Retningslinjer for fotografer under landskamp

Det er DBUs ønske at sikre fotografer, reportere og teknikere/crew de bedst mulige arbejdsvilkår omkring banen ved unionens landskamp arrangementer. Idet DBU er ansvarlig overfor internationale regler samt lokale sikkerhedsforhold, skal vi bede ovennævnte - også af hensyn til egen sikkerhed - medvirke til at overholde følgende retningslinjer:

 • Fotografer skal forlade fotografrummet senest 10 minutter før kick off.

 • Alle ovennævnte grupper skal bære udleveret fotovest/bib synligt og yderst på overtøj (helt ned over overkroppen). Eneste undtagelse er eventuelle tv-studieværter.
 • Før holdfotos skal taburetter og andet materiel placeres langs tilskuerhegnet for at give mest mulig plads omkring midterlinjen.

 • Efter holdfotos og lodtrækning skal fotograferne straks indtage deres pladser bag de to mållinjer. Fotograferne skal være på plads, inden kampen fløjtes i gang.

 • Placering siddende på taburetter bag mållinjerne under begge halvlege.

  Såfremt fotografer tilbydes placering langs sidelinjen sker dette på baggrund af en individuel aftale mellem DBU og UEFA/FIFA-observatøren og dommeren, der til enhver tid kan afvise denne mulighed.

  Ved placering langs sidelinjen må dette kun ske i en linje fra mållinjen til og med kanten af straffesparksfeltet på den modsatte langside af spillerbænkene.

  Ved straffespark: Ingen bevægelse bag målene fra det øjeblik, sparkeren har lagt bolden til rette og sparket er taget.

 • Fem minutter inden kampen afslutning tillades det fotografer - i et begrænset antal - at søge op langs sidelinjen indtil fire/fem meters afstand fra nærmeste spillerbænk at indtage siddende placering til fotografering af træner ved dommerens sidste fløjt.

  Bevægelse op langs sidelinjen må som hovedregel ikke ske under kampen. Undtagelsesvis kan det dog ske, hvis det foregår i løb for ikke at genere tilskuere på de første rækker samt trænere, sundhedssektor og udskiftningsspillere.

  Det er ikke tilladt at opholde eller bevæge sig langs sidelinjen ved spillerbænkene under kampen. DBU's anvisning af placering skal overholdes. 

 • Absolut ingen adgang ind på banen på noget tidspunkt (ved banen forstås græsbelagte områder).

 • Ophold på baneområdet må alene ske mellem stakittet til tribunerne og bandereklamerne, aldrig på den side af bandereklamerne, der vender ind mod banen. På områder langs sidelinjerne, hvor der ikke er opsat bandereklamer er ophold alene tilladt på grusområderne. Græsset må aldrig betrædes.

  Denne regel gælder både før, under og efter kampen. Ligeledes under eventuelle ceremonier og improviseret sejrsglæde.

 • Kontrollørernes anvisninger skal efterkommes. Såfremt anvisninger er genstand for disputs efterleves kontrollørernes anmodning og en DBU medarbejder kan kontaktes for eventuel justering.

Undtaget fra ovenstående regler er DBU's officielle fotografer, for hvem der gælder individuelle aftaler. Officielle DBU fotografer er iført vest påtrykt denne status.

En overtrædelse af disse regler vil i henhold til aftale mellem DBU og Danske Sportsjournalister medføre bortvisning samt, at den pågældende og dennes medie kan miste retten til akkreditering.

Fotograferne opfordres til at respektere, at publikum på de forreste rækker, der har betalt for at komme til fodbold, ikke vil blive generet af stående eller gående fotografer under spillet, hvorfor bevægelse væk mållinje som hovedregel ikke tillades.