Kriterier for tildeling af sølv- og guldnål

Kriterier, der skal opfyldes, for at DBU's sølv- og guldnål kan tildeles.


For tildeling af DBU's sølvnål gælder, at 

 • den alene tildeles, når lokalunionernes regler for tildeling af sølvemblem er opfyldt
 • 25 års rent klubarbejde forudsættes. Arbejdet tæller dog først fra det fyldte 15. år.
 • den kan tildeles alle ledere - altså ikke blot for bestyrelsesarbejde, men også  ungdomsarbejde som leder/ulønnet træner
 • hvis der er tale om under 25 år, men over 20 år kan disse suppleres med lederarbejde  udenfor klubben
 • at der i særtilfælde kan dispenseres fra ovennævnte.

Følgende hovedretningslinier gælder:

Det skal kunne godtgøres, at den pågældende samlet har udført 25 års unions- eller klubarbejde som medlem af en unions- eller klubbestyrelse eller som leder/ulønnet træner for et klubhold der træner og deltager i en turnering.

Således accepteres eksempelvis tid som medlem af et klubhus-, klubblad-, stadion-, og bankoudvalg, tid som medlem af et lilleput- eller veteranudvalg eller tid som holdleder for et oldboys- eller veteranhold ikke.

Det skal kunne godtgøres, at den pågældende samlet har udført 25 års unions- eller klubarbejde som medlem af en unions- eller klubbestyrelse eller som leder/ulønnet træner for et klubhold der træner og deltager i en turnering.Således accepteres eksempelvis tid som medlem af et klubhus-, klubblad-, stadion-, og bankoudvalg, tid som medlem af et lilleput- eller veteranudvalg eller tid som holdleder for et oldboys- eller veteranhold ikke.

 Du kan ansøge om tildeling af DBU's sølvnål ved at downloade og udprinte denne pdf-fil, og efterfølgende sende den til DBU: Søg om tildeling af DBU's sølvnål her


For tildeling af DBU's Guldnål gælder, at 

 • for lokalunionens medlemmer skal lokalunionernes guldemblem være tildelt, hvis den indsats der påberåbes for DBU's guldnål falder indenfor lokalunionernes rammer (Klub/lokalunionsarbejde)
 • de typiske positioner er
  a) 15 års medlemskab af DBU's forretningsudvalg
  b) 15 år som unionsformand
  c) 15 år som medlem af DBU's bestyrelse
  d) 20 år som formand for et DBU udvalg/gruppe
        
 • anden og betydningsfuld ledergerning kan erstatte et antal år der måtte mangle i  opregningen under a) - d)
 • at der i særtilfælde kan dispenseres

Kun medlemmer af DBU's bestyrelse kan indstille en person til modtagelse af DBU's guldnål. Afgørelsen om tildeling/afvisning af tildeling af DBU's guldnål træffes af DBU's bestyrelse i åben intern dialog. Tildeling kan kun ske, hvis 4/5 (13) af DBU's bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

DBU's hæderstegn kan tildeles repræsentanter for udenlandske forbund, danske eller udenlandske institutioner eller personer som DBU måtte ønske at hædre for en indsats, der ligger uden for den normale ledergerning.Vedtaget af DBU's bestyrelse 20. april 2002