Programlægning og afvikling af Alka Superligaen

Interessen for planlægningen af Alka Superliga-programmet er meget stor.

Tages der specielle hensyn til nyoprykkerne? Hvordan placeres kampene for de hold, der skal spille internationalt? Hvorfor er der midtugekampe?

Vi forsøger at give korte, klare svar på en række af de oftest stillede spørgsmål om programplanlægningen i Alka Superligaen, samt se - i korte vendinger - nogle af de forudsætninger og prioriteringer, DM-programudvalget arbejder med i planlægningen af Alka Superliga-programmet.


Klima:


Længden af den danske fodboldsæson er begrænset af klimaet herhjemme.

For Superligaen gælder imidlertid, at med indførelsen af DBU's cirkulære om ”krav til danske fodboldstadions” i sommeren 2003 skal alle Alka Superliga-klubber kunne spille på stadions med varme i banen i de perioder af året, hvor der er risiko for frost i banerne.

Dermed er det gennem tekniske tiltag muligt at forlænge sæsonen ud over de naturlige, klimatiske begrænsninger.

Hensyn til spillernes ferie og til publikums komfort betyder dog, at færrest mulige kampe ligger i vinterperioden. 


International kampkalender:

Det internationale fodboldforbund, FIFA, udsender med to års varsel en oversigt over den såkaldte ”internationale kampkalender”.

Den skitserer de datoer og perioder, der skal spilles i de nationale klubturneringer, internationale klubturneringer, venskabs- og kvalifikationslandskampe samt kontinenttale- og verdensmesterskabs-slutrunder for at undgå sammenfald.

Dertil kommer indbyggede ferieperioder for spillerne.


Alka Superliga- og pokalkampe på internationale datoer:

På grund af den nuværende struktur i Danmarksturneringen har programudvalget som følge af de mange kampe indenfor de klimatisk mulige og foretrukne perioder været nødt til at planlægge med Alka Superliga- og landspokalkampe på én eller flere af de internationale spilledatoer.

Ikke mindst efter UEFA har spredt kampene i Champions League og Europa Cup'en ud over flere uger end tidligere, er det nødvendigt for programudvalget at benytte internationale klubkamp-datoer til danske kampe.


Strukturen i Danmarksturneringen:

Strukturen i de bedste, danske fodboldrækker – Danmarksturneringen – er vedtaget af DBU's øverst, besluttende organ, repræsentantskabet.

Den nuværende struktur blev indført fra sæsonen 1995/96 på baggrund af et oplæg fra divisionsklubberne.


Planlægning:

På grund af det grundlæggende matematisk skæve turneringsprogram for Alka Superligaen, har det været vanskeligt at lægge programmet elektronisk. 

Dog har DM-Programudvalget fra sæsonen 2007/2008 taget et nyt IT-program i brug, der bl.a kan håndtere flere af de forskellige ønsker fra klubberne, som strider mod normal praksis (fx at starte en sæson med to udekampe grundet nyt græstæppe m.v.). 
 
Prioriteringerne:

DM-programudvalgets prioriteringer i planlægningen af Alka Superliga-programmet er:


1: Stadionforhold:

Hvis stadion er udlejet til andre formål, under ombygning eller renovation eller hvis en anden klub spiller sine hjemmekampe på samme stadion.


2: Geografisk:

Programudvalget forsøger at sprede kampene i Alka Superligaen geografisk, således at der er balance mellem antallet af kampe i den østlige og vestlige del af landet i hver enkelt runde.

Eksempelvis forsøger man at sikre, at alle kampene i én runde ikke spilles i eksempelvis det storkøbenhavnske område.

Rent matematisk imidlertid ikke muligt at følge hundrede procent. Hensynet til specielle ønsker fra klubberne kan ligeledes ødelægge dette delmål.


3: Hjemme- og udebane:

Udvalget arbejder med en nøgle for, at klubberne skiftevis kan spille hjemme og udekampe.

Hensigten er, at ingen klubber spiller mere end to hjemmekampe eller udekampe i træk. Men hver gang, én klub har ønsker eller restriktioner, og gerne vil have to eller flere hjemme- eller udekampe i træk, så får det naturligvis tilsvarende konsekvenser for ét eller flere andre hold!


4: Ulige antal hjemme- og udekampe:

Med de af klubberne vedtagne 33 spillerunder mødes klubberne tre gange årligt, og kommer dermed til at spille et ulige antal hjemme- og udekampe i samme sæson.

Programudvalget forsøger over sæsonerne at tage højde for, at klubberne kommer til at spille det samme antal ude- og hjemmekampe i deres indbyrdes opgør.

Der er imidlertid eksempler på klubber, der afstår fra hjemmebanefordelen enten på grund af ombygningen af eget stadion eller mindre kapacitet på hjemmebanen og dermed mulighed for større entréindtægt fra en udebanekamp.


5: ”Store kampe”:

Viasat (MTG) har et generelt ønske om, at ”store” Alka Superliga-opgør ikke spilles i perioden med Champions League- og UEFA Cup-kampe. Specielt i starten af de europæiske klubturneringer.

Alka Superliga-klubberne har derimod ingen fælles, defineret holdning eller målsætning for ”store” Alka Superliga-kampes placering i forhold til klubbernes internationale kampe og dermed ønsker til ”stærke” eller ”svage” modstandere før disse kampe, som programudvalget kan arbejde efter.

Udvalget har på grund af de øvrige hensyn vanskeligt ved at opfylde Viasats (MTGs) ønsker på dette område.


Oprykkerne:

Programudvalget kan naturligvis ikke begynde at tage sportslige hensyn til én eller flere klubber indenfor i Alka Superligaen.

Alligevel forsøger udvalget at hjælpe nyoprykkerne godt i gang.

Igen på dette punkt kan der være specielle ønsker fra de pågældende klubber, der betyder, at nyoprykkernes program måske omfatter udekampe mod de traditionelle tophold i begyndelsen af turneringen. Eksempelvis kan den korte forberedelsesperiode betyde, at klubberne skal bruge nogle kampe før man sikkerhedsmæssigt er gearet til en hjemmekamp med mange medrejsende tilskuere.  

TV-transmission af kampe:

Som udgangspunkt programlægges kampene i Alka Superligaen af DBU's Programudvalg til afvikling på søndage eller på enkelte såkaldte midtugerunder, primært på onsdage og torsdage.

Klubberne og Divisionsforeningen har, som et tillæg til den eksisterende TV-aftale, accepteret at Viasat (MTG) fra starten af efteråret 2007, i spillerunder programlagt til weekender, har mulighed for at flytte én kamp til lørdag eftermiddag, fire kampe til afvikling søndag samt én kamp til transmission mandag aften.

Viasat (MTG) skal via Divisionsforeningen varsle kampflytningerne/tv-kampene til DBU senest fire uger før de pågældende kampe, og inden varslingen til DBU skal Divisionsforeningen ligeledes have indhentet klubbernes accept af de ønskede ændringer grundet TV-transmission. 

Den nuværende TV-aftale vedrører perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2012.

Flytning af kampe:

Hvis én klub ønsker en programsat kamp flyttet, kræver det almindeligvis enighed blandt de to klubber, hvorefter DM-programudvalget skal godkende flytningen. Dette gælder dog ikke ved flytninger på grund af tv-transmissioner.

Ved flytninger af kampe på grund af direkte tv-transmission af Alka Superliga-kampe træder de almindelige regler ud af funktion, idet DBU i disse tilfælde lader klubberne, Divisionsforeningen og Viasat (MTG) sikre administrationen af tv-aftalen, der på detailpunkterne er indgået mellem disse tre parter. DBU sikrer alene de praktiske konsekvenser af flytningen i forhold til blandt andet dommerpåsætning.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

1

  • Kan man nogen steder se, HVORNÅR endnu ikke fastlagte kampe bliver fastlagt - jeg tænker lige nu helt konkret på uge 36 og frem i Superligaen, men også generelt?
    02. august 2016, 13:54    
    Bjarne Petterson