Projektbeskrivelse inden projektstart

Udfyldelse af denne formular giver IT de bedste forudsætninger for at få en forståelse for projektet allerede inden start. Uanset projektets størrelse skal denne formular udfyldes og sendes til IT. Herudover giver projektmodellen både dig og IT et overblik over de opgaver der skal udføres (alt efter type af projekt) for alt i alt at skabe et helstøbt og mere forudsigeligt projekt.

Ydermere skaber denne beskrivelse en fælles forståelse for arbejdsfordelingen og dermed en balanceret proces i projektet.

Når formularen er indsendt, kontakter den angivne projektleder dig, og I aftaler nærmere omkring et møde, hvor denne projektbeskrivelse danner grundlaget.