Dagsorden

Ny side 2

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår advokat Peter Schønning som dirigent.

2. Aflæggelse af beretninger ved formand Jesper Møller

3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Christian Kofoed

4. Behandling af indkomne forslag
Se vedlagte forslag A-E til ændring af lovene:

A. Fra bestyrelsen 
§§ 6 .1, 7 .1, 8 .2, 9 .3-9 .4, 9 .9, 9 .10, 10 .1, 10 .3, 13 .14, 14 .1-14 .4, 14 .7, 15 .1, 16 .1, 17 .1-17 .2 og 28 .5 .
Ændring af bestyrelsens sammensætning samt nedlæggelse af forretningsudval- get og posten som kasserer til fordel for et internt økonomi- og aflønningsudvalg.

B. Fra bestyrelsen 
§§ 6 .2, 9 .4, 10 .1 og 14 .3 .
Afskaffelse af 70-års reglen og nye bestemmelser om indførelse af valgperioder.

C. Fra bestyrelsen 
§ 1 .8 .
For en ordens skyld bør § 1 .8 også henvise til § 25 .3, som omhandler grundlaget for Licensappeludvalgets afgørelser.

D. Fra bestyrelsen 
§ 3 .1, nr . 8 og 9 .
Konsekvensrettelser af DBU’s love som følge af navneændringer i propositioner- ne for Old Boys/Veteran LP og Old Boys DM.

E. Fra bestyrelsen 
§ 40
Ny overgangsbestemmelse om de politiske reformer.

Det bemærkes, at alle indkomne forslag til ændring af DBU’s love kan vedtages af repræsentantskabet med simpelt stemmeflertal, jf . lovenes § 7 .4.

5. Valg af formand, næstformænd og kasserer

a) På valg er formand Jesper Møller, jf . lovenes § 10 .1 . Bestyrelsen indstiller til genvalg.

Der er ikke modtaget andre forslag fra repræsentanterne før fristen den 31 . december 2017, jf . lovenes § 9 .10.

6. Valg af medlemmer til Fodboldens Disciplinærinstans

a) På valg er hele instansen, som består af Jens Hjortskov, Jesper Hansen, Stephan Schors, Steven Lustü, Jakob Berger og Stig Pedersen.

Alle i Fodboldens Disciplinærinstans på nær Stephan Schors ønsker genvalg .  I stedet for Stephan Schors indstilles Lars W . Knudsen til nyvalg.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til Fodboldens Appelinstans

a) På valg som medlemmer er Jens Otto Johansen (1 . afdeling) og Gert Eg (2 . afdeling).

b) På valg som suppleanter er Per Astrup Madsen, Jeppe Svenning, Casper Andreasen og Christian Sauer.

Alle i Fodboldens Appelinstans ønsker genvalg . Dog forholder det sig så- ledes, at Gert Eg, der er på valg, er bestyrelsesmedlem i Vejle Boldklub, og dermed ikke (samtidig) kan vælges til appelinstansen, jf . DBU’s loves § 20 .2 . Bestyrelsen indstiller suppleant Per Astrup Madsen til nyvalg som medlem af Fodboldens Appelinstans . Bestyrelsen indstiller endvidere advokat Kristian Aagaard Bach Mortensen til nyvalg som suppleant.

8. Valg af medlemmer til Licensudvalget og Licensappeludvalget

a) På valg til Licensudvalget er hele udvalget, som består af Jesper Jørgensen, Lone Pagh, Mette Kjær Odgaard, Sven-Erik Vejlby og Jan Iversen Kristensen.

Alle i Licensudvalget ønsker genvalg.

b) På valg til Licensappeludvalget er hele udvalget, som består af Lars Hilliger, Poul Gade, Bjarne Søbye, Mona Blønd og Birgit Schrøder.

Alle i Licensappeludvalget ønsker genvalg.

9. Valg er 1-3 revisorer

a) På valg er ekstern, statsautoriseret revisor Torben Kristensen, Ernst & Young . Bestyrelsen indstiller til genvalg.

10. Eventuelt

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første