MENU

VRI //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Pokalen 2022/23 Pulje 1
Herre-DS 2022-23 Pulje 4
Herrer Serie 3 - Efterår 2022 Pulje 38
Herrer Serie 3 - Efterår 2022 Pulje 40
Herrer Serie 3 - Efterår 2022 Pulje 39
Herrer Serie 4 - Efterår 2022 Pulje 75
Herrer Serie 5.2 11M/9M ombrydning - Efterår 2022 Pulje 284
Herre C1 (+16) 7M - Efterår 2022 Pulje 131
Herre C1 (+16) 7M - Efterår 2022 Pulje 131
ØOB Oldboys 45 år 11 mands Kreds 9
ØOB Oldboys 55 år 7 mands Kreds 17
ØOB Oldboys 55 år 7 mands Kreds 18
ØOB Oldboys 60 år 11 mands Kreds 12
ØOB Oldboys 60 år 7 mands Kreds 20
U19
U19 Drenge Liga 4(2004-05) 11/9M-efterår 22 ombryd Pulje 367
U16
U16 Drenge Liga 1 (2007) 11M - efterår 2022 Pulje 451
U16 Drenge Liga 3 (2007) 11M - efterår 2022 Pulje 463
U15
U15 Drenge Liga 5 (2008) 11M/9M - efterår 2022 Pulje 560
U14
U14 Drenge Liga 4 (2009) 11M - efterår 2022 Pulje 647
U14 Drenge/11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge Liga 2A (2009) 11M - efterår 2022 Pulje 612
U13
U13 Drenge Liga 1B (2010) 8M-efterår 2022 ombrydn Pulje 761
U13 Drenge Liga 2B (2010) 8M - efterår 2022 ombryd Pulje 769
U13 Drenge Liga 4 (2010) 8M - efterår 2022 ombryd Pulje 785
U13 Drenge Liga 1B (2010) 11M - 10. september Pulje 1
U13 Drenge Liga 2 (2010) 11M - 10. september Pulje 2
U13 Drenge Liga 3 (2010) 11M - 11. september Pulje 4
U12
U12 Drenge A1 (11) 8M - ombrydning - efterår 2022 Pulje 3
U12 Drenge A2 (2011) 8M - Efterår 2022 Pulje 52
U12 Drenge B2 (2011) 8M - Efterår 2022 Pulje 72
U11
U11 Drenge A1 (12) 8M - ombrydning - efterår 2022 Pulje 14
U11 Drenge B1 (2012) 8M - Efterår 2022 Pulje 12
U11 Piger B (2012) 8M - Efterår 2022 Pulje 112
U11 Piger C (2012) 8M - Efterår 2022 Pulje 120
U11 Drenge C (2012) 5M - Efterår 2022 Pulje 501
U10
U10 Drenge A1 (13) 5M - ombrydning - efterår 2022 Pulje 25
U10 Drenge B (2013) 5M - Efterår 2022 Pulje 519
U10 Drenge C (2013) 5M - Efterår 2022 Pulje 542
U10 Piger B (2013) 5M - Efterår 2022 Pulje 731
U10 Piger C (2013) 5M - Efterår 2022 Pulje 737
Safari Fodbold Cup - U10 Drenge B (2013) 5M Pulje 63
Safari Fodbold Cup - U10 Drenge B (2013) 5M Pulje 63
U9
U9 Drenge A (2014) 5M - Efterår 2022 Pulje 563
U9 Drenge B (2014) 5M - Efterår 2022 Pulje 573
U9 Drenge B (2014) 5M - Efterår 2022 Pulje 571
U9 Drenge C (2014) 5M - Efterår 2022 Pulje 594
U8
U8 Drenge B (2015) 5M - Efterår 2022 Pulje 626
U8 Drenge B (2015) 5M - Efterår 2022 Pulje 624
U8 Drenge B (2015) 5M - Efterår 2022 Pulje 626
Safari Fodbold Cup - U8 Drenge B (2015) 5M Pulje 39
Safari Fodbold Cup - U8 Drenge B (2015) 5M Pulje 40
Safari Fodbold Cup - U8 Drenge B (2015) 5M Pulje 40
U7
U7 Drenge (2016) 3M - søndag d. 9. oktober Pulje 298
U7 Drenge (2016) 3M - søndag d. 9. oktober Pulje 298
U7 Drenge (2016) 3M - søndag d. 9. oktober Pulje 297
U7 Drenge (2016) 3M - søndag d. 9. oktober Pulje 297
U7 Drenge (2016) 3M - søndag d. 9. oktober Pulje 298
U6
U6 Drenge (2017) 3M - søndag d. 9. oktober Pulje 344
U6 Drenge (2017) 3M - søndag d. 9. oktober Pulje 344
U6 Drenge (2017) 3M - søndag d. 9. oktober Pulje 344
Safari Fodbold Cup - U6 Drenge (2017) 3M Pulje 3
Safari Fodbold Cup - U6 Drenge (2017) 3M Pulje 4
Safari Fodbold Cup - U6 Drenge (2017) 3M Pulje 5

Log ind