MENU

FC Skanderborg //

Hold Pulje
Sydbank Pokalen 2021/22 Pulje 1 Info
U19 Drenge Liga 1 (2003-04) 11M - efterår 2021 Pulje 302 Info
U19 Drenge Liga 4(2003-04) 11/9M-efterår 21 ombryd Pulje 383 Info
U19 Drenge/11 (2003-04) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U17 Drenge Liga 1 (2005) 11M - efterår 2021 Pulje 402 Info
U17 Drenge Liga 1 (2005) 11M - forår 2022
U17 Drenge Liga 3 (2005) 11M - efterår 2021 ombryd Pulje 436 Info
U17 Drenge Liga 1 - Vinterturnering (2005) 11M Pulje 103 Info
U17 Drenge/11 (2005) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U16 Drenge Liga 3 (2006) 11M - efterår 2021 Pulje 463 Info
U16 Drenge Liga 5 (2006) 11M/9M - efterår 2021 Pulje 487 Info
U16 Piger Liga 1 (2006) 11M - efterår 2021 ombryd Pulje 841 Info
U16 Drenge/11 (2006) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U16 Piger/11 (2006) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U15 Drenge Liga 2B (2007) 11M - efterår 2021 Pulje 516 Info
U15 Drenge Liga 4 (2007) 11M - efterår 2021 Pulje 536 Info
U15 Drenge Liga 5 (2007) 11M/9M - efterår 2021 Pulje 562 Info
U15 Piger Liga 3 (2007) 11M/9M - efterår 2021 ombr Pulje 980 Info
U15 Drenge Liga 2 - Vinterturnering (2007) 11M Pulje 111 Info
U15 Drenge/11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U15 Piger/11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U14 Drenge Liga 2B (2008) 11M - efterår 2021 Pulje 614 Info
U14 Drenge Liga 4 (2008) 11M - efterår 2021 Pulje 647 Info
U14 Piger Liga 2 (2008) 11M - efterår 2021 ombryd Pulje 987 Info
U14 Drenge/11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U14 Piger/11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U13 Drenge Liga 3 (2009) 8M - efterår 2021 Pulje 737 Info
U13 Drenge Liga 4 (2009) 8M - efterår 2021 Pulje 752 Info
U13 Drenge Liga 2A (2009) 8M - efterår 2021 ombryd Pulje 764 Info
U13 Drenge Liga 2 - Vinterturnering (2009) 11M Pulje 127 Info
U13 Drenge/8 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U13 Piger/8 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U12 Drenge kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 2 Info
U12 Drenge kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 19 Info
U12 Piger kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 114 Info
U11 Drenge Kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 77 Info
U11 Drenge Kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 95 Info
U11 Piger kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 134 Info
Herresenior Liga 1 Futsal (4/12-2021) Pulje 1 Info
Herresenior Liga 1 Futsal (4/12-2021) Pulje 1 Info
Herresenior Liga 3 Futsal (14/11-2021) Pulje 2 Info
Herresenior Liga 3 Futsal (4/12-2021) Pulje 2 Info
Herresenior Liga 3 Futsal (4/12-2021) Pulje 2 Info
ØOB Oldboys 35 år 11 mands Kreds 4 Info
ØOB Oldboys 45 år 7 mands Kreds 15 Info
U17 Drenge Liga 3 - Vinterturnering (2005) 11M Pulje 5 Info
U16 Drenge Liga 3 - Vinterturnering (2006) 11M Pulje 6 Info
U16 Piger Liga 2 - Vinterturnering (2006) 11M Pulje 38 Info
U15 Drenge Liga 4 - Vinterturnering (2007) 11M Pulje 14 Info
U15 Drenge Liga 5 - Vinterturnering (2007) 11M Pulje 16 Info
U15 Piger Liga 2 - Vinterturnering (2007) 11M Pulje 40 Info
U14 Drenge C - Vinterturnering (2008) 8M Pulje 28 Info
U14 Piger Liga 3 - Vinterturneringen (2008) 11M Pulje 45 Info
U13 Drenge Liga 4 - Vinterturnering (2009) 11M Pulje 32 Info
U13 Drenge C - Vinterturnering (2009) 8M Pulje 36 Info
U13 Piger Liga 3 - Vinterturnering (2009) 11M Pulje 49 Info
U13 Drenge Liga 2 INDE (2009) - (12/12-2021) Pulje 17 Info
U13 Drenge Liga 2 INDE (2009) - (12/12-2021) Pulje 18 Info
U13 Drenge Liga 3 INDE (2009) - (12/12-2021) Pulje 21 Info
U13 Piger Liga 3 INDE (2009) - (20/11-2021) Pulje 34 Info
U13 Piger Liga 3 INDE (2009) - (20/11-2021) Pulje 35 Info
U13 Piger Liga 3 INDE (2009) - (12/12-2021) Pulje 41 Info
U13 Piger Liga 3 INDE (2009) - (12/12-2021) Pulje 39 Info
U13 Drenge Liga 3 Futsal (2009) - (4/12-2021) Pulje 12 Info
U12 Drenge A INDE (2010) - (21/11-2021) Pulje 36 Info
U12 Drenge B INDE (2010) - (21/11-2021) Pulje 38 Info
U12 Drenge B INDE (2010) - (21/11-2021) Pulje 38 Info
U12 Drenge C INDE (2010) - (21/11-2021) Pulje 41 Info
U11 Piger A INDE (2011) - (20/11-2021) Pulje 50 Info
U11 Piger A INDE (2011) - (12/12-2021) Pulje 59 Info
U11 Piger B INDE (2011) - (20/11-2021) Pulje 52 Info
U11 Piger B INDE (2011) - (12/12-2021) Pulje 61 Info
U11 Drenge B Region 3 Futsal (2011) - (4/12-2021) Pulje 16 Info
U11 Drenge C Region 3 Futsal (2011) - (4/12-2021) Pulje 17 Info
U11 Drenge C Region 3 Futsal (2011) - (4/12-2021) Pulje 17 Info
U10 Drenge A Kunstgræs (2012) 5M (27./28. nov) Pulje 2 Info
U10 Drenge B Kunstgræs (2012) 5M (27./28. nov) Pulje 8 Info
U10 Drenge C Kunstgræs (2012) 5M (27./28. nov) Pulje 17 Info
U10 Drenge B INDE (2012) - (21/11-2021) Pulje 59 Info
U10 Drenge B INDE (2012) - (11/12-2021) Pulje 68 Info
U10 Drenge B INDE (2012) - (11/12-2021) Pulje 67 Info
U10 Drenge C INDE (2012) - (21/11-2021) Pulje 63 Info
U10 Drenge C INDE (2012) - (11/12-2021) Pulje 74 Info
U10 Piger B INDE (2012) - (21/11-2021) Pulje 68 Info
U10 Piger B INDE (2012) - (11/12-2021) Pulje 77 Info
U9 Drenge B INDE (2013) - (20/11-2021) Pulje 74 Info
U9 Drenge B INDE (2013) - (20/11-2021) Pulje 75 Info
U9 Drenge B INDE (2013) - (12/12-2021) Pulje 82 Info
U9 Drenge B INDE (2013) - (12/12-2021) Pulje 83 Info
U9 Drenge C INDE (2013) - (20/11-2021) Pulje 81 Info
U9 Drenge C INDE (2013) - (12/12-2021) Pulje 87 Info
U9 Piger B INDE (2013) - (20/11-2021) Pulje 86 Info
U9 Piger B INDE (2013) - (20/11-2021) Pulje 86 Info
U9 Piger B INDE (2013) - (12/12-2021) Pulje 92 Info
U9 Piger B INDE (2013) - (12/12-2021) Pulje 92 Info
U8 Drenge A Kunstgræs (2014) 5M (27./28. nov) Pulje 36 Info
U8 Drenge B Kunstgræs (2014) 5M (27./28. nov) Pulje 39 Info
U8 Drenge C Kunstgræs(2014) 5M (27./28. nov) Pulje 46 Info
U8 Drenge B INDE (2014) - (21/11-2021) Pulje 94 Info
U8 Drenge B INDE (2014) - (11/12-2021) Pulje 99 Info
U8 Drenge C INDE (2014) - (21/11-2021) Pulje 99 Info
U8 Drenge C INDE (2014) - (11/12-2021) Pulje 105 Info
U8 Piger C INDE (2014) - (21/11-2021) Pulje 108 Info
U8 Drenge A Region 3 Futsal (2014) - (4/12-2021) Pulje 20 Info
U8 Drenge B Region 3 Futsal (2014) - (4/12-2021) Pulje 21 Info
U7 Drenge 3M INDE (2015) - (20/11-2021) Pulje 121 Info
U7 Drenge 3M INDE (2015) - (20/11-2021) Pulje 123 Info
U7 Drenge 3M INDE (2015) - (20/11-2021) Pulje 122 Info
U7 Drenge 3M INDE (2015) - (20/11-2021) Pulje 120 Info
U7 Drenge 3M INDE (2015) - (12/12-2021) Pulje 120 Info
U7 Drenge 3M INDE (2015) - (12/12-2021) Pulje 118 Info
U7 Drenge 3M INDE (2015) - (12/12-2021) Pulje 121 Info
U7 Drenge 3M INDE (2015) - (12/12-2021) Pulje 119 Info
U7 Piger 3M INDE (2015) - (20/11-2021) Pulje 129 Info

Log ind