DBU's strategi

Målsætningen med de strategiske hovedindsatsområder er at tilpasse organisationen til at møde konkurrencen fra den øvrige del af samfundet udenfor banen og for fortsat at skabe unikke resultater på banen. Dette skal imødekommes med en tydeligere differentiering mellem de foreningsmæssige, forretningsmæssige og sportslige kompetencer.

Læs mere om DBU's vision og strategiske hovedindsatsområder.