Dommergodtgørelse, Kvinde-DM og Kvinde-LP

Dommergodtgørelse 2021

Dommer- og linjedommergodtgørelse

Dommer og linjedommer skal honoreres og have kørselsgodtgørelse i h. t. den til enhver tid gældende aftale mellem DBU og DFU herom. Der er aftalt følgende honorarer for kvindekampe under DBU.

 


For kampe i Kvinde-DM og Kvinde-LP

Kvindeligaen
Kr. 991,- for kvindelige FIFA-dommere
Kr. 660,- for kvindelige dommere indrangeret i 3F Ligaen
Kr. 660,- for kvindelige FIFA-linjedommere
Kr. 247,- for øvrige
Kr. 660,- for 4. dommer 

Tabt arbejdsfortjeneste:
Der kan ansøges om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kampe, som afvikles på hverdage, således at dommeren kan holde fri fra kl,. 12.00 på kampdagen - dog fastsættes max. satsen til tabt arbejdsfortjeneste til kr. 1.000,-.


1. division:
Kr. 228,- 


Kvinde-LP
1.- 5. runde:
Kr. 228,-

6., 7. og 8. runde (finalen):
Kr. 915,- for kvindelige FIFA-dommere
Kr. 610,- for kvindelige dommere indrangeret i 3F Ligaen
Kr. 473,- for kvindelige FIFA-linjedommere
Kr. 228,- for øvrigeGenerelt

Kørselsgodtgørelse:
Kilometergodtgørelse udbetales efter gældende regler.

Ekstra kampe i forbindelse med hovedkampen betales med det egentlige honorar, dvs. uden kilometergodtgørelse.

Udetillæg:
Ved fravær i mindst 5 timer betales et udetillæg på kr. 70,-. Udetillæg betales ikke til kvindelige dommere indrangeret i Elitedivisionen og 1. division.