktspillere er emner for DBU's repræsentantskab.

Forslagene skal stilles af én eller flere repræsentanter.

På det årlige repræsentantskabsmøde aflægger formanden og kassereren hver sin beretning om henholdsvis unions drift og fremtidige satsningsområder samt økonomi, som medlemmerne af repræsentantskabet kan stille spørgsmål til og kommentere. Formandens beretning er tillige til afstemning.

Repræsentantskabet er et aktivt forum. I 1991 blev formandens beretning således nedstemt af repræsentantskabet, hvilket den daværende formand Hans Erik Jensen tog konsekvensen af, og trådte tilbage. Og i 1996 stillede et repræsentantskabsmedlem forslag til en udvidelse af DBU's bestyrelse fra 15 til 16 medlemmer for at sikre kvindeelite-klubberne direkte repræsentation i bestyrelsen, som blev vedtaget.

Repræsentantskabet vælger også medlemmerne af fodboldens disciplinærinstans og fodboldens appelinstans, idet det er instansernes opgave at fungere som dømmende organer i fodboldens eget juridiske system. Sager afgjort af fodboldens appelinstans kan efter nærmere regler herom indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans.