MENU

Vinding SF //

Hold Pulje
Sydbank Pokalen 2021/22 Pulje 1 Info
U19 Drenge Liga 2 (2003-04) 11M- forår 2022
U19 Drenge Liga 2 (2003-04) 11M-efterår 21 ombryd Pulje 363 Info
U19 Drenge Liga 4(2003-04) 11/9M-efterår 21 ombryd Pulje 386 Info
U19 Drenge Liga 2 - Vinterturnering (2003-04) 11M Pulje 101 Info
U16 Drenge Liga 2 (2006) 11M - efterår 2021 Pulje 457 Info
U16 Drenge Liga 2 - Vinterturnering (2006) 11M Pulje 109 Info
U16 Drenge/11 (2006) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U15 Drenge Liga 3 (2007) 11M - efterår 2021 Pulje 526 Info
U15 Piger Liga 1B (2007) 11M - forår 2022
U15 Piger Liga 2 (2007) 11M - efterår 2021 ombryd Pulje 976 Info
U15 Drenge/11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U15 Piger/11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U14 Drenge Liga 3 (2008) 11M - efterår 2021 Pulje 626 Info
U14 Drenge/11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U13 Drenge Liga 4 (2009) 8M - efterår 2021 Pulje 750 Info
U13 Drenge Liga 2B (2009) 8M - efterår 2021 ombryd Pulje 769 Info
U13 Piger Liga 1 (2009) 8M - efterår 2021 ombryd Pulje 994 Info
U13 Drenge Liga 2 - Vinterturnering (2009) 11M Pulje 128 Info
U13 Piger Liga 1 - Vinterturnering (2009) 11M Pulje 203 Info
U13 Drenge/8 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U13 Piger/8 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U12 Drenge kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 9 Info
U12 Drenge kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 46 Info
U11 Drenge A1 (2011) 8M - ombrydning efterår 2021 Pulje 13 Info
U11 Drenge A1 (2011) 8M - Vinter 2021/22 Pulje 13 Info
U11 Drenge Kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 104 Info
Kvinder C - Vinterturnering 7M Pulje 1 Info
U19 Drenge Liga 4-Vinterturnering (2003-2004) 11M Pulje 4 Info
U15 Drenge Liga 3 - Vinterturnering (2007) 11M Pulje 12 Info
U15 Piger Liga 3 - Vinterturnering (2007) 11M Pulje 41 Info
U15 Piger C - Vinterturneringen (2007) 8M Pulje 43 Info
U14 Drenge Liga 3 - Vinterturnering (2008) 11M Pulje 21 Info
U13 Drenge C - Vinterturnering (2009) 8M Pulje 37 Info
U13 Piger Liga 2 INDE (2009) - (20/11-2021) Pulje 33 Info
U13 Piger Liga 3 INDE (2009) - (12/12-2021) Pulje 41 Info
U10 Drenge B INDE (2012) - (21/11-2021) Pulje 59 Info
U10 Drenge B INDE (2012) - (21/11-2021) Pulje 60 Info
U10 Drenge B INDE (2012) - (11/12-2021) Pulje 70 Info
U10 Drenge B INDE (2012) - (11/12-2021) Pulje 71 Info
U10 Piger C INDE (2012) - (11/12-2021) Pulje 79 Info
U9 Drenge A Kunstgræs (2013) 5M (27./28. nov) Pulje 22 Info
U9 Piger C INDE (2013) - (20/11-2021) Pulje 88 Info
U9 Piger C INDE (2013) - (12/12-2021) Pulje 94 Info
U8 Drenge A INDE (2014) - (21/11-2021) Pulje 90 Info
U8 Drenge A INDE (2014) - (11/12-2021) Pulje 96 Info
U8 Drenge B INDE (2014) - (21/11-2021) Pulje 96 Info
U8 Drenge B INDE (2014) - (11/12-2021) Pulje 101 Info
U8 Drenge C INDE (2014) - (21/11-2021) Pulje 101 Info
U8 Drenge C INDE (2014) - (21/11-2021) Pulje 102 Info
U6 Drenge 3M INDE (2016) - (12/12-2021) Pulje 140 Info
U6 Drenge 3M INDE (2016) - (12/12-2021) Pulje 139 Info

Log ind