Uddannelse

UEFA A
UEFA A

UEFA A

Uddannelsen henvender sig til trænere med gyldig B-licens, der ønsker at arbejde på højt ungdoms- eller seniorniveau. 

Eksamen
Eksamen

Eksamen

For kursister der har gennemført UEFA A.

UEFA A-Licens
UEFA A-Licens
A

UEFA A-Licens

UEFA Youth A
UEFA Youth A

UEFA Youth A

Uddannelsen henvender sig til dig der vil specialisere dig i træning af elitespillere i alderen 15-21 år. 

UEFA A

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig med gyldig B-licens, der ønsker at arbejde på højt ungdoms- eller senior-niveau. 

Formål og indhold
Et elitetrænerjob i Danmark stiller store krav både menneskeligt og fodboldfagligt. Trænerens mange roller kræver ballast og en god uddannelse. UEFA A uddannelsen kommer omkring mange af de udfordringer trænere møder som ansvarlige for elitehold i ungdoms- eller seniorregi. Uddannelsen har sit fokus på implementering af spillestil og ledelse af spil på stor bane (11-mandsfodbold).

På UEFA A arbejdes der blandt andet med 

 • Udvikling og implementering af spillestil
 • Aktivitetsplan
 • Scouting og kampanalyse
 • Ledelse af spil på stor bane (Hel-del-Hel metoden)
 • Studieture
 • Fodboldledelse – PAEI (360 graders analyse)
 • 3 supervisioner i egen klub med deltagelse af trænere fra din gruppe og jeres trænerudvikler.
 • Logbog fra træning og kamp i egen klub
 • Fysiologi og testning
 • Idrætsmedicin
 • Kost og ernæring
 • Individuelt projekt i selvvalgt emne (20-30 sider)
 • Dommergrundkursus og eksamen - for deltagere der ikke har bestået dommergrundkurset i forvejen.
 • Talentudvikling i Danmark og udlandet.

Trænere på UEFA A skal forvente et travlt år med hjemmearbejde, hvor især det individuelle projekt er tidskrævende. 

Afvikling
Et UEFA A-hold består af 24 trænere og 4 trænerudviklere. Undervisningsformen er en blanding af oplæg fra trænerudviklerne, eksterne oplægsholdere samt gruppe og plenumdiskussioner. Det forventes at du deltager aktivt i forløbet, overholder aftalte deadlines og indgår løbende i dialog med din trænerudvikler og medstuderende.

DBU Træneruddannelse kan tage beslutning om at afbryde dit UEFA A-forløb, hvis aftaler og deadlines gentagende gange ikke overholdes. 

DBU Træneruddannelse ønsker at give dig så gode forudsætninger for læring og udvikling som muligt. Vi forventer derfor, at din nærmeste leder i klubben samarbejder, således, at vi i fællesskab kan støtte din udvikling gennem hele forløbet. 

Uddannelsen er estimeret til min. 180 timer - forvent dog et endnu større tidsforbrug til opgaver undervejs.

UEFA A afvikles i udgangspunktet således:

Introweekend: januar

Studietur: 4-5 dage uge 7 eller 8

Midtvejsforløb: uge 26 el. 27

Studietur: 4-5 dage i perioden uge 37-39

Afslutningsweekend: start december

I løbet af uddannelsen skal din træning superviseres min. 3 gange af din trænerudvikler og kursister fra din gruppe. Træningerne vurderes af din trænerudvikler. Ved 3. supervision deltager også en ekstra trænerudvikler som opponent/censor. Denne er med til at vurdere din træning. Alle supervisioner skal bestås på tilfredsstillende vis før du kan indstilles til eksamen. 

Vurderer trænerudvikleren at der er behov, er det muligt at tilkøbe en ekstra supervision.   

Der er krav om fuld deltagelse på uddannelsen.

Det officielle sprog er dansk. Ansøgere skal kunne forstå, tale og skrive dansk på et rimeligt niveau

Optagelseskrav
Gyldig UEFA B-licens med god vurdering fra DBU B3-træner/UEFA  B2)
Du skal efter afsluttet B-uddannelsesforløb have erfaring fra minimum 2 års aktiv trænergerning i ungdoms- eller seniortræning (11-mandsfodbold). 
DBU Træneruddannelse har en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og din praktiske erfaring. Derfor dette krav.

Optagelse på UEFA A er altid en udvælgelse blandt mange kompetente ansøgere. Alle ansøgninger vurderes individuelt af DBU Træneruddannelse. Trænere der arbejder med spillere på elite-niveau prioriteres først.

I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt. Afslag betyder dog ikke, at du er garanteret plads ved senere ansøgning. 

Kompetence
Efter 100% gennemført uddannelse indstilles du til UEFA A-eksamen. Når eksamen er bestået, har du mulighed for at benytte titlen UEFA A-licenstræner. Som UEFA A-licenstræner er du kvalificeret til at træne elitehold i henhold til DBU´s licenssystem og gældende UEFA regler. 

Læs mere om UEFA A-eksamen hér.

Ønsker du ikke at afslutte forløbet med eksamen, modtager du et bevis på gennemført uddannelse.

Mødepligt
Der er er krav om 100% fremmøde. Hvis du udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et uddannelsesbevis. Det er ikke muligt at færdiggøre uddannelsen på andre hold.

Pris 
Kr. 72.000,- 

Priser inkluderer undervisning, materialer, ophold, studieture og forplejning.

Indenrigstransport og eventuelle ekstra overnatninger i forbindelse med uddannelsen og studieture er for egen regning.

Kursusgebyret indbetales i én rate i november måned.
I tilfælde af manglende betaling vil du få besked på at stoppe på uddannelsen eller hurtigst muligt at finde anden betaler.

Gebyr for eksamen er ikke inkluderet i prisen. 

Betingelser ved framelding

 • Indtil 20 dage før uddannelsesstart refunderes 100% til indbetaler.
 • Senere end 20 dage før uddannelsesstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.
 • Senest 20 dage før første studietur tilbagebetales 80% af gebyret til indbetaler.

Herefter er der ingen tilbagebetaling til indbetaler.

Ansøgning
Der åbnes for ansøgning om optagelse en gang om året. Typisk i perioden maj- august.

Alle med gyldig B-licens modtager en mail inden der åbnes for ansøgningsskemaet på denne side.