Dagsorden

Ny side 2

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

4. Forslag – se vedlagte forslagshæfte samt ’Elite’-Aftalen

a) Fra bestyrelsen / ekstern advokat
Ændringer som konsekvens af ’Elite’-aftalen
ny § 1.8 samt justeringer i § 7.5, § 13.3, § 17.5, § 17.6, § 21.5, § 33.6 og § 33.8

b) Fra bestyrelsen
Sagsbehandlingstid i Fodboldens Disciplinærinstans og Fodboldens Appelinstans
§§ 30-32

5. Valg af formand, næstformænd og kasserer, jævnfør lovenes § 10.1

a) Næstformænd (særskilte valghandlinger for disse to, jf. DBU’s loves § 9.3.) og kasserer er på valg. Alle tre ønsker genvalg og der er ved fristens udløb den 31. december 2016 ikke indkommet øvrige kandidater, jf. DBU’s loves § 9.10.

6. Valg af medlemmer til fodboldens disciplinærinstans, jævnfør lovenes § 21

a) På valg er hele instansen, som består af Jens Hjortskov, Jesper Hansen, Kim Høg Madsen, Steven Lustü, Jakob Berger og Stig Pedersen.

Alle ønsker genvalg, undtagen Kim Høg Madsen, som rundede 70 år i 2016. Divisionsforeningens bestyrelse indstiller Stephan Schors fra AaB, som afløser for Kim Høg Madsen.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til Fodboldens Appelinstans, jævnfør lovenes § 19

a) På valg som medlemmer er Finn Lautrup og Ken Torpe Christoffersen

b) På valg som suppleanter er Per Astrup Madsen, Jeppe Svenning, Poul Viggo Bartels Petersen og Christian Sauer.

Alle ønsker genvalg. Poul Viggo Bartels Petersen stiller dog ikke op som suppleant i år, hvis han vælges som dirigent.

8. Valg af medlemmer til Licensudvalget og Licensappeludvalget, jævnfør lovenes §24 og 25

a) På valg til Licensudvalget er hele udvalget, som består af Jesper Jørgensen, Lone Pagh, Mette Kjær Odgaard, Sven-Erik Vejlby og Jan Iversen Kristensen.

Alle ønsker genvalg. Mette Kjær Odgaard indstilles til næstformand for Licensudvalget.

b) På valg til Licensappeludvalget er hele udvalget, som består af Lars Hilliger, Torben Heding Andersen, Bjarne Søbye, Mona Blønd og Birgit Schrøder.

Alle ønsker genvalg, undtagen Torben Heding Andersen, som falder for aldersgrænsen. Poul Gade stiller op til den ledige post. Bjarne Søbye indstilles til næstformand for Licensappeludvalget.

9. Valg af 1-3 revisorer, jævnfør lovenes § 18.1

a) På valg er alle revisorer. Dette er ekstern Revisor Torben Kristensen, Ernst & Young samt Intern Revisor Thomas Jensen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af ekstern revisor Torben Kristensen, Ernst & Young.

Intern revisor Thomas Jensen er fyldt 70 år og kan derfor ikke genopstille. Henset til at den politiske kommission forventes at foreslå den interne revision nedlagt og erstattet af en revisions- og honorargruppe indstiller bestyrelsen, at der for 2017 ikke udpeges en intern revision, men der alene benyttes ekstern revision.

10. Eventuelt

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første