FC Lejre

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 2 Pulje 3
Serie 4 - Efterår Pulje 11
8:8 Kvindesenior 2 - Efterår Pulje 4
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
U19
U19 Drenge 2 (06-07) Efterår Pulje 2
U19 Drenge 2 (06-07) Efterår Pulje 3
U17
U17 Drenge 3 (08) Efterår Pulje 4
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
U16
U16 Drenge 3 (09) Efterår Pulje 3
U16 Piger 2 (09) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
U15
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 3
U15 Drenge 4 (10) Efterår Pulje 3
8:8 U15 Piger (10) Efterår L
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
U13
8:8 U13 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
U12
U12 Drenge 3 8:8 (13) Efterår Pulje 4
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 5
U12 Piger 1 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Piger 2 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 Piger 3 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U11
U11 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 4
U11 Drenge 4 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U10
U10 drenge 5:5 (14) 2 - 28. april Pulje 2
U10 drenge 5:5 (14) 2 - 16. juni Medaljestævne Pulje 2
U10 drenge 5:5 (14) beg. - 28. april Pulje 2
U10 drenge 5:5 (14) beg. - 16. juni Medaljestævne Pulje 2
U10 drenge 5:5 (14) beg. - 16. juni Medaljestævne Pulje 2
U9
U9 drenge 5:5 (15) 3 - 27. april Pulje 3
U9 drenge 5:5 (15) 3 - 27. april Pulje 3
U9 drenge 5:5 (15) 3 - 11. maj Pulje 4
U9 drenge 5:5 (15) 3 - 15. juni Medaljestævne Pulje 10
U9 piger 5:5 (15) begynder - 15. juni Medaljestævn Pulje 2
U8
U8 drenge 5:5 (16) 1 - 27. april Pulje 2
U8 drenge 5:5 (16) 1 - 11. maj Pulje 2
U8 drenge 5:5 (16) 3 - 27. april Pulje 4
U8 drenge 5:5 (16) 3 - 11. maj Pulje 2
U8 drenge 5:5 (16) 3 - 15. juni Medaljestævne Pulje 3
U8 drenge 5:5 (16) 3 - 15. juni Medaljestævne Pulje 3
U8 drenge 5:5 (16) 3 - 15. juni Medaljestævne Pulje 3
U7
U7 drenge 3:3 (17) - 27. april Pulje 19
U7 drenge 3:3 (17) - 27. april Pulje 20
U7 drenge 3:3 (17) - 15. juni Medaljestævne Pulje 20
U7 drenge 3:3 (17) - 15. juni Medaljestævne Pulje 21
U7 drenge 3:3 (17) - 15. juni Medaljestævne Pulje 21

Log ind