Dommergodtgørelse, Herre-DM og Herre-LP

 

Dommergodtgørelse 2021

Godtgørelse til dommere og linjedommere i kampe i Herre-DM og i Herre-LP turneringens afsluttende runder.

  1. Rejse
Der ydes godtgørelse fra den pågældende bopæl til spillestedet, og retur. Godtgørelsen udgør statens takst pt. kr. 3,5 pr. km samt udgifter til eventuel rejse over bæltet.

Rejse til og fra Bornholm
Fly må benyttes og godtgøres. Regning fremlægges.
Taxa til og fra lufthavn/havn godtgøres efter regning. Rejse til og fra lufthavn/ havn godtgøres med kr. 3,52 pr. km.
Korteste rejsetid skal søges benyttet. Nødvendigt hotelophold godtgøres efter indhentet tilladelse hos DBU.

 

2. Honorar

Dommer/linjedommerhonorar er:

Niveau 1
Superligaen samt kvartfinaler, semifinaler og finalen i Herre-LP:
Kr. 11.637,- for FIFA-dommere
Kr. 9.587,- for Superligadommere med mere end 2 års erfaring
Kr. 8.730,- for Superligadommere med under 2 års erfaring
Kr. 6.918,- for FIFA-linjedommere
Kr. 5.835,- for Øvrige linjedommere
Kr. 2.119,- for 4. dommere
Kr. 4.072,- for VAR
Kr. 2.036,- for AVAR
Kr. 1.527,- for VAR-træningskampe
Kr. 1.527,- for AVAR-træningskampe


Niveau 2
1. Division samt 3. og 4. runde af de afsluttende runder i Herre-LP:
Kr. 2.910,- for dommere
Kr. 2.120,- for linjedommere
Kr. 1.559,- for 4. dommere

Niveau 3
2. division samt 1. og 2. runde af de afsluttende runder i Herre-LP:
Kr. 2.120,- for dommere
Kr. 1.559,- for linjedommere

 

For så vidt kampen aflyses efter at vedkommende har påbegyndt rejsen til denne, tilkommer der ham godtgørelse for rejse og ophold samt halvt honorar.

Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste til dommeren i forbindelse med hverdagskampe i Superligaen samt kvartfinaler, semifinaler og finalen i Herre-LP efter de til enhver tid gældende regler, pt. i henhold til §7 i DBUs Amatørbestemmelser for fodbold.

Dog fastsættes maksimumsatsen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til kr. 2.000,00 pr. hel arbejdsdag og kr. 1.000,00 pr. halv arbejdsdag med tilføjelse af, at dommeren med enkelt rejseafstand over 150 km til spillestedet forventes at holde fri hele dagen.
Herudover kan en linjedommer holde fri, dog tidligst fra kl. 12.00 på kampdagen, til en maksimumsats på kr. 1.000,00 for en halv arbejdsdag.

 

 

3. Almindelige bestemmelser
En dommer, der accepterer at lede en kamp i Herre-DM, kan ikke påtage sig at fungere i andre kampe på et tidligere tidspunkt samme dag. En dommer eller linjedommer, der fungerer i flere kampe samme dag, overtræder amatørbestemmelserne ved at tage rejse og ophold betalt mere end én gang.

En dommer eller linjedommer overtræder amatørbestemmelserne ved at tage højere godtgørelse for rejse og ophold eller højere honorar, end nærværende regulativ hjemler.