MENU

Ribe BK //

Hold Pulje
U19 Drenge Liga 3 (2003-04) 11M-efterår 21 ombryd Pulje 373 Info
U17 Drenge Liga 4 (2005) 11M/9M-efterår 21 ombrydn Pulje 445 Info
U15 Drenge Liga 4 (2007) 11M - efterår 2021 Pulje 539 Info
U15 Piger Liga 3 (2007) 11M/9M - efterår 2021 ombr Pulje 981 Info
U14 Drenge Liga 3 (2008) 11M - efterår 2021 Pulje 628 Info
U14 Piger Liga 2 (2008) 11M - efterår 2021 ombryd Pulje 987 Info
U13 Piger Liga 2 (2009) 8M - efterår 2021 ombryd Pulje 999 Info
U11 Drenge Kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 97 Info
U17 Drenge Liga 3+4 (2005) - VINTER - 11M Pulje 3 Info
U15 Piger Liga 2 - inde (2007+08) - 2. stævne Pulje 180 Info
U15 Drenge C(2007/08) - VINTER - 8M Pulje 30 Info
U14 Drenge Liga 3+4 (2008) - VINTER - 11M Pulje 11 Info
U13 Piger Liga 1+2 - inde (2009) - 2. stævne Pulje 173 Info
U13 Drenge Liga 3+4 (2009) - VINTER - 11M Pulje 16 Info
U12 Piger - inde (2010) - 2. stævne Pulje 167 Info
U11 Drenge B - inde (2011) - 2. stævne Pulje 78 Info
U11 Drenge B - inde (2011) - 2. stævne Pulje 79 Info
U10 Drenge C - inde (2012) - 2. stævne Pulje 69 Info
U10 Drenge A/B (2012) 5M - Kunstgræs - 27/28-11 Pulje 7 Info
U9 Drenge B - inde (2013) - 2. stævne Pulje 39 Info
U9 Drenge C - inde (2013) - 2. stævne Pulje 50 Info
U9 Drenge A/B (2013) 5M - Kunstgræs - 27/28-11 Pulje 5 Info
U9 Drenge C (2013) 5M - Kunstgræs - 27/28-11 Pulje 6 Info
U8 Drenge B - inde (2014) - 2. stævne Pulje 21 Info
U7 Drenge - inde (2015) - 2. stævne Pulje 10 Info
U7 Drenge - inde (2015) - 2. stævne Pulje 10 Info
U7 Drenge - inde (2015) - 2. stævne Pulje 11 Info
U6 Drenge - inde (2016) - 2. stævne Pulje 4 Info
U6 Drenge - inde (2016) - 2. stævne Pulje 4 Info

Log ind