Retningslinjer for ansøgning om akkreditering

Akkreditering:

Alle medier skal akkreditere sig via dbu.dk/akkreditering inden for den fastsatte deadline, typisk en uge før kamp.

For freelancefotografer og -journalister godkendes kun akkreditering, hvis man kan fremvise en aftale fra et specifikt medie.

Desuden skal der kunne fremvises et pressekort ved tvivl om fotografens rolle.

Journalister, SoMe-reportere og eksperter skal være på opgaven i Parken for et specifikt medie – og skal kunne påvise det ved tvivl.

Evt. freelance-eksperter kan akkrediteres, hvis pladsen tillader det.

Godkendte medier:

DBU følger Superligaens tilgang til godkendte medier. Der kan undtagelsesvis gives adgang for fanmedier, hvis de kan fremvise, at fotos skal bruges til fanmediet selv og pladsen tillader det.

Per default henvises der dog til DBUfoto.dk for billeder for kampen til de medier, som ikke har en fotograf tilstede, eller når fotografen ikke lever op til ovenstående.

Derudover prioriteres akkrediteringsberettigede medier til landsholdsaktiviteterne som hovedregel efter følgende, idet landsholdenes kampe betragtes som en international sportsbegivenhed:

  1. Landsdækkende medier samt i et vist omfang større regionale/lokale medier med daglig sportsdækning.
  2. Medier med naturlig redaktionel dækning af internationale sportsbegivenheder.
  3. "Alternativ vinkel”. DBU dispenserer i enkelte tilfælde for ovennævnte, såfremt det skønnes, at en konkret, alternativ journalistisk “vinkel” er acceptabel, og det tidsmæssigt og fysisk er muligt at dispensere ved den pågældende begivenhed

Kun godkendte medier har som udgangspunkt adgang til Mixed Zones og pressemøder i landsholdslejrene.

Procedure for ansøgning om akkreditering til A-landskampe for Kvinder og Herrer og U21-landsholdene:

Ansøgningen vil blive vurderet af DBU’s kommunikationsafdeling en uge inden kamp. Det pålægges selv de ansøgende medier at sikre sig, hvorvidt DBU accepterer den pågældende ansøgning.
Hvis DBU accepterer ansøgningen, udsendes en bekræftelsesmail med praktisk information.

Akkrediteringen til Herrelandsholdets kampe kan afhentes på kampstadionet fra to timer inden kick off på kampdagen ved Parkens indgang A12/presseindgang.

Til Kvindelandsholdets kampe afhentes akkreditering fra en time før kick off ved indgang 1/presseindgang på Viborg Stadion.

DBU udsteder akkrediteringer indenfor følgende kategorier:

“Journalist”.
“Fotograf”.
“Radio”.
“TV – non-rights holder””.

TV-rettighedshavere kan udelukkes akkrediteres gennem UEFA.

Din kontaktperson i forbindelse med akkrediteringer er:

Herrelandsholdet: Presseansvarlig for Herrelandsholdet Martin Borre, mabo@dbu.dk, +4526850694

Kvindelandsholdet: Media Operations Manager Mia Kjærgaard, miak@dbu.dk, +45 26172816

U21-landsholdet: Presseansvarlig for U21-landsholdet Matias Gabay-Larsen, maga@dbu.dk, +45 42491201