Stillinger i DBU

Aktuelle, eksterne stillingsopslag fremgår altid her på siderne.

DBU benytter ved besættelsen af nogle stillinger muligheden for intern rekruttering som udviklingsmulighed for de ansatte og organisationen. Derfor bliver ikke alle ledige stillinger opslået eksternt.

Ved eksternt opslåede stillinger følger DBU en på forhånd fastlagt ansøgningsprocedure.
 
Alle ansøgninger til opslåede stillinger besvares med kvittering for modtagelsen.