MENU

Gilleleje FK //

Række Pulje
Serie 3 Pulje 1 Kontakt Info
Serie 5 - Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U17 Drenge 2 (04) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U16 Drenge 2 (05) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U16 Piger 2 (05) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U15 Drenge 1 (06) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U14 Drenge 2 (07) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U14 Piger 8-mands 2 (07) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U12 Drenge SU 8-mands (09) Efterår Pulje 2 Kontakt Info
U12 Drenge 3 8-mands (09) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U11 Drenge 2 8-mands (10) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U11 Drenge 4 8-mands (10) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U10 drenge 5-mands (11) 3-Efterårsserie 23/8 Pulje 4 Kontakt Info
U10 drenge 5-mands (11) 3-Efterårsserie 13/9 Pulje 1, 2 baner Kontakt Info
U10 drenge 5-mands (11) 3-Efterårsserie 27/9 Pulje 1 Kontakt Info
U10 drenge 5-mands (11) 3-Efterårsserie 4/10 Pulje 4 Kontakt Info
U10 pige 5-mands (11) beg-Efterårsserie 23/8 Pulje 1 Kontakt Info
U10 pige 5-mands (11) beg-Efterårsserie 23/8 Pulje 1 Kontakt Info
U10 pige 5-mands (11) beg-Efterårsserie 13/9 Pulje 1 Kontakt Info
U10 pige 5-mands (11) beg-Efterårsserie 13/9 Pulje 1 Kontakt Info
U10 pige 5-mands (11) beg-Efterårsserie 27/9 Pulje 1 Kontakt Info
U10 pige 5-mands (11) beg-Efterårsserie 27/9 Pulje 1 Kontakt Info
U10 pige 5-mands (11) beg-Efterårsserie 4/10 Pulje 1, 2 baner Kontakt Info
U10 pige 5-mands (11) beg-Efterårsserie 4/10 Pulje 1, 2 baner Kontakt Info
U8 drenge 5-mands (13) begynder - 12. september Pulje 3 Kontakt Info
U8 drenge 5-mands (13) begynder - 19. september Pulje 5 Kontakt Info
U8 drenge 5-mands (13) begynder -3.oktober Medalje Pulje 6 Kontakt Info
U7 drenge 3-mands (14) - 12. september Pulje 13 Kontakt Info
U7 drenge 3-mands (14) - 19. september Pulje 7 Kontakt Info
U7 drenge 3-mands (14) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 9 Kontakt Info

Log ind