MENU

BPI //

Ryd
Hold Pulje
U19
U19 Drenge Liga 1 (2005-06) 11:11 - efterår 2023 Pulje 302
U19 Drenge Liga 3 (05-06) 11:11 - efterår 23 ombr Pulje 367
U19 Drenge/11:11 (2005-06) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U17
U17 Drenge Liga 1 (2007) 11:11 - efterår 2023 Pulje 402
U17 Drenge Liga 3 (07) 11:11/9:9 -efterår 23 ombr Pulje 449
U17 Drenge Liga 3 (07) 11:11/9:9 -efterår 23 ombr Pulje 448
U17 Drenge/11:11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U17 Drenge Liga 2 (2007) 11:11 - Vinter Pulje 16
U17 Drenge Liga 3 (2007) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 19
U16
U16 Drenge Liga 5(2008)11:11/9:9-efterår 2023 ombr Pulje 488
U16 Drenge Liga 4/5 (08) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 36
U15
U15 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2023 Pulje 514
U15 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - efterår 2023 Pulje 541
U15 Drenge Liga 5 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2023 Pulje 564
U15 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - Vinter Pulje 43
U15 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - Vinter Pulje 59
U15 Drenge Liga 5 (2009) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 68
U14
U14 Drenge Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2023 Pulje 613
U14 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2023 Pulje 630
U14 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - efterår 2023 Pulje 652
U14 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2023 Pulje 678
U14 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge Liga 2 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 71
U14 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 80
U14 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 88
U14 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 97
U14 Drenge C (2010) 8:8 - Vinter Pulje 15
U13
U13 Drenge Liga 2 (2011) 8:8 - efterår 2023 ombryd Pulje 714
U13 Drenge Liga 4 (2011) 8:8 - efterår 2023 ombryd Pulje 739
U13 Drenge Liga 5 (2011) 8:8 - efterår 2023 ombryd Pulje 763
U13 Drenge Liga 6 (2011) 8:8 efterår 2023 ombryd Pulje 781
U13 Drenge/8:8 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 113
U13 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 130
U13 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 140
U13 Drenge C (2011) 8:8 - Vinter Pulje 27
U12
U12 Drenge kunstgræsturnering (2012) - 2. stævne Pulje 30
U12 Drenge B INDE (2012) - (09/12-2023) Pulje 46
U12 Drenge C INDE (2012) - (09/12-2023) Pulje 51
U12 Drenge C INDE (2012) - (09/12-2023) Pulje 51
U12 Drenge B Region 3 Futsal (2012) - (25/11-2023) Pulje 1
U8
U8 Drenge C INDE (2016) - (09/12-2023) Pulje 130
U8 Drenge C INDE (2016) - (09/12-2023) Pulje 131

Log ind