Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er DBU's øverste, besluttende organ, der mødes én gang om året.

Klubberne er enten direkte eller indirekte repræsenteret i repræsentantskabet. Alle klubber er indirekte repræsenteret igennem deres respektive lokalunioner, mens gruppen af klubber i Danmarksturneringen ligeledes er direkte repræsenteret.

Repræsentantskabet består af 145 medlemmer, der alle har baggrund fra én af landets godt 1.600 klubber. 

Repræsentantskabets sammensætning
Fødte medlemmer  3 repræsentanter  (formand, de to næstformænd 
Lokalunionerne 78 repræsentanter
Klubberne i Herre-DM 48 repræsentanter
Klubberne i Herre DS 6 repræsentanter
Klubberne i Elitedivisionen for kvinder 7 repræsentanter
Klubberne i 1. division, kvinder 2 repræsentanter
Klubberne i 2. division, kvinder  1 repræsentant

Om repræsentantskabet
DBU's bestyrelsesformand vælges for en fire-årig periode. Den nuværende formand, Jesper Møller, blev valgt i 2014, da unionens daværende formand, Allan Hansen, valgte at trække sig tilbage efter 12 år som formand.  DBU's næstformænd vælges hvert andet år (ulige årstal).

Forslag til ændringer af væsentlige emner som for eksempel antallet af klubber i Danmarksturneringen, betalt fodbold, aldersgrænsen for kontraktspillere eller størrelsen af DBU's Bestyrelse er emner for repræsentantskabet. Forslagene skal stilles af én eller flere repræsentanter.

På det årlige repræsentantskabsmøde aflægger formanden sin beretning om henholdsvis unions drift og fremtidige satsningsområder samt økonomi. Det kan medlemmerne af repræsentantskabet stille spørgsmål til og kommentere. Formandens beretning er tillige til afstemning.

Repræsentantskabet er et aktivt forum. I 1991 blev formandens beretning således nedstemt af repræsentantskabet, hvilket den daværende formand Hans Erik Jensen tog konsekvensen af og trådte tilbage. Og i 1996 stillede et repræsentantskabsmedlem forslag til en udvidelse af DBU's bestyrelse fra 15 til 16 medlemmer for at sikre kvindeelite-klubberne direkte repræsentation i bestyrelsen. Det blev vedtaget. I 2019 stemte repræsentantskabet for en reduktion af DBU´s bestyrelse til 7 medlemmer. Kvinde-eliten er fortsat repræsenteret.

Repræsentantskabet vælger også medlemmerne af Fodboldens Disciplinærinstans og Fodboldens Appelinstans, idet det er instansernes opgave at fungere som dømmende organer i fodboldens eget juridiske system. Sager afgjort af Fodboldens Appelinstans kan efter nærmere regler herom indbringes for DIF's Idrættens Højeste Appelinstans.