DBU's udvalg og komiteer

Governance- og Udviklingskomite DBU's Governance- og Udviklingkomite

DBU’s bestyrelse er ansvarlig for den politiske linje i forhold til VM i Qatar i 2022.

DBU’s Governance- og Udviklingskomite, med forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt i formandsstolen, er ansvarlig fagkomité, og refererer direkte til bestyrelsen i dette spørgsmål. 

Komiteen har spørgsmålet om Qatar som et fast punkt på sine dagsordener, og har inddraget en lang række fageksperter i komiteens drøftelser om og holdninger til VM i Qatar i 2022. 

Komiteen har desuden nedsat et Etisk Udvalg, der behandler de etiske aspekter vedrørende deltagelse i VM i Qatar 2022.