Betingelser og vilkår

BETINGELSER OG VILKÅR

1. Generelt

Disse betingelser og vilkår gælder, når du tilmelder dig Dansk Boldspil-Unions (DBU) nyhedsbreve og konkurrencer samt ved køb af produkter på www.billet.dbu.dk.

 

2. Elektroniske nyhedsbreve

2.1. Tilmelding

Når du tilmelder dig DBU’s nyhedsbreve, giver du samtidig dit samtykke til, at DBU må sende dig markedsføringsmateriale til din elektroniske adresse. Materialet kan indeholde – men er ikke begrænset til – tilbud om konkurrencer arrangeret af DBU samt øvrige tilbud.

 

2.2. Afmelding

Hvis du ikke ønsker at modtage DBU’s nyhedsbreve, kan du gebyrfrit og til enhver tid afmelde disse. Det gør du ved at afkrydse boksen nederst i nyhedsbrevet: Afmeld mig nyhedsbrevet.

 

3. Konkurrencer

3.1. Tilmelding

Når du deltager i konkurrencer arrangeret af DBU, giver du samtidig dit samtykke til, at DBU må sende dig markedsføringsmateriale til din elektroniske adresse. Materialet kan indeholde – men er ikke begrænset til – DBU’s nyhedsbreve, tilbud om øvrige konkurrencer, gode tilbud mv.

 

3.2. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra DBU, kan du til enhver tid og gebyrfrit tilbagekalde dit samtykke. Det gør du direkte i den tilsendte e-mail.

 

4. Markedsføring og reklame

Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra DBU, vil du modtage e-mails fra DBU ca. et par gange månedligt.

 

5. Cookies

DBU’s websites anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, som gør det muligt at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens elektroniske enhed med formålet at indhente data om brugeren. Du kan til enhver tid slette eller blokere for cookies på din computer. Bemærk, at du ved at blokere cookies risikerer, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

 

6. Ansvarsfraskrivelse

DBU er ikke ansvarlig for materiale produceret og tilgængeliggjort af tredjeparter, herunder DBU’s sponsorer og samarbejdspartnere, uanset at der via DBU’s hjemmeside, nyhedsbreve eller e-mails kan opnås adgang hertil. DBU er ikke ansvarlig for manglende eller utilstrækkelig information i forbindelse med disse links.

Hvis brugeren for eksempel benytter et sådant link til en underside indeholdende reklame, er indehaveren af undersiden ansvarlig for at gøre brugeren opmærksom herpå i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Markedsføringsloven.

 

7. Immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, har DBU eller DBU’s licensgiver den intellektuelle ejendomsret til indholdet på DBU’s hjemmeside og i DBU’s nyhedsbreve og e-mails. Alle rettigheder hertil forbeholdes i alle lande.

Det er ikke tilladt helt eller delvist at offentliggøre, dele eller gengive indholdet på DBU’s hjemmeside eller i DBU’s nyhedsbreve og e-mails uden DBU’s forudgående skriftlige tilladelse. Logoer og øvrige varemærker må ikke offentliggøres, deles eller gengives uden DBU’s skriftlige tilladelse.

Lagring på egen private computer og udskrift til personligt privat brug må ske uden forudgående tilladelse.

Citation må anvendes i henhold til gældende lovgivning.

 

8. Klageadgang

Når dine personoplysninger er registreret i DBU’s medlemsdatabase, kan du til enhver tid påklage behandlingen af dine personoplysninger til DBU eller indgive en klage til Datatilsynet.

 

9. Værneting

Disse betingelser og vilkår er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle tvister udspringende heraf skal behandles ved de danske domstole.

10. Billetter

Du skal være fyldt 18 år for at foretage køb på billet.dbu.dk. Det er billetkøberes og billetindehavers ansvar at være orienteret om og acceptere købsbetingelser, adgangsforhold, visitation, ordensreglement, kommerciel anvendelse af billetter m.m.

Overtrædelse af betingelser og reglement kan være forbundet med afvisning, bortvisning og/eller erstatningsansvar og medfører ikke tilbagebetaling af billetpris eller dækning af nogen anden form for omkostning, direkte eller indirekte relateret til arrangementet eller episoden.

 

10.1 Refundering af produkter købt på billet.dbu.dk

Købte produkter på billet.dbu.dk, dvs. billetter, sæsonkort, abonnementer, mv. refunderes ikke.

Opkrævet billetgebyr, andre gebyrer samt evt. forsendelsesomkostninger refunderes ligeledes ikke.

Billetter er omfattet af lov (2013-12-17 nr. 1457) om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12, hvorfor billetter ikke kan ombyttes eller refunderes.

 

10.2 Ulovlig videresalg

Billetter må ikke videresælges. Hvis en billet er videresolgt til en pris, der er højere end billettens købspris, er det i strid med lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer, hvoraf det fremgår, at det er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af billetter.

Hvis DBU konstaterer eller har mistanke om, at en billet er videresolgt eller forsøgt videresolgt, herunder videresalg til en højere pris end billettens købspris, forbeholder DBU sig retten til at annullere billetten uden refusion af billetten. Hvis DBU konstaterer, at en billet er videresolgt eller forsøgt videresolgt til en højere pris end billettens købspris, vil det blive anmeldt til politiet.

DBU har i øvrigt intet ansvar for kopiering og/eller videresalg af billetter.

 

10.3 Bortkomne billetter

Der er kun adgang til stadion mod forevisning af gyldig billet. Bortkommen billet refunderes eller erstattes ikke.

 

10.4 Stregkoder

Til landskampe benyttes stregkodekontrol for verificering af billetters gyldighed. Det er køberens/indehaverens ansvar, at stregkoden på billetten ikke er beskadiget. Beskadigede billetter betragtes som bortkomne billetter.

Billetter accepteres kun med gyldig stregkode/QR kode. Billetter er kun gyldige, hvis stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter, der er blevet annulleret hos DBU, fx pga. bortkomst, køb i strid med disse handelsbetingelser eller lignende, ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetter kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.

 

10.5 Pris

Billetpriserne er dynamiske og offentliggøres forud for hver kamp.

Gældende priser kan ses på www.fordanmark.dk

 

10.6 Ansvar i forhold til Udebanebilletter

For de vouchers (Rejs Selv billetter), der tilbydes på billet.dbu.dk, agerer DBU udelukkende i egenskab af midler på vegne af det udenlandske fodboldforbund. DBU er derfor ikke ansvarlig for forhold på stadion og kamparrangement i øvrigt

 

10.7 Tilskuerafsnit

Tilskuerafsnittene til landskampe er af sikkerhedsmæssige årsager og i henhold til myndighedernes og FIFA/UEFA’s krav herom inddelt i afsnit for tilhængere af hjemmeholdet samt ét eller flere tilskuerafsnit for tilhængere af det gæstende landshold. Det er billetkøberens og billetindehaverens ansvar at gøre sig bekendt med handelsbetingelserne og alene erhverve sig billetter til det eller de afsnit, der er dedikeret til tilhængere af det landshold, som køberen og indehaveren er tilhænger af.

Såfremt én eller flere personer i samme selskab ikke er tilhængere af det landshold, som tilskuerafsnittet er dedikeret til, er det de pågældendes ansvar i sprog, gestikulation samt påklædning ikke at optræde stødende eller provokerende overfor majoriteten af tilskuerne i det pågældende afsnit. Kontrollører og politi kan af sikkerhedsmæssige årsager vælge at afvise eller bortvise tilskuere, der ikke respekterer dette forhold.

Af sikkerhedsmæssige årsager foretager DBU løbende kontrol af billetkøb i perioden, hvor billetter er sat til salg. Ved overtrædelse af handelsbetingelserne kan DBU annullere billetten. Annullation medfører ikke nødvendigvis tilbagebetaling af billetpris eller dækning af nogen anden form for omkostning direkte eller indirekte relateret til arrangementet eller episoden.

 

10.8 Visitation

Alle tilskuere visiteres ved indgangene. Der gives kun adgang efter visitation af stadions kontrollører. Visitationstiden ved indgangene afhænger typisk af påklædning (årstid).

 

10.9 Adgang og ophold

Billetten giver adgang til dét indgangs-, service- og tilskuerområde, som fremgår på billetten. Forsøg på adgang til eller ophold i andre områder er forbundet med bortvisning fra stadion.

 

10.10 Alkohol

Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medbringes og indtages. Kun alkohol købt på stadion må indtages.

Beruselse og påvirkning af euforiserende stoffer er forbundet med risiko for den pågældende og for andre tilskuere. Berusede og påvirkede tilskuere vil blive afvist ved indgangen eller bortvist efter indgang til stadion.

 

10.11 Ordensregler

Tilskuere er underlagt det enkelte stadions ordensreglement samt eventuelle forskrifter fra myndigheder og/eller politiet.

Fyrværkeri (pyroteknik, romerlys, raketter, kanonslag mv.) må hverken medbringes eller antændes.

Flasker, drikkevarer og mad mv. må ikke medbringes.

Der må ikke kastes genstande mod eller på banen og heller ikke mod eller på andre personer.

Enhver adgang til baneområdet er forbudt.

Overtrædelse af disse betingelser og stadions ordensreglementer kan være forbundet med bortvisning og/eller erstatningsansvar samt politianmeldelse.

For stadions ordensreglement henvises der til det pågældende stadions website og/eller skiltning på stadion.

 

10.12 Afvisning og bortvisning

Overtrædelse af disse handelsbetingelser, ordensreglement mv. i henhold til ovenstående kan være forbundet med afvisning til eller bortvisning fra stadion.

DBU's arrangementsansvarlige, kontrollører og politi kan afvise og bortvise tilskuere, der tilsidesætter disse betingelser.

Afvisning eller bortvisning medfører ikke tilbagebetaling af billetpris eller dækning af nogen anden form for omkostning direkte eller indirekte relateret til arrangementet eller episoden.

 

10.13 Ansvar

Landskampe spilles og gennemføres arrangementsmæssigt under henvisning til Fodboldloven (Laws of the Game).

DBU har intet ansvar, herunder erstatningsansvar af enhver art, for afbrydelser eller aflysning af kampe med henvisning til Fodboldloven og regler for turneringen, som defineret af turneringens arrangør. For henvendelser herom henvises til arrangøren: Dansk Boldspil-Union, DBU Allé 1, 2605 Brøndby eller mail billetsalg@dbu.dk.

 

10.14 Konkurrencer og markedsføring

Billetter må ikke benyttes som præmie i konkurrencer eller i andre kommercielle sammenhænge uden forudgående skriftlig aftale med DBU.

Kommerciel anvendelse af billetter til DBU's landskampe er i et kontraktligt defineret omfang alene forbeholdt DBU's partnere.

 

10.15 Donation til UNICEF

Det er muligt at opnå fradrag for din donation til UNICEF. Ved ønske om fradrag, skal henvendelsen ske til UNICEF Danmark på unicef@unicef.dk.  

Der skal fremsende dokumentation i form af kvittering for donationen samt CPR nummer, for at UNICEF kan indberette til skat. Ved spørgsmål, kan UNICEF Danmark også kontaktes på telefon 3527 3800.

 

10.16 Anvisning af plads

DBU forbeholder sig retten til at anvise billetholdere (uagtet om billetten er erhvervet som sæsonkortbillet, abonnementsbillet eller partnerbillet) en anden plads / tribune ved meddelelse pr. e-mail eller SMS senest 5 dage inden kampens afholdelse. Er der kortere end 5 dage fra kampens fastsættelse til kampens afholdelse, meddeles dette minimum 2 dage efter kampens fastsættelse. Ligeledes kan DBU’s personale til enhver tid og senere end det angivne varsel af sundheds- og/eller sikkerhedsmæssige hensyn, anvise billetholdere til en anden plads / tribune. Billetholdere kompenseres ikke i anledning heraf. 

 

FORDANMARK - medlemskabsprogram for det danske Herrelandshold

11. Medlemskaber af FORDANMARK

Disse regler er gældende for medlemskab af Landsholdets fordelsklub, FORDANMARK. DBU forbeholder sig retten til at ændre og tolke alle regler/gebyrer, som vedrører FORDANMARK samt at afvikle FORDANMARK med passende varsel.

 

Bemærk at dele af FORDANMRK er et abonnementsprodukt. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle abonnementer købt hos DBU. Når du køber et abonnement, accepterer du samtidig DBU’s abonnementsbetingelser.

 

11.1. Medlemskab på abonnement

Enhver person over 18 år, der ønsker at støtte op om DBU's landshold, kan optages som abonnementsmedlem af FORDANMARK. Medlemskab udstedes af DBU. Medlemmerne opnår en række fordele via medlemskabet.

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Det er medlemmernes eget ansvar altid at holde sine personlige oplysninger opdateret.

Ved køb af abonnement er der 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten ved køb af abonnement bortfalder dog ved førstkommende start af et billetsalg, som abonnementet har givet adgang til.

  

11.1.1 Betaling og forny

Alle, der tegner et medlemskab af FORDANMARK, bliver tilknyttet en abonnementsaftale. DBU trækker automatisk beløbet på det betalingskort, abonnementet blev oprettet med. Såfremt DBU ikke kan trække pengene, sender DBU dig en mail med mulighed for at tilmelde et nyt betalingskort. Alle abonnementer er forudbetalte. DBU sender en opkrævning for den kommende periode, inden udløbet af den forrige. Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst. Hvis betalingsfristen bliver overskredet med 10 dage, udsender DBU en påmindelse om betaling tillagt et gebyr på 50 kr. DBU forbeholder sig retten til at indsende misligholdte aftaler til inkasso. Du kan se din betalingshistorik, når du logger ind på din bruger på billet.dbu.dk

Overholdes betalingsforpligtelsen ikke, forbeholder DBU sig retten til, uden yderligere varsel, at annullere billet, abonnement samt evt. loyalitetspoint. 

Bemærk at et udestående ikke vil blive annulleret. Dette kan resultere i at der i fremtiden ikke kan oprettes et abonnement hos DBU.

11.1.2. Indhentelse af CPR-nummer: Ved tegning af abonnement afgiver du dit CPR-nummer til DBU og samtykke til, at DBU må benytte CPR-nummeret til at identificere personens aktuelle adresse til brug for eventuel inkasso. Der kan ikke tegnes abonnement, hvis der ikke afgives et CPR-nummer. Der kan oprettes flere abonnementer med et CPR-nummer. Tilbagetrækkes samtykket, kan DBU ikke længere opretholde aftaleforholdet, og abonnementet betragtes som opsagt samtidig med, at samtykket tilbagetrækkes. 

  

11.1.3 Opsigelse af abonnement

Abonnement kan når som helst opsiges ved fremsendelse af e-mail herom til fanklub@dbu.dk. En opsigelse medfører ikke refusion af allerede indbetalt abonnementskontingent.

DBU forbeholder sig retten til at annullere et abonnement, hvis disse betingelser og vilkår ikke overholdes, eller hvis abonnementet misbruges. Ligeledes forbeholder DBU sig retten til at annullere et abonnement, hvis medlemmet ikke overholder de regler, herunder ordensreglement, der gælder for tilskuere til DBU's landskampe.

 

11.1.4 Afslutning af abonnement

Alle abonnementer forudbetales og løber, indtil de opsiges. Dynamit abonnement kan afsluttes efter 7 betalinger (6 måneder). Et Basis abonnement har ingen bindingsperiode og kan derfor afsluttes fra dag til dag.

 

11.2 Personoplysninger og information

DBU har ansvaret for, at de personoplysninger, der oplyses ved medlemskab af FORDANMARK, behandles i henhold til persondataloven.

Ved indmeldelse i FORDANMARK accepterer du, at DBU registrerer dine personoplysninger for at administrere dit medlemskab og for at kunne tilpasse målrettede tilbud til dig.

Personoplysninger og oplysninger om konto og køb foretaget gennem FORDANMARK vil blive gemt og behandlet. Formålet med at registrere disse data er at sikre det bedste grundlag for at opfylde vores forpligtelser over for dig som medlem og for at give dig den bedst mulige service. Derudover bruges disse data til markedsføringsformål. Som medlem af FORDANMARK vil du automatisk være tilmeldt DBU’s nyhedsbreve – disse kan afmeldes i nyhedsbrevet.

 

11.3 Som medlem af FORDANMARK er det dit eget ansvar at holde dine personlige oplysninger ajour via din profil på billet.dbu.dk.

 

11.4 Loyalitetsprogrammet FORDANMARK

 

11.4.1 Forkøbsret

Medlemmer af FORDANMARK får forkøbsret til landskampsbilletter til alle Landsholdets hjemmekampe. Forkøbsretten er tidsbegrænset og kun gældende indtil start på det offentlige billetsalg.

Medlemmer af FORDANMARK får kan ligeledes til udebanekampe herunder slutrunder mv. få forkøbsret, hvis DBU vurderer, at der er større efterspørgsel end udbud. Forkøbsretten til udebane eller slutrunde kan desuden være betinget af antallet af opsamlede loyalitetspoint, og den kan være begrænset i forhold til antallet af billetter, det enkelte medlem kan købe.

  

11.4.2 Loyalitetspoint

Loyalitetspoint gives kun til medlemmer af FORDANMARK og gives kun til billetter købt på billet.dbu.dk.

Billetter skal være personliggjorte for at points.

Loyalitetspoint kan kun efterregistreres for kampe i indeværende år.

DBU retter/flytter ikke point mellem medlemmer.

Loyalitetspoint har en gyldighed på løbende 3 år.

 

11.4.3 Ansvarsfraskrivelse

DBU forholder sig til gældende UEFA- og FIFA-regler. Alle regler omhandlende billetsalg, antal billetter, krav om billetsalg til offentligheden og lignende vil derfor blive fulgt, uagtet at disse regler mod forventning måtte have indflydelse på disse betingelser og vilkår. DBU fralægger sig ethvert ansvar for UEFA’s og FIFA’s eventuelle regelændringer, der kommer til at påvirke de nuværende regler.

 

11.5 Kommunikation

Al kommunikation til medlemmer af FORDANMARK vil foregå via e-mail. Således bliver tilbud, nyheder, forkøbsret med videre sendt direkte til den opgivne e-mail adresse.

 

11.5.1. Nyhedsbrev kommunikation: Når du køber et produkt på billet.dbu.dk vil du modtage e-mails og sms’er fra DBU, som omhandler det købte produkt i den periode, hvor produktet er gyldigt, eller frem til og med afviklingsdagen, og i en periode på seks måneder efter gyldighed. Det er derfor også vigtigt, at du altid sørger for, at din rette mail er koblet op med dit produkt på billet.dbu.dk.

Du kan modtage e-mails og sms om tekniske problemer, betaling, kampændringer, ændringer af vilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails og sms'er ved dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele, tilkøbsmuligheder o. lign. Du kan også modtage e-mails og sms om de fordele, der følger af at have været kunde hos FORDANMARK og DBU, såsom gentegningsrabatter, pointopsparing og lignende.

 

11.5.1.1. Du kan modtage produktrelateret kommunikation, såsom kommunikation om Loyalitetsprogrammet, som man automatisk opnår medlemskab af ved køb af sæsonkort eller abonnement. DBU udsender løbende information om særlige arrangementer og andre aktiviteter og fordele, som medlemskabet giver adgang til.

 

11.5.1.2. Afmelder du dig DBU’s nyhedsbrev, skal du være opmærksom på, at DBU ikke længere har mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig i forhold til dit køb. 

 

FORDANMARK kan træffes på e-mail: fanklub@dbu.dk

 

Gavekort

12. BETINGELSER FOR GAVEKORT TIL BILLET.DBU.DK

12.1. Generelt: Disse betingelser gælder for gavekort købt hos DBU på billet.dbu.dk. Når du køber et gavekort, accepterer du samtidig DBU’s betingelser.

12.2. Produkt: Ved køb af gavekort udstedes en pdf med en rabatkode, som kan benyttes på billet.dbu.dk til køb af produkter. Gavekort kan dog ikke benyttes til køb af abonnementer.

12.3. Udløbsdato: Gavekortets udløbsdato fremgår af gavekortet.

12.4. Gyldighed: Gavekort købt via billet.dbu.dk er gyldige 3 år efter udstedelsen.

12.5. Refundering: 

Al refundering sker ved henvendelse til billetsalg@dbu.dk 

Inden udløbet af gyldighedsperioden:

Gavekortindehaver kan få pengene retur mod at betale et gebyr på 25 kroner. 

Ved gyldighedsperiodens udløb og op til 1 år efter:

Gavekortet kan returneres uden betaling af gebyr.

Mere end 1 år efter udløb af gyldighedsperioden:

Det er ikke muligt at få refunderet gavekortet. 

 

13. ÆNDRING AF HANDELSBETINGELSERNE

13.1. Køb af produkter sker på de til enhver tid gældende handelsbetingelser. DBU gør opmærksom på, at ændringer af disse handelsbetingelser kan forekomme løbende.

13.2. DBU forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne, gebyrer og priser. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

13.2.1. Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

13.2.1.1. En evt. rabatperiode eller rabataftale, som er tilknyttet dit produkt, udløber.

13.2.1.2. DBU foretager større investeringer for at forbedre kundens oplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdatering, udskiftning og modernisering af faciliteter.

13.2.1.3. Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye sikkerhedsmæssige krav, medarbejderoverenskomster mv.

13.2.1.4. Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra DBU’s forøgede omkostninger

13.2.2. Ændringer i DBU’s handelsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

13.2.2.1. Det er nødvendigt for at sikre, at DBU overholder lovgivningen, anbefalinger, påbud fra myndigheder, UEFA eller lignende.

13.2.2.2. Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af handelsbetingelserne, herunder praktiske- sikkerhedsmæssige forhold

13.2.2.3. Ændring i produktets indhold og betingelser for benyttelse grundet ændrede vilkår for afvikling af arrangementet, hvortil kort eller billet er gyldig.  

13.2.3. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser bliver varslet minimum 30 dage før, ændringen træder i kraft pr. e-mail og på vores hjemmeside. Ændringer vil træde i kraft den første dag i en måned, dvs. den 1. i hver måned.

13.2.4. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement til den nye pris eller under de nye betingelser, kan du opsige dit abonnement med det opsigelsesvarsel, der følger af pkt. 11.1.4 og 11.1.5, alt efter abonnements- og medlemsskabstype.

 

14. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over køb af produkter, der er købt på billet.dbu.dk, og som har en værdi over 1.100 kroner, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager. 

 

15. Dataansvarlig

Dansk Boldspil-Union

DBU Allé 1

2605 Brøndby

CVR: 21299014

Telefon: 43262222

dbu@dbu.dk